Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 14-09-2017

In deze nieuwsbrief:
- Overblijfbegeleider gezocht
- 5 oktober: staking
- Personele situatie
- Informatie-avonden
- Groep 1 - 2
- Groep 5 - 6 toetsen
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
- Stem op Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen
- Frequentie nieuwsbrieven en aanwezigheid directeur
Overblijfbegeleider gezocht

We zijn dringend op zoek naar iemand, die ons een of meerdere dagen per week wil helpen bij het overblijven. Dat kan een ouder, grootouder, buren of kennis zijn. Kent u iemand die dit zou wilen doen, laat het ons weten. De overblijfbegeleider ontvangt voor de hulp een vrijwilligersvergoeding.

Data om te onthouden

18 september: 1e werkdag juffr. Esther

19 september: informatie-avond groep 3-4

21 september: sportdag voor groep 5 t/m 8. Groep 1 t/m 4 is vrij.

26 september: informatie-avond voor groep 1-2

5 oktober: stakingsdag GEEN SCHOOL

6 oktober: studiedag Scoba. Er is die dag GEEN SCHOOL.

19 oktober: tentoonstelling i.v.m. de Kinderboekenweek

5 oktober: staking

Op 5 oktober hebben de onderwijsbonden opgeroepen tot een staking in het basisonderwijs. Wij zullen als team van de Meerstromenschool gehoor geven aan deze oproep en de school zal dan ook op 5 oktober gesloten zijn (Let op: 6 oktober was al een vrije dag voor de kinderen vanwege een studiedag, dus de kinderen hebben zowel 5 als 6 oktober geen school). De inzet van de vakbonden is meer loon en minder werkdruk. Wat het team van de Meerstromenschool betreft willen we dit graag nuanceren: het is waar dat leerkrachten maandelijks € 400 à € 500 minder verdienen dan vergelijkbare HBO-functies bij de overheid (zoals verpleegkundige, politieagenten en leraren in het voortgezet onderwijs). Toch verandert meer loon niets aan de werkdruk. En de werkdruk gaat ten koste van de kinderen. We hadden graag gezien dat de vakbonen prioriteit hadden gegeven aan de werkdruk: liever extra personeel dan een paar procent meer loon! Extra personeel komt direct zowel de leerkrachten als de kinderen ten goede!
Wij vragen uw begrip/sympathie voor deze stakingsactie.   

De gezamenlijke kinderopvangorganisaties doen voor 5 oktober het volgende aanbod:
De bso’s zullen 5 oktober de gehele dag open zijn. Klanten van de diverse kinderopvangorganisaties kunnen die dag reserveren zoals ze gewend zijn opvang te reserveren en af te nemen. Voor niet klanten geldt dat men gebruik kan maken van de opvang a 3,5 euro netto per uur. Niet klanten kunnen alleen een hele dag of een ochtend of middagdeel opvang aanvragen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt op de eigen bso -locatie opvang verzorgd en dat is in veelal in of nabij de school. Indien dit gezien het aantal aanmeldingen niet mogelijk is dan zal in overleg met de school worden gekeken naar de mogelijkheden om (meer) ruimte(s) te gebruiken.

Personele situatie

Momenteel vervangt mevr. Monique Risseeuw zowel Ellen Perdaen als Esther Peters vanwege hun zwangerschapsverlof. Esthers verlof eindigt deze week en zij zal er dus vanaf maandag 18 september weer zijn. Vanaf dat moment echter zal zij 1 dag per week van ouderschapsverlof gaan genieten. Het zwangerschapsverlof van Ellen eindigt op 17 oktober, maar ook zij zal vanaf dat moment 1 dag per week ouderschapsverlof gaan genieten. Wij hadden in beide verloven graag Monique Risseeuw opnieuw willen benoemen, maar de Wet Werk en Zekerheid maakt het ons tot ieders spijt onmogelijk dit te doen. Nogmaals: WIJ WILLEN  DIT NIET, maar de wet dwingt ons hiertoe en minister Asscher is nog altijd niet bereid deze wet voor vervangers in het bijzonder onderwijs aan te passen. Een en ander betekent dat er vanaf komende week op de donderdagmorgen een nieuwe vervanger aan het werk gaat in groep 3-4. Op de andere dagen zal Monique nog blijven werken tot het moment dat het zwangerschapsverlof van Ellen eindigt. Vanaf dat moment zal Ellen op de ma-wo in groep 3-4 werken en de nieuwe vervanger op de donderdag en vrijdagmorgen.
Wie de nieuwe vervanger zal worden, is op dit moment nog niet zeker. Zodra dit duidelijk is, berichten we de ouders van groep 3-4 hierover.

Informatie-avonden

Op 19 september is de informatie-avond voor de groepen 3 en 4. Deze begint voor de ouders van groep 4 om 18.30 uur (tot ongeveer 19.30 uur) en voor de ouders van groep 3 om 20.00 uur (tot ongeveer 21.00 uur).

Sportdag groep 5-8

Op 21 september is er voor de groep 5 t/m 8 de jaarlijkse sportdag van de Scoba-scholen. Voor de groepen 5 en 6 zal deze dag plaatsvinden bij de sportvelden in IJzendijke en voor de groepen 7-8 bij de atletiekbaan in Oostburg. De kinderen moeten zelf voor een lunchpakket en drinken zorgen (een navulbaar flesje is wellicht het handigst). De kinderen vertrekken om 8.15 uur van school en zijn rond 15.15 uur weer terug op school. Aan het begin van volgende week hebben we het vervoersschema klaar.
Wij zoeken nog enkele ouders, die de kinderen willen brengen en/of halen!

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben deze dag geen school.  

Groep 1 - 2

Juffr. Anneke zoekt lege handzeeppompjes.

Groep 5 - 6 toetsen

26 september: groep 5 tafels 3 en 6;
                        groep 6 tafels 1 t/m 10.
3 oktober:        groep 5 en 6 toets verkeer krantje 1
13 oktober:      groep 5 en 6 toets geschiedenis blok 1
19 oktober:      groep 5 en 6 toets aardrijkskunde blok 1
9 november     groep 5 en 6 toets aardrijkskunde topografie blok 1

Groep 7-8

- De Voorleeswedstrijd wordt dit jaar gehouden op woensdag 18 oktober. Er hebben zich veel kandidaten aangemeld: Esmee, Iris, Beau, Fleur, Amber, Joris, Gijs, Annejet, Roos, Jelle, Anne, Yarno, Michelle en Samantha. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee! De voorrondes houden we op 16 en 17 oktober.

- Datum woorddictee thema 1: 29 september. Zinnendictee 1: 11 oktober.

- Datum inleveren techniekopdracht: donderdag 19 oktober en de finale van de techniekopdracht is op 20 oktober.

- Op18 september gaat groep 7-8 naar het Archeologisch Museum in Aardenburg. Daarvoor vertrekken we om 10.00 uur met de bus en zijn rond 12.15 uur terug. Wanneer het kinderen dan niet meer lukt om thuis te gaan eten, kunnen zij brood meenemen en op school opeten.

Computertypen NHI

De cursus computertypen van het NHI start op dinsdag 26 september. De cursus is wekelijks op dinsdag van 15.30 – 16.30 uur en duurt 14 weken (niet in de schoolvakanties). Er hebben zich 14 leerlingen opgegeven en als het goed is, zullen deze ook thuis bericht krijgen over de start van de cursus. De cursus wordt gegeven in het extra lokaal.

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom: 

Vanaf nu zamelen wij op school plastic dopjes in. Dit zijn dopjes van drink- of zuivelpakken of van frisdrank-of waterflesjes. Het geld dat deze dopjes waard zijn, gaat naar een stichting die er geleidehonden en hulphonden van opleidt.
Bij de voordeur van school staat een emmer waar de kinderen hun dopjes (bijv. van het overblijven) in kunnen doen, maar als u thuis met ons wil meesparen, dan kunt u deze op elk moment in de emmer (laten) deponeren.

Samen met BIC hebben we nu ook de mogelijkheid om kunststof (plastic) schrijfmateriaal te laten recyclen. Het gaat dan om (lege) kunststof pennen, vulpennen, stiften, fineliners, markers e.d. (geen potloden dus). De opbrengst hiervan gaat naar een door ons gekozen goed doel. Ook hiervoor komt een bakje te staan bij de voordeur.

Op 8 november is er weer de volgende kledinginzameling. U kunt dus alvast gaan sparen!

Stem op Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen

Al enkele jaren nemen leerlingen van onze groep 7-8 deel aan de mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen. Het geld dat hiermee wordt opgehaald komt ten goede aan de verzorging van kankerpatiënten. Ook in Zeeuws-Vlaanderen: afgelopen juni heeft ziekenhuis Zorgsaam in Terneuzen van Stichting Roparun € 22.000 ontvangen om een familiekamer in te richten op de afdeling oncologie. Nu is de Stichting Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen samen met nog 50 andere ‘goede-doelen-stichtingen’ genomineerd voor Actie Warm Hart. Bij die actie geeft de KRO € 2500 tot € 10.000 weg aan de 5 goede-doelen-stichtingen die de meeste stemmen weten te verzamelen. Momenteel staat de Stichting Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen op de 8e plaats en stemmen kan nog tot uiterlijk 30 september! We hebben nog enkele honderden stemmen nodig! Iedereen met een mailadres kan stemmen! Wij vragen u uw stem/stemmen aan onze stichting te geven. Uiteindelijk doet u dit voor de verzorging van mensen met kanker. U kunt stemmen op
www.kro.nl/geven/mini-roparun-zeeuws-vlaanderen         Stem s.v.p. en zegt het voort!

Frequentie nieuwsbrieven en aanwezigheid directeur

De nieuwsbrieven zullen dit schooljaar om de week (dus 1 keer per 2 weken) verstuurd worden. De volgende nieuwsbrief ontvangt u dus op 28 september.

Frank Boerebach, de nieuwe directeur, is in de regel wekelijks aanwezig op school op de maandagmiddag, dinsdagmorgen, donderdagmorgen en vrijdagmiddag en om de week op woensdag. Uiteraard is hij dagelijks bereikbaar via de mail en bij afwezigheid in Groede bereikbaar op het telefoonnummer van bs. Molenbolwerk in IJzendijke, tel. 0117-301542.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl