Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 02-09-2022

In deze nieuwsbrief:
- Informatie-avonden schooljaar 2022-2023
- Data
- Springend het nieuwe schooljaar in! (aangevuld bericht)
- Kennismakingsformulier
- Uitnodigingen verjaardagspartijtjes
- vrijdag = Gruitdag
- Rapporten
- Luizenpluizen, wilt u helpen?
- Schooljudo
- gymtijden
- contact leerkrachten
- Parro
- Correcte telefoonnummers + emailadressen
- Schooltijden
- Algemeen
- Groep 1 & 2
- Groep 3 & 4
- Groep 5 & 6
- Groep 7 & 8
Informatie-avonden schooljaar 2022-2023

De informatieavonden zijn op onderstaande data.   

maandag 5 september               Informatieavond groep 7 (8) **
donderdag 22 september            Informatieavond groep 5-6
dinsdag 27 september                Informatieavond groep 1-2
donderdag 29 september            Informatieavond groep 3-4

**

Informatieavond groep 7
Op maandag 5 september is het de eerste schooldag van ons nieuwe schooljaar 2022/2023. We starten deze ochtend met een inloopmoment waarbij de ouders van groep 7/8 van harte welkom zijn om even met hun zoon/dochter mee te lopen in de klas. Er kan dan samen de klas en het plekje bekeken worden en er kan even een praatje met de juffen gemaakt worden.

Deze avond is er ook een inloopavond voor de ouders van groep 7. Ouder(s) kunnen samen met hun kind naar school komen en krijgen dan informatie over de gang van zaken in groep 7/8 en kunnen kennismaken met de juffen . Deze avond krijgen de kinderen van groep 7 hun leermap mee naar huis. Wanneer er iemand niet aanwezig kan zijn, dan gaat de leermap de volgende dag mee naar huis.

De gang van zaken in groep 7/8 is voor de ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van groep 8 inmiddels al bekend. De kinderen van groep 8 krijgen de leermap ’s middags al mee naar huis. Mochten er ouders van groep 8 ’s avonds toch graag even met hun kind naar de inloopavond komen? Dan zijn ze natuurlijk ook welkom.

Waaneer er in de loop van de eerste schoolweek nog vragen zijn, dan is iedereen natuurlijk van harte welkom om even binnen te komen!

Data

5 september      Eerste schooldag + Luizenpluizen + Springen het schooljaar in @ Groede Podium + informatieavond groep 7 (&8)
6 september      Parro Ondersteuning 14.30 - 15.00u
7 september      Parro Ondersteuning 12.30u – 13.00u
12 september    Wieltjesweek
16 September   1e judoles
22 september    Informatieavond groep 5 & 6
23 september    2e judoles
27 september    informatieavond groep 1-2
28 september   Schoolvoetbaltoernooi groep 7 & 8
30 september   3e judoles
29 september    Informatieavond groep 3 & Informatieavond groep 4
4 oktober           Sponsorloop
5 oktober           studiedag ( alle leerlingen vrij)  
6 oktober           Start kinderboekenweek
7 oktober           4e judoles
14 oktober          5e judoles
20 oktober         Tentoonstelling Kinderboekenweek
21 oktober          6e judoles (laatste)
24 t/m 28 oktober          Herfstvakantie

Springend het nieuwe schooljaar in! (aangevuld bericht)

De kinderen van de Meerstromenschool gaan op 5 september springend het nieuwe schooljaar ingaan.

We zijn door Omroep Zeeland op de hoogte gebracht dat ze graag komen filmen bij de activiteit die we organiseren als aanvang nieuwe schooljaar op Groede Podium.
Wanneer u niet wilt dat uw kind(eren) in beeld komt, dan zo spoedig mogelijk een mailtje naar meerstromenschool@elevantio.nl

De volgende ouders(s)/verzorger(s) zijn ingedeeld om te rijden. 
Groep 1&2: Anne Martens, Melissa Simonse, Krista van de Slikke
Groep 3&4: Nadja Groosman, Tjarda de Groote, Ilja Berendsen, Ellis Klaaijsen
Groep 5&6: Conno Manneke, Anita Bekers, Monique Korebrits, Remco Surewaard 

De kinderen van groep 1 t/m 6 zullen de eerste schooldag (5 september) allemaal om 13.00u vertrekken, kinderen van groep 7-8 vertrekken om 12.45u op de fiets vanaf school naar Groede Podium (graag op de fiets naar school komen!), waar ze de eerste schooldag afsluiten op het springkastelenpark.
We gaan om 14.15u weer terug naar school, waar alle kinderen om 14.30u opgehaald kunnen worden.

U mag de kinderen alleen vervoeren wanneer u een 3-puntsgordels heeft en een inzittendenverzekering. 
U kunt wanneer u het leuk vindt een uurtje blijven om de kinderen vervolgens om 14.15u weer mee terug naar school te nemen, waar ze worden opgehaald.

We willen Fam. Van Damme alvast hartelijk danken om dit mogelijk te maken.

Kennismakingsformulier

Volgende week krijgen de kinderen van ons het kennismakingsformulier mee.

Kennismakingsformulier
Bij ons op school voeren we kindgesprekken. Kindgesprekken helpen om de onderwijsbehoeften van leerlingen duidelijker in beeld te krijgen, zijn nuttig omdat ze de pedagogische relatie versterken, vergroten de persoonlijke betrokkenheid, verbeteren de werkhouding, hebben een positieve invloed op het welbevinden van kinderen en worden door kinderen gewaardeerd omdat er serieus naar hen geluisterd wordt. Hoe jonger we hiermee beginnen, hoe groter het effect zal zijn. Daarom worden kindgesprekken bij ons op school vanaf groep 1 gevoerd.

Het uitgangspunt van handelingsgericht werken is kijken naar de behoeftes van kinderen en daarop inspelen. Kindgesprekken maken daar onderdeel van uit.

Een kindgesprek is een gesprek waarbij de leerkracht volgens een vast format in gesprek gaat met een leerling. Het is een officieel, vooraf ingepland kindgesprek en dus geen informeel gesprek tussendoor. Het gesprek vindt plaats tussen leerkracht en leerling.

Het kennismakingsformulier wat u volgende week mee krijgt is een onderdeel van de kindgesprekkencyclus. We willen u vragen het formulier thuis samen met uw kind(eren) in te vullen. Aan de hand van deze vragenlijst worden onderwijsbehoeften en bijzonderheden/ontwikkelingen in kaart gebracht en aangevuld. Deze gegevens worden in de leerlingkaarten verwerkt bij kindgesprekken en indien nodig wordt er door de leerkracht met ouder(s)/leerlingen contact opgenomen voor een toelichting.


AVG: Voorheen op papier, maar nu middels Parro
U kunt in Parro aangeven waarvoor u wel of geen toestemming geeft m.b.t. uw kind(eren)

Uitnodigingen verjaardagspartijtjes

Natuurlijk is het leuk om klasgenootjes uit te nodigen voor verjaardagspartijtjes. Wij vragen u echter om de uitnodigingen niet op school/ schoolplein uit te (laten) delen. De leerkracht krijgt dan vragen waarom de één wel is uitgenodigd en de ander niet mag komen en dat is niet aan ons om uit te leggen

vrijdag = Gruitdag

De schoolafspraak is dat er op vrijdag tijdens de pauzehap alleen maar groente of fruit genuttigd mag worden.

Rapporten

Wilt u er aan denken de rapporten weer mee terug naar school te geven?

Luizenpluizen, wilt u helpen?

Het streven is om iedere maandag na een vakantie de haren van de kinderen te controleren op aanwezigheid van luizen.

Nienke heeft na haar jarenlange hulp aangegeven te willen stoppen. We willen haar hartelijk danken voor alle ondersteuning!

Wanneer er ouders/verzorgers zijn die het groepje luizenpluizers wil ondersteunen op (meestal) maandagochtend, dan kunt u zich aanmelden door een berichtje te sturen naar meerstromenschool@elevantio.nl

Soms wordt er in overleg een ander moment wat beter schikt afgesproken.

Schooljudo

Afgelopen 3 schooljaren hebben we meegedaan met Schooljudo. De naam is gewijzigd naar Hiro. Schooljudo kan dit jaar weer voorgezet worden doordat de bekostiging uit de NPO gelden gedaan wordt.

Op vrijdagochtend 16 september starten de lessen schooljudo voor de groepen 1 t/m 8.

De kinderen moeten daarvoor vrijdagochtend allemaal hun gymkleding meenemen. Schoenen zijn voor de judolessen niet nodig, want de lessen worden op blote voeten gedaan. (voor de andere gymlessen hebben de kinderen hun gymschoenen wel nodig!)

We willen u vragen de kleuters makkelijke kleding aan te laten doen, zodat het omkleden niet te veel tijd in beslag neemt.

Over de gymkleding gaat een judopak, deze wordt versterkt door de organisatie.

De data waarop de Schooljudo zal plaatsvinden zijn:
maandag 16 september
maandag 23 september
maandag 30 september
maandag 7 oktober
maandag 14 oktober
maandag 21 oktober

gymtijden

Groep 1 & 2

dinsdagmiddag 13.15u – 14.15u

Groep 3 & 4

maandagmiddag13.30u-14.30u
vrijdagmiddag 13.30u – 14.30u

Groep 5 & 6

 

maandagmiddag 12.30u- 13.30u
woensdagochtend 11.30u -12.30u

Groep 7 & 8

 

donderdagmiddag 12.30u – 13.30u
vrijdagmiddag 12.30u – 13.30u

Gymafspraken:
Het dragen van gymkleding en gymschoenen is verplicht.

 • Groep 1 en 2 alleen gymschoenen (liefst klittenband).
 • Jongens: gymschoenen, gymbroekje + shirt.
 • Meisjes: gymschoenen, gymbroekje + shirt of gympakje.
 • De gymspullen mogen in een rugzak of linnen tasje in het vakje op school blijven gedurende de week.
 • In groep 3 t/m 8 de kleding graag wekelijks gewassen.
 • Graag gymkleding en gymschoenen voorzien van naam.
 • Geen sieraden of horloges tijdens de gymlessen.
 • Brillen worden, indien mogelijk,afgezet. (graag extra brillenkoker in de gymtas meegeven met uw kind)
 • Gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben en het mogen geen schoenen zijn die ook buiten gedragen worden.
 • Gymkleding en schoeisel worden niet voor en na de gymles gedragen.

Kinderen zonder de vereiste gymbenodigdheden worden, na herhaling, uitgesloten van de gymles en blijven tijdens de gymles op school onder toezicht van een andere leerkracht.

Voor kinderen die om fysieke/gezondheidsredenen niet mee kunnen gymmen, verwachten we van de ouders een briefje, mailtje (ruim van te voren) of telefoontje met opgave van reden. Zonder dit bericht gymmen de kinderen “gewoon” mee.

Waardevolle eigendommen kunnen de kinderen beter in de klas laten liggen, in de sporthal raakt vlug iets kwijt.

contact leerkrachten

Wanneer u de leerkrachten graag wilt spreken, dan kunt u na schooltijd altijd even langskomen. Ook kunt u natuurlijk telefonisch contact opnemen.
Wanneer u een vraag heeft, dan kunt u leerkrachten ook mailen. We willen u vragen de mail altijd aan alle leerkrachten te richten.

Groep 1 & 2

annekevanhevele@elevantio.nl
carolienmanneke@elevantio.nl

Groep 2 & 3

stephaniedevalcke@elevantio.nl
monniquerisseeuw@elevantio.nl

Groep 5 & 6

estherpeters@elevantio.nl

ellenstobbelaar@elevantio.nl

nadjagroosman@elevantio.nl

Groep 7 & 8

carolienmanneke@elanvtio.nl

jodiedeback@elevantio.nl

Directie

meerstromenschool@elevantio.nl

 

Parro

Naar aanleiding van de vorige Meerstromennieuws met daarin de informatie betreft Parro hebben al ongeveer 60% van ouder(s) / verzorger(s) hun Parroaccount geactiveerd. Hartelijk dank hiervoor!  

Wanneer het niet lukt en u graag wat ondersteuning wilt bent u van harte welkom op de Parro-ondersteuningsmomenten welke aangegeven stonden in de vorige MeerstromenNieuws.

Wanneer u niet alle informatie dubbel wilt krijgen, kunt u zich onderaan in de mail van het MeerstromenNieuwsbericht afmelden. Dan ontvangt u het MeerstromenNieuws allen nog middels Parro.

Correcte telefoonnummers + emailadressen

We willen u vragen bij wijzingen de correcte emailadressen, telefoonnummers en noodnummers door te  geven, zodat wij de juiste gebruiken.

Ook adreswijzigingen graag doorgeven.

Schooltijden

maandag            8.30u – 14.30u
dinsdag               8.30u – 14.30u
woensdag          8.30u – 12.30u
donderdag         8.30u – 14.30u
vrijdag                8.30u – 14.30u

Kinderen zijn vanaf 8.20u welkom in de klas.

We willen u nadrukkelijk vragen de kinderen op tijd te brengen of naar school te sturen, zodat we op tijd kunnen beginnen met de lessen en lessen niet onderbroken worden door kinderen die te laat komen! 

Algemeen

Beste ouders/ verzorgers,

Zoals in de vorige MeerstromenNieuws vermeld stond, nog een MeerstromenNieuws deze week met praktische informatie voor aanvang van het nieuwe schooljaar.

Tot maandag!

Groep 1 & 2

Na een zonnige zomer gaan we maandag weer van start.

Op de kaart, die jullie in de brievenbus krijgen, is te zien wat jullie nieuwe sticker is.

Ook dit schooljaar wordt er per projectperiode (meestal drie weken) een letter aangeboden. De kinderen werken dan rond deze letter en het bijbehorende thema. Deze periode is
de letter j van “juf” aan de beurt. Mocht uw kind thuis kleine voorwerpen hebben die beginnen met de letter j (spreek uit jù), dan mag dit meegenomen worden naar school. In de klas staat een mand klaar voor de voorwerpen met de betreffende letter.
Van grote voorwerpen kunt u ook een foto maken.

Verder zijn we voor de kinderen van groep 1/2 op zoek naar reclamefolders waar veel cijfers in staan. Mocht u deze thuis hebben, dan graag in de loop van de eerste week met uw kind naar school meegeven. Aanstaande vrijdag gaan we er al mee aan de slag. Dank u wel.

Groep 3 & 4

We hopen dat jullie allemaal een leuke vakantie hebben gehad en we kijken ernaar uit om jullie weer te mogen ontvangen. Willen jullie het volgende a.s. maandag meenemen:

 • Gymtas met kleding en schoenen op maat.
 • Luizenzakken (we missen nog enkele luizenzakken van de oude groep 3).


We gymmen op maandag en vrijdag dus op vrijdag komt de gymtas mee naar huis, zodat u de kleding kunt wassen om vervolgens de volgende maandag weer mee naar school te nemen.

Voor in de pauze mogen de kinderen elke dag iets te eten (liefst fruit/groente!) en te drinken meenemen. Op vrijdag is het fruit/groente dag.

Voor de kinderen van groep 4; de eerste week krijgen de kinderen nog geen huiswerk dit zal starten op maandag 12 september. Het huiswerk gaat op de maandag mee naar huis en komt uiterlijk op vrijdag mee terug.

Voor de kinderen van groep 3; zij zullen na aantal weken huiswerkwoordjes mee krijgen om te oefenen met lezen.

Groep 5 & 6

Het schooljaar gaat weer van start. We hopen dat jullie allemaal een heel fijne zomervakantie hebben gehad. De juffen vinden het heel leuk om jullie maandag 5 september te mogen ontvangen.

Willen jullie maandag je gymtas weer mee naar school nemen, we gymmen op maandag en woensdag. Voor de schooljudo, zie data hierboven, hebben jullie ook je gymkleren nodig. Bij mooi weer kan het gebeuren dat we naar het sportveld gaan tijdens de gymles.

Voor de ochtendpauze mogen jullie iets te eten en drinken meenemen (liefst groente of fruit), op vrijdag is het fruit/groente dag.

De eerste week krijgen de kinderen nog geen huiswerk mee naar huis. Dit gaat op vrijdag 16 september voor het eerst mee. Het huiswerk gaat op vrijdag mee en komt ook uiterlijk de vrijdag daarna weer mee terug. We kijken dit samen na en stoppen dan weer een nieuw blad in het mapje.

Juf Dagmar
Juf Dagmar zal dit schooljaar haar afstudeerstage lopen in groep 5 en 6. Zij zal aanwezig zijn op maandag en dinsdag

Groep 7 & 8

Graag op de eerste schooldag mee naar school nemen:

 • een agenda!! Deze hebben de kinderen echt elke dag nodig. Hierin schrijven de kinderen hun inlogcodes voor Snappet enz, hun te maken leerdoelen voor het huiswerk, hun toetsen, data voor spreekbeurten enz.
 • een eigen etui (maakt niet uit welke, als het maar in je kastje past)
 • stiften (maximaal 10 á 12, want ze moeten in jullie etui passen).
 • een puntenslijper, maar wél mét opvangbakje.
 • eventueel een schaar (hij moet wel in je schooletui passen).
  heb je deze niet dan mag je die van school gebruiken.
 • eventueel een prittstift.
  heb je deze niet dan mag je die van school gebruiken.
  Andere spullen (potlood, gum, liniaal, nakijkpen, fineliner, kleurpotloden) krijgen jullie van school en mogen niet van thuis meegenomen worden.
   
 • Op donderdag en vrijdag hebben we gym. Dus meenemen naar school:
  • gymkleding
  • gymschoenen
  • eventueel een flesje water
  • een deodorant (roller)!

Graag elke vrijdag mee terug naar huis.

 • Verder zijn wij op zoek naar: plastictasjes en sloophout.
  Met het sloophout (strandjutter stokjes/ plankjes) gaan we knutselen. We willen er bootjes/ vuurtorentjes van maken.
  De afmetingen kunnen variëren, maar 30 cm is wel het maximum. We willen deze bootjes/ vuurtorentjes ophangen en op de vensterbanken in de klas zetten, dus we maken het niet te groot.
   
 • Voor in de pauze mogen de kinderen elke dag iets te eten (liefst fruit/groente!) en te drinken meenemen. Op vrijdag is het fruit/groente dag.
   
 • Bij warm weer mogen de kinderen een flesje water meenemen.
  Dit mogen de kinderen vóór de les vullen en niet tijdens de les.
   
 • Maandag zullen we in de klas vragen wie er mee wil doen aan het schoolvoetbaltoernooi. Dit zal plaatsvinden op woensdag 28 september. Dus graag al met uw kind bespreken of hij of zij mee wil en mag doen.
  Ook willen we graag weten welke ouder er kan rijden zowel heen als terug en hoeveel kinderen er met u mee kunnen rijden. Uw kind kan dit maandag aan ons doorgeven.
   
 • De eerste week krijgen de kinderen nog geen huiswerk.
  Aanstaande vrijdag, 9 september, noteren de kinderen in hun agenda aan welke leerdoelen ze moeten werken.
  Dit noteren doen we steeds op vrijdag. De kinderen hebben dan een week de tijd om er aan te werken, want de vrijdag erna moet het steeds af zijn.
  De kinderen van groep 7 maken van spelling en rekenen de drie opgegeven leerdoelen en per leerdoel maken ze 10 opgaven. Dit komt dus neer op 60 opgaves in totaal.
  De kinderen van groep 8 maken van spelling en rekenen de vier opgegeven leerdoelen en per leerdoel maken ze 10 opgaven. Dit komt dus neer op 80 opgaves in totaal.

  Wanneer dit voor uw kind te veel is, horen we dit graag tijdig van u!
  Graag wel persoonlijk (of via de mail) van u en niet via uw kind.
   
 • Wanneer er een leertoets is, noteren de kinderen de datum in hun agenda.
  Ook zullen we deze data nog in het MeerstromenNieuws noteren.
  toetsen zullen dit schooljaar altijd op donderdag zijn.
  De kopieerbladen zitten in hun leermap en boeken krijgen kinderen altijd minimaal een week van te voren mee naar huis.

  De spellingwoordjes zitten ook hun leermap. Het is in groep 7/8 echt belangrijk dat deze woordjes ook echt geoefend worden!
  Zodra er een thema ia afgerond, kunnen de kinderen al starten met het oefenen van de woordjes.
  Dus ook vanaf de tweede schoolweek kan er al geoefend worden aan de woordjes van thema 1.
  De data voor zowel het woord als zinnendictee zullen zowel in de agenda als in het MeerstromenNieuws genoteerd worden.
  Dit zal niet op een donderdag of vrijdag zijn.
   

Dan nog een vraag aan de kinderen van groep 8: willen jullie aanstaande maandag jullie werkstuk, boekverslag en krant in de klas van vorig jaar meenemen?

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
meerstromenschool@elevantio.nl