Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 20-01-2022

In deze nieuwsbrief:
- Covid-19 nieuws
Covid-19 nieuws

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij willen jullie op de hoogte brengen dat er zowel in groep 1&2 één leerling, in groep 3&4 één leerling en in groep 5&6 één leerling is die in de ‘besmettelijke’ periode op school is geweest. 

Alle drie de kinderen zijn positief getest met een PCR test bij de GGD. Vandaag heeft school contact gehad met de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die in het directe groepje bij deze kinderen zitten. Aan hen is gevraagd hun kind(eren) wat extra in de gaten te houden. 

Vandaag is in groep 7&8 het onderwijs op afstand opgestart en zijn de meeste kinderen van de klas deze ochtend en middag online via Teams geweest. Het was weer even geleden en beetje wennen, maar door elkaar goed te helpen is het bij iedereen die wilde toch gelukt.  
Vanmorgen hadden de juffen al het werk in Snappet klaargezet, deze dag waren alle kinderen ontzettend hard aan het werk. Vragen konden ook gesteld worden via de chat in Snappet. Hier werd volop gebruik van gemaakt. Complimenten! 

Wanneer nog niet in de gelegenheid bent geweest een Digi-D aan te vragen voor uw kind(eren), maar u wilt dit nog graag doen. Hieronder is de link te vinden.
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/

Mochten er nog vragen zijn, dan mag u natuurlijk contact opnemen. 

Met vriendelijke groet, 
Ellen Perdaen     

 

 

 

                                

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl