Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 21-07-2022

In deze nieuwsbrief:
Laatste nieuwsbrief dit schooljaar

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Afgelopen week hebben we er met zijn allen nog een fantastische week van gemaakt. Foto's heeft u vast voorbij zien komen op klasbord. 

We willen iedereen bedanken voor de ondersteuning afgelopen schooljaar, want dat zijn heel veel mensen!  
Computerhulpen, overblijfhulpen, chauffeurs voor allerlei activiteiten, begeleiding tijdens activiteiten, fietsers tijdens MiniRopaRun, fietsenkeurders, catering, MR-leden, AC-leden, leeshulpen, luizenpluizers, vrijwilligers die wat extra tijd met kleine groepjes kinderen werken, ondersteuners tijdens schoonmaak, ouders die gastlessen hebben geven m.b.t. kinderboekenweek, gymles en zeep maken, hulp voor vervoer van de timmertafel en vrijwilligers die materialen geschonken hebben aan school zoals hout, spijkers en schroeven voor de timmertafel, sponsoren van friet, springkussen en belettering van materialen in onze school! En voor verdere klusjes hebben we gelukkig altijd handige vaders die ons te hulp schieten.  

Na dit hele rijtje zou het me niet verbazen wanneer ik nog iemand vergeten ben, excuus daarvoor. We willen echt iedereen die een bijdrage heeft geleverd om één en ander mogelijk te maken hartelijk danken. Zonder jullie kunnen we het niet! 

In de laatste vakantieweek zult u een nieuwsbrief ontvangen voor de start van volgend schooljaar. 

Morgen is het de laatste schooldag van het schooljaar. We wensen iedereen een heel erg fijne Zomervakantie toe!

Met vriendelijke groet,          
mede namens het team van de Meerstromenschool,
              
Ellen Perdaen

Springend het nieuwe schooljaar in!

Kinderen van de Meerstromenschool gaan volgend schooljaar springend het nieuwe schooljaar in.

De kinderen zullen de eerste schooldag (5 september) allemaal om 13.00u vertrekken vanaf school naar Groede Podium, waar ze de eerste schooldag afsluiten op het springkastelenpark. We gaan om 14.15u weer terug naar school, waar alle kinderen om 14.30u opgehaald kunnen worden.

Om de springmiddag in Groede Podium mogelijk te maken hebben we natuurlijk vervoer nodig.

Wanneer u ons wilt helpen om de kinderen te vervoeren, dan graag zo snel mogelijk opgeven bij de leerkracht waar uw kind(eren) volgend jaar bij in de klas zit. Zodat we weten of we voldoende vervoer hebben en de activiteit door kunnen laten gaan.

U mag de kinderen alleen vervoeren wanneer u een 3-puntsgordels heeft en een inzittendenverzekering. Bij aanmelding graag aangeven hoeveel kinderen u kunt vervoeren.
U kunt wanneer u het leuk vindt een uurtje blijven om de kinderen vervolgens om 14.15u weer mee terug naar school te nemen, waar ze worden opgehaald.

Groep 7 & 8 zal deze dag op de fiets naar Groede podium fietsen, we vragen de kinderen van groep 7-8 dan ook de eerste schooldag op de fiets naar school te komen.

Aanmelden kan middels onderstaande emailadressen: 

annekevanhevele@elevantio.nl (groep 1-2)
stephaniedevalcke@elevantio.nl (groep 3-4)
estherpeters@elevantio.nl (groep 5-6) 

We willen Fam. Van Damme alvast hartelijk danken om dit mogelijk te maken.

Informatie-avonden schooljaar 2022-2023

We zijn onze jaarplanning voor volgend schooljaar al aan het vormgeven.

Daarop zijn de informatieavonden al opgenomen en we willen de data al aan u doorgeven.  

maandag 5 september Informatieavond groep 7 (8) ** 
donderdag 22 september informatieavond groep 5-6
dinsdag 27 september  informatieavond groep 1-2
donderdag 29 september informatieavond groep 3-4

** 
Informatieavond groep 7
Op maandag 5 september is het de eerste schooldag van ons nieuwe schooljaar 2022/2023. We starten deze ochtend met een inloopmoment waarbij de ouders van groep 7/8 van harte welkom zijn om even met hun zoon/dochter mee te lopen in de klas. Er kan dan even samen de klas en het plekje bekeken worden en er kan even een praatje met de juffen gemaakt worden.

Deze avond is er ook een inloopavond voor de ouders van groep 7. Ouder(s) kunnen samen met hun kind naar school komen en krijgen dan informatie over de gang van zaken in groep 7/8 en kunnen enen kennismaken met de juffen . Deze avond krijgen de kinderen van groep 7 hun leermap mee naar huis. Wanneer er iemand niet aanwezig kan zijn, dan gaat de leermap de volgende dag mee naar huis.
De gang van zaken in groep 7/8 is voor de ouders en kinderen van groep 8 inmiddels al bekend. De kinderen van groep 8 krijgen de leermap ’s middags al mee naar huis. Mochten er ouders van groep 8 ’s avonds toch graag even met hun kind naar de inloopavond komen? Dan zijn ze natuurlijk ook welkom.

Wanneer er in de loop van de eerste schoolweek nog vragen zijn, dan is iedereen natuurlijk van harte welkom om even binnen te komen!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
meerstromenschool@elevantio.nl