Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 25-01-2022

In deze nieuwsbrief:
- Wijzigingen n.a.v. de perconferentie
Wijzigingen n.a.v. de perconferentie

Beste ouder(s) en of verzorger(s),

“Leerlingen van basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs hoeven vanaf woensdag 26 januari niet meer standaard in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus. Tenzij zij klachten hebben of een positieve uitslag van een (zelf)test.”

Dit was de boodschap voor het onderwijs tijdens de persconferentie vanavond. Het is erg fijn dat vanaf morgen deze maatregel is aangepast.

Klassen gaan dus niet meer in quarantaine als er drie of meer besmettingen zijn in de klas. Voor een aantal kinderen betekent dit dat zij morgen gewoon naar school kunnen komen, mits zij geheel klachtenvrij zijn.
Voordat we de kinderen van groep 7 en 8 op school kunnen ontvangen, dienen we eerst nog de uitslag van de PCR test van juf Jodie af te wachten. We brengen u hiervan morgenochtend rond 7.45u op de hoogte. We zullen een bericht in Klasbord, de nieuwsbrief en via de SnappetChat uitzetten.
Indien de uitslag positief is, dan kan groep 7 en 8 vanwege organisatorische redenen nog steeds niet naar school komen morgen en zal het afstandsonderwijs voor deze groep blijven gelden, waarschijnlijk tot en met vrijdag. Juf Carolien en juf Jodie zullen de kinderen op afstand begeleiden en er zullen verschillende online momenten ingepland worden. Noodopvang is lastig te realiseren vanwege de minimale bezetting op school door positief geteste leerkrachten. Kinderen die er voor in aanmerking zouden komen, worden in een andere groep geplaatst, omdat er geen andere medewerkers beschikbaar zijn.
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, zal het bezoek aan 't Zwin College zonder tegenbericht donderdag 27 januari doorgaan. 

Echter geeft deze versoepeling ook reden tot zorg.

Er is vooral grote zorg om alle collega’s die met het toepassen van deze maatregel een verhoogd risico lopen om besmet te worden. In eerste instantie voor de collega zelf, maar wat ook gevolgen heeft voor de organisatie in de school.

De minister gaf niet voor niks aan dat we met elkaar scherp moeten blijven op klachten bij kinderen en dat het afnemen van zelftesten onveranderd belangrijk blijft. Het twee keer per week preventief zelftesten voor leerlingen in groep 6, 7 en 8 is erg belangrijk en daarnaast vragen we u om te overwegen om kinderen waarvan huisgenoten positief getest zijn regelmatig te zelftesten voordat ze naar school komen, zodat we op een verantwoorde manier de continuïteit van het onderwijs voor alle kinderen zo goed mogelijk kunnen laten doorgaan. 

Met vriendelijke groet,

Ellen Perdaen 

 

                                

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl