Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 01-11-2017

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Nieuwe leerlingen
- Groep 1-2
- Kledinginzameling
- Kinderboekenweekactie bij Bruna
- Groep 5 - 6
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
Data om te onthouden

8 november: kledinginzameling

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 16 november

Nieuwe leerlingen

We heten Anna (groep 4), Jessica (groep 5) en Laura (groep 7) welkom op onze school. We hopen dat jullie het snel naar jullie zin zullen hebben.

Betaling vrijwillige ouderbijdrage

Hierbij doen we het vriendelijke verzoek om de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Deze ouderbijdrage is voor de activiteiten, die niet door de overheid vergoed worden en in samenwering met de Activiteitencommissie georganiseerd worden (de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, e.d.). De bijdrage is € 25,00 per kind per jaar. Wilt u zo vriendelijk zijn dit bedrag voor 1 december over te maken rek.no NL92RABO0101243022.
Mocht u om welke redenen dan ook niet in de gelegenheid zijn om deze bijdrage te betalen, gelieve dit aan de directeur kenbaar te maken. Wij zullen daar uiteraard discreet mee omgaan.

Groep 1-2

Na de Herfstvakantie werken de kleuters over het thema ‘Herfst’. De letter die dan centraal staat is de T van Tak.

Kledinginzameling

Op 8 novembber houden we weer een kledinginzameling. U kunt uw zakken met bruikbare kleding kwijt bij de fietsenstalling. U mag de kleding aanleveren in de van school ontvangen zak, maar ook in eigen zakken/tassen. Op de van de school ontvangen zak staat welke kleding/stoffen wel en niet ingeleverd kunnen worden. De opbrengst van de inzameling is voor de Activiteitencommissie. Dank voor uw bijdrage!
In het voorjaar zullen we opnieuw een dag voor kledinginzamerling organiseren.

Kinderboekenweekactie bij Bruna

Dank aan alle ouders, die ons geholpen hebben bij de Kinderboekenweekactie van Bruna, Dankzij de ingeleverde kassabonnen, kunnen we ongeveer € 70,00 nieuwe kinderboeken uitzoeken.

 

Groep 5 - 6

7 november:    groep 5 en 6 toets topografie blok 1
15 november:   groep 5 toets tafels van 4 en 8 en groep 6 toets tafels 1 t/m 10
16 november:   groep 5 en 6 toets natuur blok 1

Groep 7-8

Van de vele kandidaten voor de voorleeswedstrijd gingen er uiteindelijk zes door naar de schoolfinale. Deze is uiteindelijk gewonnen door Fleur Manneke. Zij gaat over enkele maanden meedoen aan de volgende (regionale) ronde.

De voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen in groep 8 over het Zwincollege wordt verzorgd door dhr. M. v.d.Bunder. Deze avond zal plaatsvinden op 23 november in de OBS Europaschool in Zuidzande en start om 19.30 uur. Op deze avond zal ook de meest actuele informatie verstrekt worden over de toekomst van het Zwincollege.

- Vrijdag 10 november toets topografie hoofdstuk 2
- Dinsdag 14 november woorddictee thema 2
- Vrijdag 17 november zinnendictee thema 2
- Donderdag 23 november toets Engels hoofdstuk 1-2
- Maandag 27 november toets geschiedenis hoofdstuk 2
- Woensdag 13 december toets aardrijkskunde 2
- Woensdag 20 december toets topografie 3

In week 47 (20 – 24 november) leveren de kinderen van groep 8 hun boekverslag in.

 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom: 

Vanaf nu zamelen wij op school plastic dopjes in. Dit zijn dopjes van drink- of zuivelpakken of van frisdrank-of waterflesjes. Het geld dat deze dopjes waard zijn, gaat naar een stichting die er geleidehonden en hulphonden van opleidt.
Bij de voordeur van school staat een emmer waar de kinderen hun dopjes (bijv. van het overblijven) in kunnen doen, maar als u thuis met ons wil meesparen, dan kunt u deze op elk moment in de emmer (laten) deponeren.

Samen met BIC hebben we nu ook de mogelijkheid om kunststof (plastic) schrijfmateriaal te laten recyclen. Het gaat dan om (lege) kunststof pennen, vulpennen, stiften, fineliners, markers e.d. (geen potloden dus). De opbrengst hiervan gaat naar een door ons gekozen goed doel. Hiervoor hangt er een bakje in de hal bij de voordeur.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl