Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 06-07-2017

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Groep 5-6
- Parkeren bij de school
- Uitnodiging
- Overblijfmoeders gevraagd
- Eindfeest kinderen
- Verdeling groepen schooljaar 2017-2018
- Laatste nieuwsbrief dit schooljaar
- AC leden gevraagd
Data om te onthouden

12 juli: Afscheid groep 8

13 juli: Eindfeest en afscheid Marijke

14 juli: Vakantie start om 12.00 uur

Groep 5-6

Op vrijdag 14 juli mogen de kinderen van groep 5-6 gezelschapsspelletjes meenemen.

Parkeren bij de school

Het is door de werken op de markt in Groede erg druk op de parking bij "t Torentje. Een vriendelijk verzoek aan de ouders om hun kind(eren), indien niet noodzakelijk, niet met de auto naar school te brengen. Dit voor de veiligheid van de kinderen. Wij danken u bij voorbaat.

Uitnodiging

De kinderen en hun ouder(s), zijn op donderdag 13 juli, tussen 17.00 en 18.00 uur, van harte welkom voor een hapje en drankje op de Meerstromenschool. Dit n.a.v. de pensionering van Marijke.

Overblijfmoeders gevraagd

Voor volgend schooljaar zijn we nog op zoek naar één of twee overblijfmoeders. Voor inlichtingen kunt u nog tot 14 juli bij Marijke terecht.

Eindfeest kinderen

De kinderen worden op 13 juli om 9.00 uur op school verwacht.

's Morgens zorgt juf Marijke voor een traktatie. Tijdens de middagpauze eten de kinderen in de Zagerij en 's middags krijgen ze nog een ijsje van de Fonteyn. Deze heerlijke traktaties worden ons voor een deel aangeboden door zowel de Zagerij als de Fonteyn. Wij zijn hen hier zeer dankbaar voor.

Tijdens de ochtend en een deel van de middag krijgen de kinderen een workshopcombinatie djembé en boomwhackers, gegeven door Afrikaanse artiesten. Ook komt er een afsluitende presentatie van de leerlingen onder begeleiding van de artiesten. De artiesten zelf geven ook een concert.

 

Verdeling groepen schooljaar 2017-2018

Voor volgend schooljaar is de verdeling van de groepen ongeveer dezelfde als dit schooljaar.

Groep 1-2: Juf Anneke

Groep 3-4: Juf Ellen P. op maandag t/m woensdag, juf Monique R. op donderdag en vrijdagmorgen

Groep 5-6: Juf Ellen den H. op dinsdag t/m donderdag, juf Esther op maandag en dinsdag

Groep 7-8: Juf Carolien op maandag en dinsdag, juf Jodie op woensdag t/m vrijdag

Verder heeft juf Ellen P. nog zwangerschapsverlof tot 1 november, juf Monique R. vervangt dit.

Juf Esther is nog afwezig tot 18 september. Tot die tijd vervangt juf Ellen den H. juf Esther.

Verder is er nog wat ruimte om groepen op te splitsen en wel op maandag en dinsdag (juf Jodie), op woensdag (juf Carolien) en op vrijdagmorgen (juf Ellen den H.)

Laatste nieuwsbrief dit schooljaar

Deze nieuwsbrief is de laatste voor dit schooljaar. De eerste nieuwsbrief voor het nieuwe schooljaar verschijnt in de laatste vakantieweek..

AC leden gevraagd

Ook zijn we nog op zoek naar enkele leden voor de AC. U kunt zich hiervoor nog aanmelden bij juf Marijke of na de vakantie bij meester Frank.

Meerstromenschool
Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl