Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 24-01-2022

In deze nieuwsbrief:
- Covid-19 nieuws
Covid-19 nieuws

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij willen jullie op de hoogte brengen dat juf Carolien positief is getest middels een PCR test. Juf Jodie heeft inmiddels ook klachten welke passen bij Covid, zij laat zich zo spoedig mogelijk testen bij de GGD. Wanneer de definitieve uitslag bekend is, brengen we u op de hoogte. 
Dit betekent voor groep 7 en 8 dat zij in ieder geval morgen (dinsdag) niet naar school kunnen, wanneer de PCR test van juf Jodie negatief is kunnen de kinderen van groep 7& 8 welke een negatieve 5e dagtest hebben, naar verwachting vanaf woensdag weer naar school. Wanneer de PCR test van juf Jodie positief is zijn de 7 ziektedagen van juf Jodie zondag 30 januari verstreken en wanneer ze klachtenvrij is, zal ze maandag 31 januari weer op school zijn. We houden u van deze ontwikkelingen op de hoogte deze week.

Juf Esther is nog in quarantaine vanwege een huisgenoot die positief is getest, zij is deze gehele week nog afwezig op school. Zij pakt het online onderwijs op met de leerlingen van groep 5 en 6 welke in quarantaine zitten op maandag, dinsdag en vrijdag. 
Juf Stephanie zal dinsdag de lessen verzorgen in groep 5-6 met ondersteuning van onze klassenassistent Martine. Juf Ellen Stobbelaar is er op woensdag donderdag en vrijdag. 

Ik ben zaterdag positief getest middels een PCR test en daarom ook deze gehele week afwezig. Via ellenperdaen@elevantio.nl ben ik te bereiken. Wanneer het noodzakelijk is dat er telefonisch contact is zal ik u bellen, dit zal dan met een anoniem nummer zijn. 

Momenteel is er een probleem met een update welke er voor zorgt dat de emailadressen van de leerkrachten welke eindigen op @scoba.nl minder goed of niet werken, wanneer leerkracht wat later reageert dan u normaal gesproken van ze gewend bent weet u hoe het komt. Dit zorgt ook voor problemen bij teams. Zoals eerder vermeld is de ICT-er er mee aan de slag. 

In groep 3&4 is er inmiddels een tweede leerling in de besmettelijke periode op school geweest, bij deze de vraag om bij de kinderen in groep 3 en 4 goed te letten op klachten. Er is ook een derde leerling positief, maar deze heeft geen klachten en telt daarom niet mee in ‘de besmettelijke periode op school’-telling. 
Ellen neemt zo contact op met de ouders van leerlingen uit het directe groepje. 

Wanneer u nog niet in de gelegenheid bent geweest een Digi-D aan te vragen voor uw kind(eren), maar dit nog graag wilt doen. Hieronder is de link te vinden.
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/. Via de DigiD is een afspraak maken voor een pcr test makkelijk, Wanneer GGD lijnen overlast zijn. 

Mochten er nog vragen zijn, dan mag u natuurlijk contact opnemen. 

Met vriendelijke groet, 
Ellen Perdaen     

 

 

 

                                

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl