Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 14-04-2022

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Sportdag en Koningsspelen
- Absent meldingen
- Schoolreis
- Bag2School
- Data
- Groep 1 en 2
- Groep 3 & 4
- Groep 5 & 6
- Groep 7 & 8
- Vacature OGMR cluster West
- Kindercommitee
Algemeen

Deze keer een nieuwsbrief op donderdag. Morgen, Goede Vrijdag zijn de kinderen vrij en ook maandag zijn ze vrij. Na een lang weekend nog 4 dagen school tot de meivakantie.

Afgelopen dinsdag heeft de Bonte Avond plaatsgevonden, wij kijken terug op een fantastische avond en jullie hopelijk ook! 

Vandaag was de Paasbrunch op school, mogelijk gemaakt door AC en ondersteund door de overblijfhulpen Myriam en Karin. Hartelijk dank hiervoor! 

We wensen u namens Team Meerstromenschool

Sportdag en Koningsspelen

Voor zowel de sportdag als de Koningsspelen hebben we voldoende begeleiders en vervoer.

Betreft de sportdag, daarvoor wordt u t.z.t. door de leerkracht op de hoogte gebracht hoe laat u aanwezig moet zijn en wat de indeling van de auto's betreft. 

Absent meldingen

In de ochtend komen leerkrachten geregeld vragen of er afmeldingen van leerlingen zijn, omdat zij kinderen missen in de klas.

De afmelding heeft soms helemaal niet plaats gevonden, soms wordt er aan een broer of zus gevraagd om dit door te geven, of de afmelding heeft per mail plaats gevonden.

We willen u nadrukkelijk vragen uw kind(eren) telefonisch af te melden. 

Leerkrachten zijn niet altijd in de gelegenheid hun mail voor schooltijd te lezen en broers/zussen vergeten dit ook vaak door te geven. 

Alvast bedankt. 

Schoolreis

Na vele aanmeldingen kunt u hieronder terugvinden welke begeleiding mee gaat ter ondersteuning tijdens de schoolreis.

10 mei  Pierewiet
kleuters Melissa Simonse (mama La Vie)
Anne Martens (mama Lillie)
Evelien van Akkeren (mama Kai)
oma Verduin (oma Nica)

 

16 mei Plopsland 
Groep 3 en 4 Ruud van Westen
Sharon Pieters
Groep 5 en 6 Gerdien den Besten
Groep 7 en 8 Saskia van Langevelde
John de Poorter 
Bag2School

De tweede kledinginzameling van dit schooljaar is op 24 mei 2022. 

Voor een aantal van u is dit wellicht nieuw.

We verzamelen oude nog bruikbare kleding en textiel van zowel volwassenen als kinderen.
U kunt dan denken aan nog bruikbare schoenen, shirts, broeken, riemen maar ook lakens en dekens. Deze kunt u inleveren in plastic zakken op school.

Deze kunt u dan maandag 23 mei of dinsdag 24 mei voor schooltijd inleveren. Wanneer u de zakken graag eerder wilt brengen, is dit geen enkel probleem. Graag de zakken in het halletje bij de ingang plaatsen.

De school krijgt per kilo een bedrag, wat we weer aan nieuwe materialen en activiteiten  kunnen besteden.

Op dinsdag 24 mei wordt de inzameling om 9.00 uur opgehaald op school.

Data
15 april  Goede vrijdag, alle kinderen vrij 
18 april  Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
19 + 20 april  Cito Eindtoets groep 8 
22 april  Koningsspelen / sportdag 
25 april t/m 6 mei  Meivakantie 
13 mei ** MiniRoparun Groep 7-8 
16 mei ** Schoolreis Groep 3 t/m 8
24 mei ** Bag2School 
25 mei ** Studiedag, alle leerlingen vrij 
   
   

Data van activiteiten zijn onder voorbehoud. 

** recent bijgevoegd/ gewijzigd 

Groep 1 en 2

Welkom in groep 1!

Vanaf volgende week verwelkomen we twee nieuwe kinderen in groep 1.

Botan en Nica komen onze club versterken. Veel plezier op onze school!

 

Na de vakantie gaan we werken over de r van roos.

Kinderen die voorwerpen kunnen vinden die beginnen met “r”mogen deze meebrengen naar school.

 

 

 

 

Groep 3 & 4

Zumba

Lekker swingen en ondertussen werken aan je spieren en conditie.
Afgelopen maandag kregen wij een Zumba les via het Cultuurmenu.
De kinderen vonden het leuk en hebben goed gedanst. 


 

 

 

Groep 5 & 6

 

Tafeltoets.
21 april: groep 5 tafels van 1 t.m. 10
21 april: groep 6 tafels van 1 t.m. 10 en deeltafels van 1 t.m. 10

Toetsen.
21 april: toets topografie (groep 6!) 
 

 

 

 

 

Groep 7 & 8

Toetsen/agenda 
- Op (uiterlijk) vrijdag zorgen de kinderen steeds dat het huiswerk van rekenen en spelling in Snappet af is.  
Huiswerk van begrijpend lezen is afgerond. Enkele kinderen hebben aangegeven hiervoor een nieuw boekje te willen. Dit krijgen ze op donderdag 12 mei mee naar huis. 
De komende weken is het geen huiswerk i.v.m. vrije dagen/ vakanties. 
Het eerstvolgende huiswerk moet pas weer af zijn op vrijdag 20 mei. De leerdoelen waarin gewerkt moet worden, krijgen ze op donderdag 12 mei te horen en noteren de kinderen dan in hun agenda. 

- Op donderdag 21 april heeft Pippin zijn spreekbeurt/werkstuk en heeft Mijs Krant in de klas. Zie schema in de leermap.  
Deze week is het op donderdag i.p.v. vrijdag i.v.m. de Sportdag. Verdere informatie over de sportdag volgt nog. 
Op donderdag 12 mei heeft Annemarit haar spreekbeurt/werkstuk en heeft Roan Krant in de klas. Zie schema in de leermap. Deze week is het op donderdag i.p.v. vrijdag i.v.m. de Roparun. 
De kinderen hebben al een informatiebrief meegekregen, maar verdere informatie volgt nog. 
- Op donderdag 21 april zinnendictee thema 4.  
- Op woensdag 11 mei brengt groep 8 een bezoek aan 't Zwincollege. 
De kinderen worden deze dag de normale tijd op school verwacht en zijn de normale tijd uit school. Er wordt voor busvervoer gezorgd. 
De kinderen hoeven deze dag geen pauzehap mee te nemen. Wél moeten de kinderen deze dag een goede stevige tas meenemen om hun Chromebook in te doen. 
 
Cito Eindtoets 
De Cito eindtoets voor de kinderen van groep 8 zal dit jaar op dinsdag 19 april en woensdag 20 april zijn. Hierover heeft u al een informatiebrochure meegekregen. 
Deze antwoordformulieren gaan nog voor de vakantie op de post. Zodra de uitslag binnen is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 
 
Cito Entreetoets 
Volgende week starten de kinderen van groep 7 met de Entreetoets.  
Hierover hebben de kinderen de afgelopen week een informatiebrochure meegekregen. Deze toets zal verspreid worden over een aantal weken. Dus na de meivakantie zullen de kinderen hier nog mee verder gaan. Nadat alle kinderen de toetsen hebben gemaakt, worden de antwoordformulieren opgestuurd. 
Zodra de uitslag binnen is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Mini-Roparun 
Na 2 jaar corona is het dit jaar weer mogelijk een ‘echte’ Mini-Roparun te organiseren. De Mini-Roparun is een kleine versie van de Roparun. Deze run is een heel bijzondere estafetteloop. De opzet is bijzonder, de afstand is nog opvallender, maar het doel is het allerbelangrijkst! Aan de kinderen wordt gevraagd of zij, door deel te nemen aan de Min-Roparun, zich letterlijk en figuurlijk warm willen lopen voor de stichting Roparun. 
 
Een groot aantal kinderen van groep 7 en 8 heeft zich opgegeven om mee te doen. De teams (onze school doet mee met twee teams) zijn inmiddels gemaakt en de kinderen en de ouders die zich hebben opgegeven hebben de informatie hierover al gekregen. (De exacte tijden enz. hoort u t.z.t. nog.) 
Deze teams gaan op vrijdag 13 mei 2022 samen met teams van andere basisscholen van de gemeente Sluis meedoen aan de ‘Mini-Roparun Sluis’, een estafetteloop over een kleine 60 kilometer langs de dorpen van onze gemeente met start en finish in Oostburg. De kinderen passeren tijdens de loop alle deelnemende basisscholen en zullen daar de hele schooldag over doen! Het is nadrukkelijk geen wedstrijd, maar een teamprestatie!  
 
De deelnemende scholen organiseren ten behoeve van de deelnemende teams normaal gesproken een sponsoractie. 
Maar...de kinderen van de Meerstromenschool zijn pasgeleden al in actie gekomen voor de mensen in Oekraïne en zijn hiervoor al langs de deuren in Groede en omstreken gegaan om geld in te zamelen. En wij vinden als school bezwaarlijk dat de kinderen nu weer langs “dezelfde deuren” zouden gaan.   
Misschien dat de kinderen thuis bij vrienden en familie aan mogen kloppen om een bijdrage te vragen voor deze actie? Maar wij willen deze keuze bij de ouders leggen. Wij respecteren ieders keuze hierin. 
Wanneer uw kind een bedrag heeft opgehaald, dan willen we de kinderen vragen dit uiterlijk mee naar school te nemen op donderdag 12 mei. 

Vacature OGMR cluster West

Een oudergeleding voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevraagd!

Voor cluster West. Terneuzen, 18-03-2022

Beste ouders van Elevantio,
Aan het eind van dit schooljaar 2021-2022 is een oudergeleding van de GMR van Elevantio aftredend. Hierdoor ontstaat er een vacature per 1 augustus 2022. We willen graag alle ouders van de Elevantioscholen uit het cluster West uitnodigen te solliciteren. Daarom sturen we deze brief.

In de GMR zitten 4 leden namens alle ouders en 4 leden namens het personeel. Waarbij steeds één ouder met één personeelslid de contactpersoon is voor een cluster. U hoeft geen lid te zijn van de MR van de school om ook binnen de GMR actief te worden. Er zijn ongeveer 8 reguliere vergaderingen per jaar en er vindt altijd overleg plaats met een afvaardiging van het college van bestuur.

Wilt u zich kandidaat stellen, stuur dan een brief met motivatie waarin u zich kort voorstelt naar: Cynthia de Kock (c.dekock@probaz.nl). Dit kan t/m 22 april 2022.

Als meerdere kandidaten zich opgeven, vindt er een verkiezing plaats. De oudergeleding van de MR-en van alle scholen van cluster West van Elevantio kiezen dan uit de kandidaten een nieuw lid van de personeelsgeleding van de GMR.

Heeft u vragen of wilt u extra informatie, neem gerust contact op met Cynthia de Kock (c.dekock@probaz.nl) of Conny Bakker (cgijsel@zeelandnet.nl).

We kijken uit naar jullie reacties.

Met vriendelijke groet,
Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,

Cynthia de Kock, voorzitter GMR Elevantio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informatie over de (G)MR
Binnen elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. In die raad houden de leden zich bezig met de inhoud van allerlei zaken van de eigen school. Ze praten en adviseren over de kwaliteit van het onderwijs en hoe je goede beslissingen kunt nemen waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en het fijn hebben op school.
De GMR bestaat uit betrokken en gedreven mensen die zich in willen zetten voor álle scholen van Elevantio. Ook zij denken mee, maar dan op organisatieniveau, praten en adviseren over schoolzaken, over personeelsbeleid, over financiën, veiligheid op scholen en hoe het onderwijs er in de toekomst uit moet zien. Dit alles in het belang van alle kinderen

Kindercommitee

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
meerstromenschool@elevantio.nl