Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 15-07-2022

In deze nieuwsbrief:
Formatie schooljaar 2022-2023

In de vorige nieuwsbrief is de formatie aan u doorgegeven. Echter willen we u ook op de hoogte brengen een kleine aanpassing. Juf Dagmar zal aanwezig zijn op maandag en dinsdag in groep 5-6 vanwege haar afstudeerstage. 

In samenspraak met de medezeggenschapsraad zijn we tot de volgende formatie gekomen:

Groep 1 en 2: maandag t/m donderdag juf Anneke & vrijdag juf Carolien.

Groep 3 en 4: maandag, dinsdag en donderdag juf Stephanie 
                       woensdag, donderdag en vrijdag juf Monique. 
                      
Groep 5 en 6: maandag, dinsdag  juf Esther  + Juf Dagmar (afstudeerstage) 
                       woensdag, donderdag en vrijdag juf Ellen. 
                       donderdagochtend Juf Nadja 
                    
Groep 7 en 8: maandag t/m woensdagochtend juf Carolien
                       maandag t/m vrijdag juf Jodie.

Juf Nadja is op dinsdag en donderdagmiddag als intern begeleider aanwezig.

Juf Ellen (directie) is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en woensdag- of vrijdagochtend. 

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

In verband met het plannen van uw vakantie, willen we u alvast op de hoogte brengen van het vakantierooster voor volgend schooljaar.

Ten gevolge van de besturenfusie, is er voor (vrijwel) het hele basisonderwijs een uniforme vakantieregeling voor het schooljaar 2022-2023.

Vakantie van tot en met
Eerste schooldag 5 september  
Herfstvakantie 24 oktober 28 oktober
Kerstvakantie 23 december
vanaf de vrijdag! 
6 januari
Carnavalsvakantie 20 februari 24 februari
Goede vrijdag 7 april  
paasverlof 10 april  
Meivakantie 24 april 5 mei
hemelvaart  18 mei 19 mei
Pinksteren 29 mei  
Zomervakantie 14 juli
vanaf de vrijdag!
25 augustus 
     
Studiedag Elevantio medewerkers 5 oktober alle kinderen vrij
Studiedagen Meerstromenschool 27 februari + 12 mei alle kinderen vrij 
Overige ingeplande vrije dagen 16 en 19 juni  alle kinderen vrij 

Studiedagen Meerstromenschool en overige ingeplande vrije dagen zijn toegevoegd aan het vakantierooster 

Openingstijden BSO laatste schoolweek.

Beste ouder(s)/ verzorger(s).

In de laatste week voor de vakantie zijn de groepen 1 t/m 4 op maandag 18 juli en dinsdag 19 juli al om 12.00 uur vrij. Jullie zijn hiervan al eerder op de hoogte gebracht. Er zijn wat vragen gekomen met met betrekking tot de BSO.

De BSO begint dan ook op die tijd. In Jaamo kunt u voor die dagen een aanvraag doen van 12.00 uur tot 18.00 uur in plaats van 14.30 uur tot 18.00 uur, indien u een contract heeft met Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen. 

Er zijn nog aantal kinderen (groep 1/4) op de planning waarbij de aanvangstijd van de opvang nog niet is aangepast naar 12.00u. Het is natuurlijk mogelijk dat u voor deze dagen niet van de opvang gebruik wilt maken, we willen u dan vragen de kinderen af te melden. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn uw zoon of dochter eten en drinken mee te geven voor tussen de middag? 

Met vriendelijke groeten, 
Caroline Minekus,

BSO Schavuitjes.

Hitterooster laatste schoolweek

De schoolbesturen in Zeeuws-Vlaanderen hebben, na overleg met de onderwijsinspectie, ons de mogelijkheid gekregen om de komende maandag en dinsdag vanwege de verwachte hitte een verkort lesrooster te draaien. 

Dit leidt voor de kinderen van de Meerstromenschool niet tot lesuitval, maar er zal een verschuiving van de geplande activiteiten plaatsvinden. Dat betekent dat op zowel maandag 18 juli als dinsdag 19 juli de schooldag voor alle kinderen zal eindigen om 12.00u. 

Op woensdag is het gewoon school van 8.30u-12.15u.

Wij hopen dat u de kind(eren) deze middagen zelf kunt opvangen of opvang kunt regelen. Mocht opvang toch een probleem zijn, dan ontvangen we graag een berichtje op meerstromenschool@elevantio.nl en zullen wij voor opvang zorgen tot 14.30u.

 

Informatie-avonden schooljaar 2022-2023

We zijn onze jaarplanning voor volgend schooljaar al aan het vormgeven.

Daarop zijn de informatieavonden al opgenomen en we willen de data al aan u doorgeven.  

maandag 5 september Informatieavond groep 7 (8) ** 
donderdag 22 september informatieavond groep 5-6
dinsdag 27 september  informatieavond groep 1-2
donderdag 29 september informatieavond groep 3-4

** 
Informatieavond groep 7
Op maandag 5 september is het de eerste schooldag van ons nieuwe schooljaar 2022/2023. We starten deze ochtend met een inloopmoment waarbij de ouders van groep 7/8 van harte welkom zijn om even met hun zoon/dochter mee te lopen in de klas. Er kan dan even samen de klas en het plekje bekeken worden en er kan even een praatje met de juffen gemaakt worden.

Deze avond is er ook een inloopavond voor de ouders van groep 7. Ouder(s) kunnen samen met hun kind naar school komen en krijgen dan informatie over de gang van zaken in groep 7/8 en kunnen enen kennismaken met de juffen . Deze avond krijgen de kinderen van groep 7 hun leermap mee naar huis. Wanneer er iemand niet aanwezig kan zijn, dan gaat de leermap de volgende dag mee naar huis.
De gang van zaken in groep 7/8 is voor de ouders en kinderen van groep 8 inmiddels al bekend. De kinderen van groep 8 krijgen de leermap ’s middags al mee naar huis. Mochten er ouders van groep 8 ’s avonds toch graag even met hun kind naar de inloopavond komen? Dan zijn ze natuurlijk ook welkom.

Wanneer er in de loop van de eerste schoolweek nog vragen zijn, dan is iedereen natuurlijk van harte welkom om even binnen te komen!

Zelftesten

U kunt op school nog altijd om zelftesten voor uw kinderen vragen. 

Data
week van 18 juli  Feestweek 
18 en 19 juli ** kinderen van groep 1 t/m 8 's middags vrij
20 juli  Rapport 3
21 juli  Schoolfeest 
22 juli  Laatste schooldag, alle kinderen vanaf 12.00u vrij 
24 juli t/m 2 september 2022  Zomervakantie
5 september 2022  1e schooldag schooljaar 2022-2023 

Data van activiteiten zijn onder voorbehoud. 
** recent bijgevoegd/ gewijzigd

Groep 1-2

Schoonmaak kleutermateriaal.

Eind van schooljaar betekent ook weer “Schoonmaak kleutermaterialen". Wie wil ons een handje helpen?  U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Anneke.

Materiaal kan ook thuis schoongemaakt worden, u kunt dit dan voor of na schooltijd meenemen.
We ontvangen het  welgraag voor einde schooljaar terug! 

 

olifant

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3-4

Laatste schoolweek

Volgende week maken we er een leuke week van met de kinderen. 
Ze hebben hard gewerkt het afgelopen schooljaar en deze week is het tijd voor ontspanning. 
Wat hebben de kinderen de laatste schoolweek nodig:
Maandag en dinsdag: Er mogen gezelschapspelletjes meegenomen worden en voor tijdens de film een knuffel of kussen. 
Woensdag: De juffen en meester vieren hun verjaardag op het strand (brief met informatie is eerder deze week mee naar huis gegaan).
Donderdag: Feestdag op school, kinderen eten frietjes. 
Vrijdag: Afsluiting in de klas / opruimen. Graag een tas meegeven voor de laatste spullen die mee naar huis komen.  

 

Groep 5/6

Laatste schoolweek:

Volgende week is het alweer de laatste schoolweek. We hebben hiervoor een aangepast programma gemaakt, hieronder kunt u lezen wat we dan allemaal gaan doen. 
Maandag: Deze dag mogen de kinderen een gezelschapsspel meenemen. Verder gaan we de kastjes leegruimen en uitsoppen, dus een extra plastic tas is handig. We hebben deze dag hulp van Renske (de zus van Aukje). 
Dinsdag: Op deze dag krijgen de kinderen een ijsje aangeboden. Ook sluiten we af met de afsluitkatern van Kwink (sociaal-emotioneel). Ook deze dag hebben we hulp van Renske. 
Woensdag: Op deze dag gaan we met de kinderen naar het strand. (afhankelijk van het weer) Alle leerlingen van groep 5/6 hebben hierover afgelopen woensdag een brief met uitleg meegekregen en deze brief is ook naar de ouders gemaild. We verwachten de kinderen tussen 8:30 uur en 8.45 uur bij de parking van strandpaviljoen “Groede aan Zee". Daar kunt u de kinderen om 12.00 uur ook weer ophalen. De kinderen krijgen een 10-uurtje (iets te eten en drinken) van de juffen aangeboden. 
Donderdag: Deze dag is het schoolfeest en worden de kinderen om 8.30 uur op school verwacht, ze krijgen tussen de middag frietjes, een snack en limonade van school aangeboden, zij moeten wel hun eigen 10-uurtje meenemen voor de ochtendpauze. De dag eindigt gewoon om 14:30 uur. 
Vrijdag: Aanvang: 8:30 uur. De kinderen mogen een knuffel/kussen meenemen naar school en hebben deze ochtend een filmochtend in de klas. De kinderen nemen zelf hun 10-uurtje mee voor de ochtendpauze. Rond 11:55 uur gaan we naar buiten en zullen aftellen, zodat om 12:00 uur de vakantie kan beginnen. 

Wij wensen jullie allemaal een heel fijne zomervakantie toe!
 

Groep 7/8

Van groep 6 naar groep 7

Op donderdag 14 juli zijn de kinderen van groep 6 in groep 7/8 komen ‘kijken’. We hebben verschillende doelessen gedaan waarbij o.a. het ‘hoe en wat’ van groep 7&8 werd behandeld. De kinderen van groep 7 hebben uitleg gegeven en hebben vragen van groep 6 beantwoord. De kinderen hebben allemaal een opstartbrief mee naar huis gekregen. Hierin staat informatie over het nieuwe schooljaar. Ze kunnen dan even teruglezen wat ze de eerste schooldag mee naar school moeten nemen. De kinderen hadden al veel zin in het nieuwe schooljaar!

Van groep 8 naar 't VO

Afgelopen maandag zijn de kinderen van groep 8 naar de kennismakingsmiddag met hun nieuwe klas op 't Zwin geweest. Dat was ontzettend spannend, maar alle kinderen hebben genoten.

Kamp groep 8

Groep 8 heeft deze week kamp gehad. Het waren erg leuke dagen! We hebben veel kunnen doen en het was samen een gezellig tijd. 
We willen De Zagerij, Jumbo, Plus, Liefs Lies, bakkerij Willemsen, het Ledeltheater en het zwembad in Aardenburg bedanken voor hun bijdrage! 

 

- Maandag 18 juli: Willen alle kinderen hun leermap meenemen naar school? We hebben nog niet alle mappen ontvangen.
Er zijn nog kinderen die een leerboek (zaakvakken) thuis hebben. Willen jullie thuis even kijken en dat de boeken maandag terug mee naar school komen? Bedankt!

- Feestweek: Volgende week hebben we onze ‘feestweek’. De kinderen hebben hier afgelopen maandag een brief over mee naar huis gekregen. In de brief kunt u zien wat de planning is en wat de kinderen eventueel mee naar school moeten nemen. We hebben de brief in de klas besproken. De kinderen waren erg enthousiast over deze week! Dat wordt een gezellige afsluiting van het schooljaar!

- Vrijdag 22 juli: om 12.00 uur start voor iedereen een welverdiende vakantie! We hopen dat iedereen veel plezier heeft en mag genieten. Groep 7 zien we hopelijk helemaal uitgerust op maandag 5 september weer terug op school. We willen de kinderen van groep 8 veel succes wensen op het voortgezet onderwijs! 

 

Tips voor ouders/verzorgers van schoolverlatende groep.

Flyer Spring in 't park

Zomervakantie activiteiten Bibliotheek Terneuzen

Hieronder een flyer met een overzicht van de activiteiten die in de zomervakantie worden georganiseerd in de bibliotheek Terneuzen voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

Zomerconcert Muziekvereniging Breskens-Groede-Schoondijke

visdiefjes, zondag 17 juli

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
meerstromenschool@elevantio.nl