Scoba - Waarde(n)vol onderwijs

Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep

Scoba

Overblijven

Tussen de middag is er gelegenheid om op school over te blijven en een meegebracht lunchpakket te nuttigen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn er overblijfouders die de kinderen begeleiden.

Kinderen die op een van deze dagen overblijven kunnen een overblijfkaart kopen van €20,00 voor 20 keer overblijven. Incidenteel overblijven kost €2,50 per middag.

Deze kaarten zullen op school bewaard worden. Als de kaart vol is, krijgt u een briefje mee. De kaart blijft geldig zolang de kinderen de school bezoeken. Kinderen die aan het eind van groep 8 de  school verlaten, kunnen indien de kaart niet vol is, het resterende bedrag in de laatste schoolweek terugkrijgen. Voor kinderen die iedere dag overblijven, is er de gelegenheid om een jaarabonnement te kopen.

Een jaarabonnement is, evenals de overblijfkaarten, bij de overblijfmoeders of de directeur verkrijgbaar.

Kosten hiervoor kunnen worden overgemaakt op de overblijfrekeningnummer:
NL92RABO 010.12.43.022 van de school.

Er zijn jaarabonnementen voor kinderen van groep 1 tot en met 4 (3x per week overblijven) en voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8. ( 4x per week overblijven )


Kosten jaarabonnement:
1e kind € 65 / € 85
2e kind € 55  /€ 75 
3e kind € 45 / € 65
4e kind € 35 / € 55 
 
De overblijfouders krijgen een kleine vergoeding per middag.

Van het geld dat over is, worden spelletjes gekocht.

De overblijfouders zijn tot 13.00u op het plein of, bij slecht weer, in het lokaal waar wordt overgebleven.

Vanaf 12.45u heeft ook één van de teamleden pleindienst of (alleen bij slecht weer) gaan de kinderen naar hun eigen klas. Wanneer uw kind overblijft, verzoeken we u nadrukkelijk GEEN   snoep en frisdrank met koolzuur mee te geven. Ook vragen de overblijfouders de kinderen niet meer brood mee te geven dan ze gewoonlijk thuis eten, met beleg dat de kinderen lusten. De ouders kunnen dan de kinderen stimuleren om hun trommeltje helemaal leeg te eten.

Kinderen die overblijven, dienen zich aan de overblijfregels te houden en mogen zeker niet van het schoolplein af. Wie zich hier niet aan houdt wordt na twee waarschuwingen van het overblijven geschorst.