Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 26-02-2022

In deze nieuwsbrief:
- Muziekproject; Muziekmatch
- Nieuwe emailadressen
- Digitale informatieavond: Wijzing schooltijden.
- Annuleren van kleutervrije vrijdagen + 1 studiedag
- Carnaval
- Mini-RopaRun
- Vrijwillige ouderbijdrage
- Data
- Flyer Plezier op school
- Groep 1 & 2
- Groep 3 & 4
- Groep 5 & 6
- Groep 7 & 8
Muziekproject; Muziekmatch

We starten direct na de voorjaarsvakantie met een muziekproject in de groepen 1 t/m 8. Het project zal 6 weken lang duren en heet MuziekMatch. 

Groep 1 t/m 3 krijgt 45 minuten muzikale vorming, er komt een muziekdocent les geven in de klas. Dit zal plaatsvinden voor groep 1 en 2 op dinsdag 8.30u – 9.15u en voor groep 3 van 09.15 tot 10.00 uur. 

Maandag 09.30 – 10.30 uur: instrumentlessen groep 4 t/m 8

De groepen 4 t/m 8 krijgen zangles of leren een instrument te bespelen van een muziekdocent. Leerlingen hebben hiervoor hun voorkeur afgelopen week doorgegeven. De lessen voor groep 4 t/m 8 zullen plaatsvinden op maandag van 9.30u – 10.30u.

Nieuwe emailadressen

Inmiddels hebben alle teamleden een nieuw email adres. Deze zijn als volgt. 

Ellen Perdaen  directie meerstromenschool@elevantio.nl 
Nadja Groosman IB-er nadjagroosman@elevantio.nl
Anneke van Hevele Leerkracht groep 1&2 annekevanhevele@elevantio.nl
Linda Mabesoone Leerkracht groep 1&2 lindamabesoone@elevantio.nl
Stephanie de Valcke Leerkracht groep 3&4 stephaniedevalcke@elevantio.nl
Monique Risseeuw Leerkracht groep 3&4 moniquerisseeuw@elevantio.nl
Esther Peters Leerkracht groep 5&6 estherpeters@elevantio.nl
Ellen Stobbelaar Leerkracht groep 5&6 ellenstobbelaar@elevantio.nl
Jodie de Back Leerkracht groep 7&8 jodiedeback@elevantio.nl
Carolien Manneke Leerkracht groep 7&8 carolienmanneke@elevantio.nl

We willen u vragen de email adressen per direct in gebruik te nemen. Mails die nog naar de oude adressen verstuurd worden, worden nu in ieder geval nog een poos doorgestuurd naar ons nieuwe adres. Dit stopt medio de juni. 

Wanneer u de leerkracht mailt, de mail graag aan beide leerkrachten van uw zoon/dochter sturen. 

Digitale informatieavond: Wijzing schooltijden.

Naar aanleiding van brief in de vorige nieuwsbrief willen wij alle ouder(s)/verzorger(s) van de Meerstromenschool middels een digitale informatieavond op donderdag 17 maart van 20.00u tot 21.15u informeren over de wijziging van de schooltijden.

We maken deze avond met u de verkenning naar nieuwe schooltijden, delen praktijkervaringen en uitkomsten van onderzoeken en brengen u op de hoogte van het besluitvormingsproces en vervolgtraject.

U ontvangt na de voorjaarsvakantie een link via de mail om te kunnen deelnemen middels Teams.

Annuleren van kleutervrije vrijdagen + 1 studiedag

Gezien lesuitval van afgelopen 2 jaar, hebben we in overleg met de MR besloten de 3 ingeplande kleutervrije vrijdagen en de studiedag te annuleren en ontvangen wij de kinderen deze dagen graag op school. 

Het gaat bij de kleuters om vrijdagochtend 1 april, 3 juni en 1 juli.
Het gaat bij de studiedag om donderdag 7 juli 

Wanneer u al iets heeft gepland en de annulering van de vrije kleuterdagen en of studiedag is hier van invloed op, dan kunt u dit tijdig doorgeven aan Ellen Perdaen.

Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
 

Carnaval

Waar was dat feestje, HIER WAS DAT FEESTJE!

 

 

 

 

Mini-RopaRun

Dankzij de versoepelingen kunnen we ervan uitgaan dat de Mini-Roparun voor groep 7 en 8 dit jaar weer georganiseerd kan worden. 

De Mini-Roparun staat gepland op vrijdag 13 mei 2022

Om mee te kunnen doen hebben we de hulp van een aantal ouders nodig. Wanneer het past in uw agenda en u wilt graag helpen. Houdt u deze dag dan vrij?!

Nadere informatie volgt na de voorjaarsvakantie. 

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij kunnen u op de hoogte brengen dat vele ouder(s)/verzorger(s) naar aanleiding van de brief gelukkig toch bereid waren de bijdrage te voldoen.

Door 91% van de ouder(s)/verzorger(s) is de bijdrage voldaan.

We kunnen hierdoor concluderen dat de schoolreis dit jaar georganiseerd kan worden, we gaan hier na de voorjaarsvakantie dan ook mee aan de slag. 

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) die de bijdrage hebben overgemaakt, hartelijk dank! 

 

Wanneer u nog niet heeft betaald maar wel bereidt bent dit te doen, dan kan dat via onderstaande link.
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=vrFdynVMRY-pJfjrFDIeeA

Data
21 februari  Adviesgesprekken VO groep 8 
25 februari  Carnaval op school
28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantievakantie 
7 maart t/m 12 april Schoolproject Muziek 
17 maart ** Digitale ouderinformatieavond 
25 maart  Rapport 2
week van 28 maart ** Oudergesprekken groep 1 en 2
week van 4 april  Oudergesprekken groep 3 t/m 8
14 april ** Paasbrunch
15 april ** Goede vrijdag, alle kinderen vrij 
18 april ** Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
19 + 20 april ** Cito Eindtoets groep 8 
22 april ** Koningsspelen / sportdag 
25 april t/m 6 mei ** Meivakantie 

Data van activiteiten zijn onder voorbehoud. 

** recent bijgevoegd/ gewijzigd 

Flyer Plezier op school

Groep 1 & 2

De kleuters zijn er helemaal klaar voor. Carnaval op school. Afgelopen week hebben we hoedjes van papier gevouwen.

Met allemaal een steek op deze hoedjes zijn ze allemaal Prins of Prinses Carnaval.

We werken deze week (en twee weken na de vakantie) aan de letter “k” van Kok.

Het thema is “Beroepen". Verkleden en Carnaval horen hier deze week ook bij.

  

I

Groep 3 & 4

Letterfeest groep 3

Afgelopen woensdag mocht groep 4 op bezoek bij groep 3, want het was tijd voor het Letterfeest.
De kinderen hebben tijdens dit feest verschillende letter spellen gespeeld en de bijpassende geknutselde werkjes van groep 3 bekeken. 
Tussendoor kregen de kinderen een lekkere traktatie en op het einde van het feest kregen alle kinderen van groep 3 een letterdiploma
en een zakje met letterkoekjes. 

Het was een geslaagd feest.

 

 

 

 

Groep 5 & 6

Toetsen. 
18 maart toets geschiedenis thema 3 (Gewijzigde datum!)

Tafeltoets.
10 maart: groep 5 tafels van 3,4,6,8 en 9
10 maart: groep 6 tafels van 1 t.m. 10

Carnaval
We hebben een erg leuke carnavalsmiddag gehad. Eerst wat hossen en dansen, daarna onze clown afgemaakt, iets lekkers gegeten en gedronken en als afsluiting nog een gameshow gespeeld met een leuk prijsje voor het winnende team. 
We wensen iedereen een heel fijne vakantie toe! 

Groep 7 & 8

Toetsen/agenda 
- Op (uiterlijk) vrijdag leveren de kinderen steeds het huiswerk in (rekenen, begrijpend lezen en werkwoordspelling).  
- Op vrijdag 11 maart hebben Jannis en Silvie Krant in de klas. Mijs heeft deze dag haar spreekbeurt/werkstuk.  
Op vrijdag 18 maart heeft Fieke Krant in de klas. Tom heeft deze dag zijn spreekbeurt/werkstuk. 
Zie schema in de leermap.  
- Maandag 7 maart: start muziekproject. 
- Vrijdag 11 maart: toets topografie hoofdstuk 4 groep 8.  
- Maandag 14 maart: toets aardrijkskunde + onderdeel topografie hoofdstuk 3.  
- Vrijdag 25 februari: topografie toets 4 groep 8. 
- Vrijdag 18 maart: skate clinic 
- Woensdag 11 mei: groep 8 heeft een bezoekdag op ‘t Zwin. 

Telefoons 
Veel kinderen nemen een gsm mee naar school. We snappen dat ouders het fijn vinden dat wanneer kinderen een stuk moeten fietsen ze een gsm mee hebben. Op school stoppen de kinderen hun gsm in het telefoonbakje. Wanneer ouders zeggen dat kinderen hun gsm niet nodig hebben voor de ‘reis’ van huis naar school en terug. Dan hoeven de kinderen geen gsm mee naar school te nemen.  

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot 7 maart! 

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl