Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 31-08-2017

Nieuwsbrief van 31 augustus 2017


In deze nieuwsbrief:
Data om te onthouden

5 september: informatie-avond groep 5-6

11 september: informatie-avond groep 7-8

19 september: informatie-avond groep 3-4

21 september: sportdag voor groep 5 t/m 8. Groep 1 t/m 4 is vrij.

26 september: informatie-avond voor groep 1-2

6 oktober: studiedag Scoba. Er is die dag geen school.

19 oktober: tentoonstelling i.v.m. de kinderboekenweek

Informatie-avonden

Op dinsdag 5 september is er de informatie-avond voor groep 5-6. Deze start om 19.30 uur.

Op 11 september is de informatie-avond voor groep 7-8. Deze begint om 20.00 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen meekomen met hun ouders. Zij geven de ouders dan uitleg over de gang van zaken in groep 7-8.

sportdag groep 5-8

Op 21 september is er voor de groep 5 t/m 8 de jaarlijkse sportdag van de Scoba-scholen. Voor de groepen 5 en 6 zal deze dag plaatsvinden bij de sportvelden in IJzendijke en voor de groepen 7-8 bij de atletiekbaan in Oostburg. Voor het brengen en halen van de kinderen doen we hierbij een oproep aan de ouders. De kinderen vertrekken om 8.15 uur van school en kunnen om 14.45 uur weer opgehaald worden. Kunt u kinderen brengen en/of halen, dan graag even een berichtje met het aantal kinderen dat u kunt meenemen. Nadere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben deze dag geen school.  

Computertypen NHI

De cursus computertypen van het NHI start op dinsdag 26 september. De cursus is wekelijks op dinsdag van 15.30 – 16.30 uur en duurt 14 weken (niet in de schoolvakanties). Er hebben zich 14 leerlingen opgegeven en als het goed is, zullen deze ook thuis bericht krijgen over de start van de cursus. De cursus wordt gegeven in het extra lokaal.

frequentie nieuwsbrieven en aanwezigheid directeur

De nieuwsbrieven zullen dit schooljaar om de week (dus 1 keer per 2 weken) verstuurd worden. De volgende nieuwsbrief ontvangt u dus op 14 september.

Frank Boerebach, de nieuw directeur, is in de regel wekelijks aanwezig op school op de maandagmorgen, dinsdagmiddag, donderdagmorgen en vrijdagmiddag en om de week op woensdag. Uiteraard is hij dagelijk bereikbaar via de mail en bij afwezigheid in Groede bereikbaar op het telefoonnummer van bs. Molenbolwerk in IJzendijke, tel. 0117-301542.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl