Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 01-04-2022

In deze nieuwsbrief:
- Brief bestuur: onderwijs aan vluchtelingen uit Oekraïne
- Algemeen
- Schoolfotograaf (herhaald bericht)
- Bonte Avond (herhaald bericht)
- Paasbrunch
- sportdag en koninsspelen
- Schoolreis
- Bag2School
- Data
- Groep 3 & 4
- Groep 5 & 6
- Groep 7 & 8
- Toonbeeld
- flyer leren zeilen
Brief bestuur: onderwijs aan vluchtelingen uit Oekraïne

Axel, 31 maart 2022,

Beste ouders/verzorgers,

Als schoolbestuurders van Elevantio en Escaldascholen willen wij u informeren over de manier waarop wij onderwijs aan de kinderen uit Oekraïne gaan organiseren.

De schoolbesturen Elevantio en Escaldascholen en de 3 gemeenten in Zeeuws Vlaanderen bereiden zich voor op de komst van gezinnen uit Oekraïne. Naast huisvesting voor deze mensen, is er ook een leerplicht voor deze kinderen. Voor het onderwijs aan deze anderstalige leerlingen hebben we gezamenlijk een plan gemaakt, waarbij er drie TEC-klassen worden gevormd. TEC staat voor Taal Expertise Centrum. Er komt een TEC-klas in Oostburg, centraal in West Zeeuws-Vlaanderen. Deze klas wordt gekoppeld aan de Bavo school. Er komt ook zo’n TEC-klas bij de Moerschans in Hulst en aan het bestaande TEC in Terneuzen.

We zijn volop bezig met de voorbereidingen, zodat we vanaf 11 april met het onderwijs kunnen starten.

Om in tijden van lerarentekort in combinatie met griep en Corona ook extra TEC-klassen te moeten bemensen, vraagt ook wat op de scholen. We zullen er alles aan doen om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en vragen begrip voor die momenten dat het nodig is.

Het zal voor iedereen even wennen zijn. Vooral voor de mensen die huis en haard achter moesten laten en in een vreemd land hun leven hier voorlopig voort moeten zetten. Op deze manier willen we ‘handen en voeten geven’ aan het gevoel wat we door bijna heel de maatschappij voelen: deze mensen moeten geholpen worden.

We hopen op uw begrip en mocht u toch ergens tegenaan lopen; neem dan contact op met de directeur van de school. We vertrouwen u hiermee voldoende ingelicht te hebben.

Met vriendelijke groet,

Mevr. B.Beulens                                              Mevr. E. de Neef
Bestuurder Escaldascholen                            Bestuurder Elevantio

 

Algemeen

Naar aanleiding van bovenstaande brief kunnen wij u vertellen dat juf Martine, werkzaam op de Meerstromenschool  op dinsdag, zal gaan werken in het TEC centrum in Terneuzen.

Afgelopen dinsdag was haar laatste werkdag al, we wisten op dat moment nog niet dat ze zou per 4 april zou starten op het TEC. 

Namens alle medewerkers en kinderen van de Meerstromenschool willen we haar feliciteren met haar nieuwe uitdaging en ontzettend bedanken voor alle ondersteuning die ze geboden heeft aan de leerlingen van de Meerstromenschool.  


Meester Dani is bereid de uren van juf Martine over te nemen, ook het bestuur gaat hiermee akkoord.
Meester Dani is echter nog even druk met zijn afstudeeronderzoek en zal vanaf na de meivakantie de maandag en donderdag zijn LIO stage voortzetten in groep 3 en 4. Op dinsdag zal hij dan de taken van juf Martine overnemen. 

Schoolfotograaf (herhaald bericht)

Op donderdag 7 april bezoekt de schoolfotograaf onze school. 

In de ochtend zal gestart worden met foto's van broers en zusjes welke niet allemaal bij ons op school zitten.

U kunt bij aanvang van school met al uw kinderen terecht via de nooddeur van de grote hal en om de beurt naar binnen gaan voor de foto. Wanneer de broers/zussen foto gemaakt is, kunnen de kinderen zelf naar de klas. 

Wanneer alle kinderen uit het gezin bij ons op school zitten regelen wij wanneer de broers en zussenfoto plaatsvindt.

We vragen ouder(s)/verzorger(s) om voldoende afstand van elkaar en van de fotograaf te houden in de school. 

Verder zullen er ook portretfoto's en groepsfoto's gemaakt worden.

 

 

 

 

 

Bonte Avond (herhaald bericht)

Tijdens de Bonte avond willen we u graag laten zien wat we hebben geleerd tijdens ons muziekproject Muziekmatch.

Waar: Grote Kerk in Groede
Wanneer: Dinsdagavond 12 april 
Tijd: 19.00u-20.00u (inloop vanaf 18.45u) 

Deze avond zijn alle ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van de Meerstromenschool van harte welkom. 
(wanneer één van de ouders niet aanwezig kan zijn, mag hiervoor iemand anders in de plaats komen)

Alle kinderen zitten tijdens de Bonte Avond op de banken vooraan. Ouder(s)/verzorger(s) voorzien we zo veel als mogelijk van zitplaatsen op stoelen en krukken. Maar de mogelijkheid bestaat dat we niet iedereen van een zitplaats kunnen voorzien in verband met de beperkte ruimte. 
Daarom vragen we om jongere broertjes en zusjes welke nog niet op de Meerstromenschool zitten op schoot te houden. Helaas hebben we moeten besluiten dat we oudere broers en zussen niet kunnen ontvangen tijdens de Bonte Avond. 

Na de Bonte Avond schenken we koffie en thee, kosten hiervoor bedragen €0,50 per consumptie. 
Voor de kinderen is er siroop (hier zijn geen kosten aan verbonden). 
Na afloop van de bonte avond dragen we de kinderen weer over aan de ouder(s)/verzorger(s), zij vallen dan onder uw toezicht en verantwoording. 

PS. Voor kinderwagens is in de kerk weinig ruimte, we vragen u hier rekening mee te houden. 

Om 20.30u ronden we de Bonte Avond af. 

Wij zorgen er voor dat instrumenten vooraf aanwezig zijn, kinderen hoeven hier dan de avond zelf geen rekening meer mee te houden. Afspraken rondom kleding welke in de klas gemaakt zijn, nemen de kinderen die avond zelf mee van thuis of ze zorgen dat ze het aanhebben. Leerkrachten brengen u hier van op de hoogte. 

Tot dan! 

Paasbrunch

Op donderdagochtend 14 april organiseren we de Paasbrunch met ondersteuning van de AC. 
De kinderen hoeven deze dag daarom zelf geen lunch mee te nemen m.u.v. de kinderen met (gluten) allergieën. 

De Paasbrunch zal in de vorm van een lopend buffet georganiseerd worden en zal starten om 11.45u. 

sportdag en koninsspelen

Op vrijdagochtend 22 april zullen de Koningsspelen voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 georganiseerd worden.
Deze ochtend kunnen we nog wat hulp en ondersteuning van ouder(s)/verzorger(s) gebruiken.

Wanneer u zich hiervoor wilt aanmelden, graag opgeven bij moniquerisseeuw@elevantio.nl

Bij vele aanmeldingen krijgt u z.s.m. te horen of uw hulp nodig is. 

Op vrijdag 22 april zal de sportdag voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 georganiseerd worden. 
Locatie: sportvelden Schoondijke
Tijd: aanvang sportdag 9.15u en afronding sportdag 13.30u
Vertrek op school: 8.55u 

We zoeken deze dag wat ouder(s)/verzorger(s) die willen helpen op de sportdag zelf, maar ook voor vervoer.
Wanner u wilt helpen of rijden kunt u zich opgeven middels estherpeters@elevantio.nl. Betreft vervoer graag aangeven hoeveel kinderen u kunt vervoeren (driepuntsgordels zijn verplicht). In totaal zoeken we vervoer voor 40 kinderen.

Graag aangeven wat uw voorkeur is: 

0 ik wil kinderen begeleiden op de sport zelf

0 ik wil ondersteunen bij vervoer op de heen- en terugweg
0 ik wil ondersteunen bij vervoer op de heenweg
0 ik wil ondersteunen bij vervoer op de terugweg 

Bij vele aanmeldingen krijgt u z.s.m. te horen of uw hulp nodig is. 

Schoolreis

Eindelijk is het dan weer zo ver: SCHOOLREIS

Op maandag 16 mei gaan we met de groepen 3 t/m 8 op schoolreis naar Plopsaland.
We vragen de kinderen aanwezig te zijn om 8.20u.
De bus vertrekt om 8.30u.

Vanuit Plopsaland vertrekt de bus om 16.30u. ( kinderen en begeleiders graag weer bij de bus aanwezig om 16.20u). De reistijd met de bus is naar verwachting 1,5 uur (zonder file).

Per klas wordt een informatiebrief verstrekt met daarbij de groepsindeling.
De kinderen mogen deze dag wat geld meenemen, maar niet meer dan €10.
Wij hopen op droog weer en zullen er samen met de kinderen een fantastische dag van maken.

Wilt u op 16 mei graag mee als begeleider, dan kunt u zich hiervoor tot en met vrijdag 8 april aanmelden middels meerstromenschool@elevantio.nl. Graag aangeven op welke groep het betrekking heeft. 
Wanneer u zich opgeeft voor groep 3 & 4 dan is het wel noodzaak dat u in de attracties durft, omdat deze kinderen vaak alleen onder begeleiding in een attractie mogen. 
Bij teveel aanmeldingen zullen we loten, rekening houdend met de ouders die voorgaande jaren al eens zijn meegegaan.

 

Bag2School

De tweede kledinginzameling van dit schooljaar is op 24 mei 2022. 

Voor een aantal van u is dit wellicht nieuw.

We verzamelen oude nog bruikbare kleding en textiel van zowel volwassenen als kinderen.
U kunt dan denken aan nog bruikbare schoenen, shirts, broeken, riemen maar ook lakens en dekens. Deze kunt u inleveren in plastic zakken op school.

Deze kunt u dan maandag 23 mei of dinsdag 24 mei voor schooltijd inleveren. Wanneer u de zakken graag eerder wilt brengen, is dit geen enkel probleem. Graag de zakken in het halletje bij de ingang plaatsen.

De school krijgt per kilo een bedrag, wat we weer aan nieuwe materialen en activiteiten  kunnen besteden.

Op dinsdag 24 mei wordt de inzameling om 9.00 uur opgehaald op school.

Data
week van 4 april  Oudergesprekken groep 3 t/m 8
7 april  schoolfotograaf
12 april** Bonte Avond 
14 april  Paasbrunch
15 april  Goede vrijdag, alle kinderen vrij 
18 april  Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
19 + 20 april  Cito Eindtoets groep 8 
22 april  Koningsspelen / sportdag 
25 april t/m 6 mei  Meivakantie 
13 mei ** MiniRoparun Groep 7-8 
16 mei ** Schoolreis Groep 3 t/m 8
24 mei ** Bag2School 
25 mei ** Studiedag, alle leerlingen vrij 
   
   

Data van activiteiten zijn onder voorbehoud. 

** recent bijgevoegd/ gewijzigd 

Groep 3 & 4

Week van het geld
Deze week is het de week van het geld. Afgelopen woensdag hebben we daar met beide groepen aandacht aan besteed met leuke en aansprekende lesmaterialen van Eurowijs. Het doel van deze lessen is om kinderen bewust te maken over het belang van sparen, het maken van keuzes en het leren verstandig om te gaan met geld. Daarnaast leren ze ook de verschillende munten en briefjes van de Euro kennen.
Dit alles hebben we gedaan met een presentatie op het digibord, leuke / leerzame filmpjes, een werkboekje en een bijbehorende placemat. Als afsluiting hebben we buiten een passend loopspel gedaan. 

Groep 5 & 6

Dictee:
6 april: woorddictee thema 6
8 april: zinnendictee thema 6

Tafeltoets.
21 april: groep 5 tafels van 1 t.m. 10
21 april: groep 6 tafels van 1 t.m. 10 en deeltafels van 1 t.m. 10

Toetsen.
5 april:   toets natuur thema 3
14 april: toets verkeer; krantje 5/6
21 april: toets topografie (groep 6!) 

De Week van het Leesplezier
Deze week hebben we aandacht besteed aan “De Week van het Leesplezier”. Vijf dagen lang vijftien minuten leesplezier. Elke dag kregen we een leescadeautje, we openden hiervoor een vakje van de "leeskalender", achter dat vakje zat een voorwerp verstopt. Dit voorwerp werd bekeken en besproken, we volgden de bijbehorende digibord les en we kregen tot slot ook nog een mooi bijpassend boek cadeau van die dag. Deze boeken komen natuurlijk in onze leeshoek te staan, zodat alle kinderen de boeken kunnen lezen. 

 

 

 

 

Groep 7 & 8

Toetsen/agenda 

- Op (uiterlijk) vrijdag leveren de kinderen steeds het huiswerk in (rekenen, begrijpend lezen en (werkwoord)spelling).  
- Op vrijdag 8 april heeft Maura haar spreekbeurt/werkstuk en is er geen Krant in de klas. Zie schema in de leermap. 
Op vrijdag 15 april zijn we vrij i.v.m. Goede Vrijdag. (Ook op maandag 18 april zijn we vrij i.v.m. Pasen). 
- Op woensdag 6 april toets geschiedenis hoofdstuk 4.  
- Op donderdag 7 april woorddictee thema 4 

Nationale buitenspeeldag 
Op dinsdag 5 april is het nationale buitenspeeldag. De Westerschelde Ferry ondersteunt dit initiatief. Onze school is hiervoor uitgeloot! 
We mogen met onze groep 7/8 twee overtochten maken met de Ferry heen en terug. 
Aan boord zal er een gids zijn van het Visserijmuseum Breskens. De gids zal de kinderen van alles vertellen over visserij en over de Westerschelde. 

Klokhuis 
Vorige week hebben we in groep 7/8 de uitzending van Het Klokhuis bekeken: "Je lijf is van jou". De reden voor Het Klokhuis om over dit moeilijke onderwerp een tv-aflevering te maken is omdat seksueel grensoverschrijdend gedrag een serieus maatschappelijk probleem is. Ook kinderen krijgen er helaas mee te maken. Soms al op jonge leeftijd, maar ook later, in hun pubertijd. Zij durven er zelf vaak niet over te praten, worden onder druk gezet om erover te zwijgen of begrijpen nog niet goed wat er aan de hand is. Ook veel volwassenen praten er liever niet over. Hierdoor voelen kinderen die dit meemaken zich vaak heel alleen. Als kinderen onveilige situaties leren herkennen en de drempel om erover te praten lager wordt, kan misbruik stoppen en nieuw misbruik voorkomen worden. 
Om zowel kinderen als volwassenen te helpen hierover te praten, en om duidelijk uit te leggen wat wel en wat niet mag, als het gaat om je lichaam en aanraken heeft het Klokhuis deze aflevering gemaakt. 
We vonden het goed om deze aflevering in de klas te bekijken, wellicht kunt u hem thuis ook nog eens bekijken: https://www.hetklokhuis.nl/dossier/161/je-lijf-is-van-jou 

Briefjes rapportgesprekken groep 7 
De kinderen waarvan de ouders zich hebben opgegeven voor de oudergesprekken voor volgende week, zijn afgelopen woensdag meegegeven met de kinderen. Hierop staat het exacte tijdstip waarop u wordt verwacht. 

Verkeersexamen  
Afgelopen week hebben de kinderen meegedaan aan het landelijke theoretische verkeersexamen. Iedereen is geslaagd!! En iedereen heeft nu zijn diploma op zak! 

Cito eindtoets 
De Cito eindtoets voor de kinderen van groep 8 zal dit jaar op dinsdag 19 april en woensdag 20 april zijn. Hierover heeft u al een informatiebrochure meegekregen. 
Verdere informatie volgt op de volgende nieuwsbrief. 

Posters 
In de klas proberen we de kinderen wijsheid wat betreft Media mee te brengen; Mediawijsheid. Wat deel je wel online en wat niet?, Is iets Privé Dan deel je het niet, Met wie ben je online? Weet je het zeker? 


 

Toonbeeld

flyer leren zeilen

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
meerstromenschool@elevantio.nl