Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 01-07-2022

In deze nieuwsbrief:
Vakantierooster schooljaar 2022-2023

In verband met het plannen van uw vakantie, willen we u alvast op de hoogte brengen van het vakantierooster voor volgend schooljaar.

Ten gevolge van de besturenfusie, is er voor (vrijwel) het hele basisonderwijs een uniforme vakantieregeling voor het schooljaar 2022-2023.

Vakantie van tot en met
Eerste schooldag 5 september  
Herfstvakantie 24 oktober 28 oktober
Kerstvakantie 23 december
vanaf de vrijdag! 
6 januari
Carnavalsvakantie 20 februari 24 februari
Goede vrijdag 7 april  
paasverlof 10 april  
Meivakantie 24 april 5 mei
hemelvaart  18 mei 19 mei
Pinksteren 29 mei  
Zomervakantie 14 juli
vanaf de vrijdag!
25 augustus 
     
Studiedag Elevantio medewerkers 5 oktober alle kinderen vrij
     

Twee studiedagen en twee extra vrij in te plannen dagen worden eerst in het team afgestemd. Wanneer we hier instemming van de MR op hebben, brengen we u hiervan op de hoogte. 

Openingstijden BSO laatste schoolweek. 

Beste ouder(s)/ verzorger(s).

In de laatste week voor de vakantie zijn de groepen 1 t/m 4 op maandag 18 juli en dinsdag 19 juli al om 12.00 uur vrij. Jullie zijn hiervan al eerder op de hoogte gebracht. Er zijn wat vragen gekomen met met betrekking tot de BSO.

De BSO begint dan ook op die tijd. In Jaamo kunt u voor die dagen een aanvraag doen van 12.00 uur tot 18.00 uur in plaats van 14.30 uur tot 18.00 uur. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn uw zoon of dochter eten en drinken mee te geven voor tussen de middag? 

Met vriendelijke groeten, 
Caroline Minekus,

BSO Schavuitjes.

Formatie schooljaar 2022-2023

Ieder jaar geven wij rond deze periode de invulling van de groepen voor het volgende schooljaar weer. ​Net als ieder jaar is het ook nu weer een puzzel geweest om de formatie voor komend schooljaar een invulling te geven. Op verschillende scholen binnen onze stichting is de formatie nog niet rond en staat er nog vacatureruimte open.

Juf Linda gaat volgend jaar haar hele werktijdfactor invullen op basisschool Molenbolwerk, de school waar ze dit schooljaar ook al enkele dagen werkzaam is. Juf Martine heeft gedurende het schooljaar de overstap naar het TEC (taal expertise centrum) in Terneuzen gemaakt. Beide leerkrachten zijn niet opgenomen in ons formatieplan voor volgend schooljaar.  We willen hen natuurlijk hartelijk danken voor het werken op onze school en wensen hen heel veel plezier op hun ‘nieuwe’ werkplek. 

In samenspraak met de medezeggenschapsraad zijn we tot de volgende formatie gekomen:

Groep 1 en 2: maandag t/m donderdag juf Anneke & vrijdag juf Carolien.

Groep 3 en 4: maandag, dinsdag en donderdag juf Stephanie 
                       woensdag, donderdag en vrijdag juf Monique. 
                      
Groep 5 en 6: maandag, dinsdag  juf Esther  
                       woensdag, donderdag en vrijdag juf Ellen. 
                       donderdagochtend Juf Nadja 
                    
Groep 7 en 8: maandag t/m woensdagochtend juf Carolien
                       maandag t/m vrijdag juf Jodie.

Op dinsdag en donderdagmiddag is juf Nadja als intern begeleider aanwezig.

 

Zelftesten

U kunt op school nog altijd om zelftesten voor uw kinderen vragen. 

Nieuwe rage Huggy Wuggy & Chat-app Omegle

‼️ Wees alert op wat uw kind online doet en ziet ‼️

We krijgen vanuit verschillende kanten meldingen binnen omtrent dingen die rondgaan op internet (youtube), social media en apps zoals TikTok. We willen hier graag uw aandacht voor vragen.

In enkele groepen zijn Huggy Wuggy knuffels en andere attributen m.b.t. Huggy Wuggy al op school geweest. Het schijnt een nieuwe rage te zijn en is ook een gespreksonderwerp onder de kinderen. Het lijkt een schattige knuffel, maar meer informatie is terug te vinden via de link.
We hebben afgelopen week de schoolafspraak gemaakt dat Huggy Wugy niet meer welkom is bij ons op school. 

Huggy Wuggy:
Wie is Huggy Wuggy/? De nieuwe trend onder kinderen (jmouders.nl)

Door collega scholen zijn we op de hoogte gebracht dat chat-app Omegle in gebruik is bij bovenbouw kinderen. Wij hebben dat tot op heden nog niet vernomen, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat kinderen van onze school de app niet kennen. Voor meer informatie betreft de Chat-app verwijzen we u graag door naar het volgende artikel.

Chat-app Omegle
Help! Mijn kind zit op Omegle | Kidsweek

Ook merken we dat TikTok niet altijd een goede invloed heeft op de kinderen. We hopen dat u alert bent op het internetgebruik van uw kind en dat u hierover wellicht afspraken maakt of hierover het gesprek met uw kind(eren) aan gaat.

Bedankt voor uw medewerking.

Op bezoek naar de volgende groep

Zoals u in bij ‘Data” kunt zien hebben we op donderdag 14 juli een uur ingepland waarop de kinderen “op bezoek naar de volgende groep” gaan. Dit geldt voor alle groepen (m.u.v. groep 8 natuurlijk). 

Voor sommige kinderen is dit een heel spannende dag, een kijkje gaan nemen in de volgende groep. Soms een nieuwe juf, een nieuwe klas, andere materialen. Soms weet je deze dag zelfs je plekje al voor na de vakantie. Ze krijgen alvast wat uitleg over volgend jaar, dit alles om de eerste schooldag net wat minder spannend te maken.   

Dankbrief MiniRopaRun

Hulst- Oostburg - Terneuzen juni 2022

Geachte scholen, sponsors en andere betrokkenen,

Op 8 april, 13 en 20 mei 2022 namen in totaal zo’n 850 kinderen uit de hoogste groepen van de Zeeuws-Vlaamse basisscholen, de brugklas van het Zwincollege en de eerste Opvang Anderstaligen van het Lodewijkcollege deel aan onze Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen. Zij werden begeleid door zo’n 350 vrijwilligers. Daarnaast konden we rekenen op de belangeloze medewerking van verkeersregelaars, EHBO-ers en andere vrijwilligers. Elke versie had zijn eigen verhaal: voor Hulst was het de eerste Mini-Roparun, met direct een overweldigende deelname en opbrengst. De versie in Sluis was met 50 team de best bezette editie en ging vergezeld van het optreden van Joe Buck en een uitstekend ‘loopweertje’. De vijfde editie Terneuzen, met een groeiend aantal deelnemers en voor het eerst met start en finish in Sas van Gent, leek achteraf gezien het meest op de ‘echte’ Roparun, want zowel op 20 mei als op zondag 5 juni werden we getrakteerd op ‘pittige’ regenbuien, wat die edities een ‘heroïsch’ tintje gaf. Wat voor alle Mini-Runs van toepassing was: Na zo’n zes of zeven uur over onze mooie polderwegen te hebben gezworven, waren er alleen maar blije, enthousiaste en trotse gezichten te zien. De 3 versies van de Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen hebben samen het absolute recordbedrag van € 42.000 opgebracht!

Via de Roparunteams van Actemium en TeamLeef! is dit geld overgedragen aan de Stichting Roparun en aan het FAME-onderzoek van de Danieldenhoedfonds. Tegelijkertijd werken we aan de aanvragen voor De Meander (Hulst), Zorgsaam (voor 3 verpleeghuizen in de gemeente Sluis) en zijn we in gesprek met Stichting Westerlicht (inloophuizen) om te zien wat we voor hen kunnen betekenen. Dit alles onder het motto: “Trachten leven toe te voegen aan de dagen van mensen bij wie veelal geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.”

Wij willen allereerst de scholen en de begeleiders van de teams bedanken. We beseffen dat we een ‘aanslag’ op de tijd en energie van de scholen hebben gedaan en beseffen dat het welslagen van het evenement volledig afhankelijk is van hun steun, maar ook van de begeleiders, die een ‘vrije’ dag wilden investeren voor dit doel. Ook de feestelijke en goed verzorgde doorkomsten bij de scholen, worden zeer gewaardeerd! HEEL VEEL DANK!  We willen ook de bedrijven, middenstanders, gemeentes, het schoolbestuur Elevantio, Rotary Hulst, veerpont Sluiskil, de verkeersregelaars en de EHBO-ers bedanken, die de organisatie van de Mini-Roparun financieel, materieel of met tijd hebben gesteund. Dankzij uw steun heeft de organisatie alle onkosten kunnen dekken en komt de opbrengst van de scholen volledig ten goede aan het goede doel! En niet te vergeten onze dank naar alle mensen, die vaak onopgemerkt achter de schermen heel veel werk verzetten!

Zonder u allen is ons evenement niet mogelijk! Wij hopen ook op uw steun in de toekomst!

Met dank en vriendelijke groet,

Frank Boerebach, voorzitter Stichting Mini-Roparun  Z-Vl.

De foto’s van de Mini-Roparuns kunt u bekijken op onze website miniroparunzvl.nl !

NB. Vanwege de groei van ons evenement zijn we op zoek naar een secretaris voor onze stichting. Accent van de werkzaamheden ligt in de maanden januari – mei.  Daarnaast willen we een groepje vrijwilligers vormen voor de edities in de regio’s Hulst en Terneuzen, die in de twee maanden voorafgaand aan de run een aantal voorbereidende taken willen uitvoeren. Deze taken zijn vaak niet tijd- of plaatsgebonden.  Mail boerebach@zeelandnet.nl of bel 0115-442241 vrijblijvend voor meer informatie!

 

“Als je loopt met je hart, volgen je voeten vanzelf”

Doneren kan nu ook digitaal:
https://www.geef.nl/nl/doel/stichting-mini-roparun-zeeuws-vlaanderen/over-ons

 

 

Vacature OGMR cluster Terneuzen

Data
12 + 13 juli  Schoolkamp groep 8 
13 juli  Afscheidsavond groep 8 
14 juli ** Op bezoek naar de volgende groep
week van 18 juli  Feestweek 
18 en 19 juli ** kinderen van groep 1 t/m 4 's middags vrij
20 juli  Rapport 3
21 juli  Schoolfeest 
22 juli  Laatste schooldag, alle kinderen vanaf 12.00u vrij 
24 juli t/m 2 september 2022  Zomervakantie
5 september 2022  1e schooldag schooljaar 2022-2023 

Data van activiteiten zijn onder voorbehoud. 
** recent bijgevoegd/ gewijzigd

Groep 1-2

olifant

 

 

 

Schoonmaak kleutermateriaal.

Eind van schooljaar betekent ook weer “Schoonmaak kleutermaterialen". Wie wil ons een handje helpen?  U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Anneke.

Materiaal kan thuis schoongemaakt worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar zal juf Anneke de laatste vrijdag, 22 juli, werken in groep 1-2 om dan afscheid te kunnen nemen van de oudste kleuters en met de jongste kleuters de vakantie in te luiden.
Juf Linda is op vrijdag 15 juli voor het laatst in groep 1/2 omdat zij na de zomervakantie niet meer bij ons op school werkzaam zal zijn.
De kinderen hebben in de klas al iets gemaakt voor juf Linda en geven dit op 15 juli. Mocht u zelf ook afscheid willen nemen van juf Linda dan kan dat ook op vrijdag 15 juli.

Groep 3-4

Wieltjesweek 

Met het mooie weer hebben we weer genoten van de wieltjesweek. 

Groep 5/6

 

Toetsen:
4 juli toets natuur thema 4

Tafeltoets:
7 juli: tafels van 1 t/m 10 (groep 5 en 6)

Dictee:
7 juli: woorddictee thema 8
8 juli: zinnendictee thema 8

Dansworkshop. 
Maandag 4 juli heeft groep 5/6 een dansworkshop, gegeven door dansschool Puur. 

Cultuurmenu De Muziekkoning.
Op dinsdag 28 juni is groep 5/6 naar de voorstelling ‘De Muziekkoning’ geweest in het Scheldetheater in Terneuzen. Aan de voorstelling deed het Zeeuws Orkest mee met tien strijkers, gitaar, basgitaar, hobo, hoorn, tuba, fagot, saxofoon, klarinet, dwarsfluit, trompet, trombone, slagwerk en piano.
De voorstelling ging over De Muziekkoning, die last heeft van stemmingswisselingen. Hij kan niet zonder muziek. Samen met zijn lakei vindt hij een geheimzinnige kist waar een sleutel op zit. Uit de kist komt muziek. De lakei wil ook graag muziekkoning worden. De koning moet tien muziekvragen beantwoorden om muziekkoning te kunnen blijven. De kinderen helpen hem met het beantwoorden van de vragen en maken zo spelenderwijs kennis met alle bovengenoemde instrumenten.

Groep 7/8

Toetsen/agenda 

- Op vrijdag 8 juli heeft Aaron zijn spreekbeurt/werkstuk.
- Op vrijdag 15 juli heeft Benjamin zijn spreekbeurt/werkstuk.
   Zie schema in de leermap. 
- Op dinsdag 5 juli presentatie techniekopdracht.
- Op maandag 11 juli: toets aardrijkskunde en de topografie van hoofdstuk 5.
- Maandag 11 juli: groep 8 heeft in de middag kennismakingsmiddag op ‘t Zwin. 
- Dinsdag 12 juli en woensdag 13 juli kamp groep 8 met 's avonds afscheid groep 8. 
   Groep 7 heeft op deze dagen les van meester Dani en juf Stephanie.

Cultuurmenu

Masterclass: Leven als topsporter

Hoe is het om te turnen op topniveau naast school? Hoe ziet een dag eruit? En is er nog tijd voor andere dingen? Dit hebben de kinderen ervaren op vrijdag 17 juni. We zijn met zijn allen naar de sporthal in Oostburg gegaan. Guitho de Wolff nam ons mee in zijn wereld als jonge topsporter.  In 2019 deed hij mee aan het WK dubbelminitrampolinespringen in Tokio. Guitho vertelde over hoe werken aan zijn droom eruit ziet. De kinderen konden vragen stellen, dit was heel interessant. Het leukste was natuurlijk een praktijkles trampolinespringen. Er waren vijf trampolinestations waar de kinderen hun springvaardigheden konden testen. Het toppunt was een trampoline met echte foampit! 

Zomerkamp Nieuwvliet Mad Science

Mad Science zomerkamp! Deze zomer ook in Nieuwvliet, kom gezellig meedoen van 25 juli tot 28 juli in het dorpshuis Sinte Pier in Nieuwvliet. Geef je nu nog op via onze website: https://nederland.madscience.org/zomerkamp.

stichting Hoogbegaafd Zeeuws-Vlaanderen

Op 3 juli 2022 organiseert de stichting Stichting Hoogbegaafd Zeeuws-Vlaanderen weer twee activiteiten.

Eén voor ouders en één voor kinderen.
Het gaat om een Rond(de)tafel gesprek over het brein van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en de workshop De Coole Kikker.

Ouders kunnen zichzelf (voor de rond(de)tafel) en hun kinderen (voor de workshop) aanmelden via www.stichtinghbzvl.nl.

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
meerstromenschool@elevantio.nl