Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio

Scoba

De Meerstromenschool

De Meerstromenschool in Groede

De Meerstromenschool is een fusieschool tussen een Katholieke en een Protestants-Christelijke school. Op onze school wordt er rekening gehouden met ieders godsdienstige opvattingen.

Wij willen een school zijn waar kinderen zich geborgen voelen en ouders welkom zijn. We willen dat kinderen zich kunnen ontplooien, maar vooral zichzelf kunnen zijn. We zetten ons in om de kinderen een zo breed mogelijke waaier van kennis en vaardigheden bij te brengen in een school die hen omarmt.

Situering

De Meerstromenschool is gelegen midden in de woonkern, in een zeer rustige omgeving. De school is gehuisvest in een nieuw gebouw,  in de directe nabijheid van het multifunctionele centrum van Groede. De gymzaal bevindt zich op ongeveer 30 meter van de school. Het sportveld ligt op ongeveer 200 meter van de school.

De schoolbevolking

Het grootste deel van de kinderen is afkomstig uit de woonkern Groede zelf. De rest is afkomstig uit de nabije omgeving.

Organisatie van het onderwijs/vorming van groepen

Het onderwijs op onze school is zo georganiseerd dat we met combinatiegroepen werken. Dit vraagt inzet en creativiteit van de leerkrachten.

We werken met de nieuwste methodes en ook Tabletonderwijs zit ons leerpakket verweven.

Indien u geïnteresseerd bent in nadere informatie over de Meerstromenschool te Groede, kunt u contact opnemen met de school via ons telefoonnummer: 0117-371783 of ons e-mail adres: 

directie.meerstromenschool@scoba.nl

Ook kunt u informatie vinden op de website van de school:                                                          

http://meerstromenschool.scoba.nl