Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 11-02-2022

In deze nieuwsbrief:
- Data
- Wijziging schooltijden 2022-2023
- Annuleren van kleutervrije vrijdagen + 1 studiedag
- Groep 1/2
- Groep 3 & 4
- Groep 5 & 6
- Groep 7 & 8
Data
21 februari  Adviesgesprekken VO groep 8 
25 februari  Carnaval op school
28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantievakantie 
7 maart t/m 12 april Schoolproject Muziek 
17 maart ** Digitale ouderinformatieavond 
25 maart  Rapport 2
week van 28 maart ** Oudergesprekken groep 1 en 2
week van 4 april  Oudergesprekken groep 3 t/m 8
14 april ** Paasbrunch
15 april ** Goede vrijdag, alle kinderen vrij 
18 april ** Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
19 + 20 april ** Cito Eindtoets groep 8 
22 april ** Koningsspelen / sportdag 
25 april t/m 6 mei ** Meivakantie 

Data van activiteiten zijn onder voorbehoud. 

** recent bijgevoegd/ gewijzigd 

Wijziging schooltijden 2022-2023

Geachte ouder(s)/verzorger(s)

Zoals u wellicht weet is de school van uw kind(eren) sinds 1 augustus 2021 onderdeel van de stichting Elevantio, na een fusie met 3 andere schoolbesturen.
Voor de nieuwe organisatie betekent dit onder andere dat diverse afspraken op elkaar afgestemd moeten worden.
Eén van de onderwerpen daarvan is de onderwijstijd en de daar aan gekoppelde schooltijden.

De nieuwe organisatie heeft voor alle Elevantio-scholen per 1 augustus 2022 de volgende afspraken gemaakt:

  • De gemiddelde onderwijstijd op Elevantio-scholen is 945 uur per schooljaar (dient wettelijk minimaal 940 te zijn).
  • Per week wordt 25 uur onderwijstijd aangeboden voor elke groep.
    Om er voor te zorgen dat alle kinderen na 8 jaar voldoende lestijd hebben gekregen,  is het noodzakelijk om tijdelijk het aantal uren per week iets anders in te richten.
    De directeur van uw school zal u over de te nemen stappen binnenkort informeren
  • Alle Elevantio-scholen bieden de 25 uur aan onderwijstijd per week aan met een lesrooster waarbij dezelfde begin-en eindtijden gelden voor de groepen  1 t/m 8.
  • Iedere school kiest hiervoor in afstemming met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad het meest passende rooster voor de school.
  • Het vakantierooster voor alle Elevantio-scholen wordt jaarlijks gezamenlijk vastgesteld en na vaststelling met u door de directeur gecommuniceerd.
  • Jaarlijks heeft iedere school aanvullend op het vrije dagen- en vakantierooster de ruimte om 2  vrije ‘couleur locale-dagen’ en 2 studiedagen (lesvrij) in te vullen.

Door het vaststellen van deze afspraken voldoen we als bestuur aan alle wettelijke eisen en kunnen we het jaarlijkse aanbod aan onderwijstijd voor uw kind(eren) verantwoorden en borgen en kunnen we tegemoet aan het verzoek van de kinderopvang om hun tijden Zeeuws-Vlaams breed zoveel mogelijk op de schooltijden af te stemmen.

Voor alle Elevantio-medewerkers betekent dit dat we ieder personeelslid dezelfde rechtspositie kunnen bieden.

De directeur van uw school zal u over de vervolgstappen nader informeren. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard ook bij hem/haar terecht.

Namens het bestuur van Elevantio,

Met vriendelijke groet,

Gerard Langeraert, voorzitter College van Bestuur a.i.
Ellen de Neef, lid College van Bestuur

 

Naar aanleiding van bovenstaande brief willen wij alle ouder(s)/verzorger(s) van de Meerstromenschool middels een digitale informatieavond op donderdag 17 maart van 20.00u tot 21.15u informeren over de wijziging van de schooltijden. We maken deze avond met u de verkenning naar nieuwe schooltijden, delen praktijkervaringen en uitkomsten van onderzoeken en brengen u op de hoogte van het besluitvormingsproces en vervolgtraject.
U ontvangt na de voorjaarsvakantie een link via de mail om te kunnen deelnemen middels Teams.

Annuleren van kleutervrije vrijdagen + 1 studiedag

Gezien lesuitval van afgelopen 2 jaar, hebben we in overleg met de MR besloten de 3 ingeplande kleutervrije vrijdagen en de studiedag te annuleren en ontvangen wij de kinderen deze dagen graag op school. 

Het gaat bij de kleuters om vrijdagochtend 1 april, 3 juni en 1 juli.
Het gaat bij de studiedag om donderdag 7 juli 

Wanneer u al iets heeft gepland en de annulering van de vrije kleuterdagen en of studiedag is hier van invloed op, dan kunt u dit tijdig doorgeven aan Ellen Perdaen.

Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
 

Groep 1/2

 

Martyna (groep 1)
Janna (groep 1)


 

In groep 1 en 2 werken we nog een week over “de winter”.

De letter is de “s “ van sok. Kinderen hebben al verschillende voorwerpen meegebracht die beginnen met “onze letter".

Groep 3 & 4

Cultuurmenu Sprookjesrevue

Hoe zat het ook alweer met de prinses die een hap van een appel nam? 
Maandag 31 januari kwam Sneeuwwitje op bezoek bij groep 3 en 4. 
We luisterden naar het Sprookje van Sneeuwwitje en mochten daarna zelf het verhaal naspelen.
Het was een leuke middag. 

 

Groep 5 & 6

Olympische Spelen:
De kinderen zijn aan het knutselen over de Olympische Spelen en ook tijdens de gym hebben we aandacht besteed aan de verschillende sporten die bij de winterspelen horen. Tijdens de knutsel les hebben we een ski team gemaakt en zijn nu bezig met het bouwen van een bobsleebaan. Tijdens de gym hebben we ook een bobsleebaan gemaakt en uitgetest, dat laatste was best een beetje spannend voor sommigen. 

       

Wieltjes week:
Vorige week was het wieltjes week, de kinderen konden zich buiten op het plein best vermaken met skates, stepjes en skateboarden. 

Toetsen. 
24 februari toets verkeer, krantje 3-4
18 maart toets geschiedenis thema 3 (Gewijzigde datum!)

Tafeltoets.
10 maart: groep 5 tafels van 3,4,6,8 en 9
10 maart: groep 6 tafels van 1 t.m. 10

Dictee:
23 februari: woorddictee thema 5
25 februari: zinnendictee thema 5

Groep 7 & 8

Toetsen/agenda

- Op (uiterlijk) vrijdag leveren de kinderen steeds het huiswerk in (rekenen, begrijpend lezen en werkwoordspelling). Op vrijdag noteren de kinderen de leerdoelen en het te maken werk voor de volgende week in de agenda (het digitale huiswerk rekenen en spelling). Vanaf vrijdag 21 januari maken de kinderen het huiswerk van rekenen en spelling digitaal. Alleen het werkboekje van begrijpend lezen leveren ze op papier in. De te maken opdrachten staan in het huiswerkschema.
- Op vrijdag 18 februari heeft Kafka Krant in de klas. Jinx heeft deze dag haar spreekbeurt/werkstuk.
Op vrijdag 25 februari heeft Marit N Krant in de klas. Anna heeft deze dag haar spreekbeurt/werkstuk.
Zie schema in de leermap.
- Woensdag 16 februari: toets geschiedenis hoofdstuk 3.
- Donderdag 24 februari: zinnendictee 3
- Donderdag 24 februari: cultuurmenu Robotica.
- Vrijdag 25 februari: topografie toets 4 groep 8.
Carnaval in de klas. De kinderen mogen verkleed naar school komen.
Om 14.30 uur start de voorjaarsvakantie. Fijne vakantie!

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl