Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 11-07-2017

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Welkom op eerste schooldag
- Foutje in rooster juffen
- Vakanties schooljaar 2017-2018
- Verdeling groepen schooljaar 2017-2018
Data om te onthouden

28 augustus: Eerste schooldag

5 september: Infoavond groep 5-6

11 september: Infoavond groep 7-8

19 september: Infoavond groep 3-4

21 september: Sportdag voor groep 5 t/m 8, groep 1 t/m 4 vrij

26 september: Infoavond groep 1-2

6 oktober: Studiedag leerkrachten, kinderen vrij

19 oktober: Tentoonstelling i.v.m. Kinderboekenweek

 

Welkom op eerste schooldag

Op maandag 28 augustus zijn alle ouders vanaf 8.25 u van harte welkom om hun kind naar de klas te begeleiden. Ook  koffie en thee staat voor u klaar.

Foutje in rooster juffen

Op het laatste schoolbericht van 6 juli stond een foutje. Juf Esther werkt op maandag en vrijdag i.p.v. maandag en dinsdag.

Vakanties schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie: 23 t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie: 22 december 2017 om 12.00 uur  t/m 5 januari 2018

Carnavalsvakantie: 12 t/m 16 februari 2018

Pasen: 30 maart en 2 april 2018

Meivakantie: 23 april 2017 t/m 4 mei 2018

Hemelvaart: 10 en 11 mei 2018

Pinksteren: 21 mei 2018

Zomervakantie: 6 juli 2018 om 12.00 uur t/m 17 augustus 2018

Verdeling groepen schooljaar 2017-2018

Voor volgend schooljaar is de verdeling van de groepen ongeveer dezelfde als dit schooljaar.

Groep 1-2: Juf Anneke

Groep 3-4: Juf Ellen P. op maandag t/m woensdag, juf Monique R. op donderdag en vrijdagmorgen

Groep 5-6: Juf Ellen den H. op dinsdag t/m donderdag, juf Esther op maandag en vrijdag

Groep 7-8: Juf Carolien op maandag en dinsdag, juf Jodie op woensdag t/m vrijdag

Verder heeft juf Ellen P. nog zwangerschapsverlof tot 18 oktober, juf Monique R. vervangt dit.

Juf Esther is nog afwezig tot 18 september. Tot die tijd vervangt juf Ellen den H. juf Esther.

Verder is er nog wat ruimte om groepen op te splitsen en wel op maandag en dinsdag (juf Jodie), op woensdag (juf Carolien) en op vrijdagmorgen (juf Ellen den H.)

Meerstromenschool
Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl