Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 16-11-2017

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Onderwijsstaking
- Studiedag
- Overblijhulp
- Fietsenkeuring
- Enquete
- Kledinginzameling
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
Data om te onthouden

1 december: Sinterklaas bezoekt de Meerstromenschool (nader bericht volgt)
11 december: studiedag. Geen school.
12 december: Stakingsdag????

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 30 november

Betaling vrijwillige ouderbijdrage

Hierbij doen we het vriendelijke verzoek om de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Deze ouderbijdrage is voor de activiteiten, die niet door de overheid vergoed worden en in samenwering met de Activiteitencommissie georganiseerd worden (de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, e.d.). De bijdrage is € 25,00 per kind per jaar. Wilt u zo vriendelijk zijn dit bedrag voor 1 december over te maken rek.no NL92RABO0101243022.
Mocht u om welke redenen dan ook niet in de gelegenheid zijn om deze bijdrage te betalen, gelieve dit aan de directeur kenbaar te maken. Wij zullen daar uiteraard discreet mee omgaan.

Onderwijsstaking

Het Lerarenplatform PO-VO heeft onder voorbehoud voor 12 december 2017 opnieuw een stakingsdag aangekondigd. Het voorbehoud bestaat uit een gesprek dat met de nieuwe minister gepland is op 29 november. Afhankelijk van dit gesprek kan de stakingsdag definitief. Wij zullen deze datum dus moeten afwachten en dan direct beslissen of we wel of niet aan de stakingsdag zullen meedoen.

 

 

 

Studiedag

Op 11 december houdt het team van de Meerstromenschool een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij van school.

Overblijhulp

We zijn heel blij dat mevr. Jannie de Kool ons voortaan wekelijks op dinsdag en donderdag komt helpen bij het overblijven.
Welkom op de Meerstromenschool!

Fietsenkeuring

Vandaag hielden we onze eerste fietsenkeuring.
Allereerst dank aan Dick Doeze Jager voor zijn hulp.
Verder wat opviel:
- meer dan 90% van de kinderen had de fiets mee. Dat is voor de eerste keer HEEL veel!
(de kinderen die geen fiets meehadden, kunnen op school een checklist vragen, waarmee u als ouder zelf de fiets alsnog kunt inspecteren).
- alle kinderen hebben een sticker verdiend; de meeste omdat hun fiets in orde was en voor de anderen als aanmoediging om dat ene gebrek nog te verhelpen!
- bij fietsen die zowel een terugtrap als een handrem hadden, moet een van beide goed werken om de fiets goedgekeurd te krijgen. Bij een enkele fiets met alleen handrem brak een kabeltje of was deze al gebroken. Dit vraagt wel een een snelle reparatie!
- opvallend genoeg was het meest geconstateerde gebrek een ontbrekende of niet-werkende fietsbel. Misschien een mooi klein Sinterklaascadeautje ?????
Deze activiteit lijkt door de kinderen en u, ouders, positief te zijn ontvangen gezien de grote medewerking. We wilen deze keuring dan ook in het volgend najaar zeker weer herhalen!

Enquete

Michelle van Geel, de PABO-stagiaire in groep 5-6, wil in het kader van haar studie een enquete afnemen onder de ouders van de kinderen in groep 5-8. De enquete ontvangt u vandaag seperaat van deze Nieuwsbrief. Michelle stelt uw medewerking zeer op prijs en wij bevelen deze dan ook aan!

Kledinginzameling

De kleidninzameling op 8 november heeft 210 kilo opgebracht. Waarvoor dank! De opbrengst gaat naar de Activiteitencommissie om de diverse vieringen mede te bekostigen. In het voorjaar zullen we nieuwe inzameldatum plannen.

 

Groep 1-2

Vanaf komende week werken we over Sinterklaas’. De letter die vanaf 21 november centraal staat is de M van Maan.

Groep 3-4

Voor een knutselopdracht vraagt juffr. Ellen netjes van snaasappels/mandarijnen/paprika's. Het netje moet wel zo heel mogelijk zijn.

Groep 5-6

28 november:   groep 5 en 6 toets aardrijkskunde blok 2
7 december:     groep 5 en 6 verkeerskrant 2
12 december:   groep 5 en 6 toets topografie blok 2
13 december:   groep 5, de tafels van 3 t/m 9
13 december    groep 6, tafels en deeltafels 1 t/m 10

Groep 7-8

De voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen in groep 8 over het Zwincollege wordt verzorgd door dhr. M. v.d.Bunder. Deze avond zal plaatsvinden op 23 november in de OBS Europaschool in Zuidzande en start om 19.30 uur. Op deze avond zal ook de meest actuele informatie verstrekt worden over de toekomst van het Zwincollege.

- Vrijdag 17 november zinnendictee thema 2
- Donderdag 23 november toets Engels hoofdstuk 1-2
- Maandag 27 november toets geschiedenis hoofdstuk 2
- Woensdag 13 december toets aardrijkskunde 2
- Woensdag 20 december toets topografie 3

In week 47 (20 – 24 november) leveren de kinderen van groep 8 hun boekverslag in.

 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom: 

Vanaf nu zamelen wij op school plastic dopjes in. Dit zijn dopjes van drink- of zuivelpakken of van frisdrank-of waterflesjes. Het geld dat deze dopjes waard zijn, gaat naar een stichting die er geleidehonden en hulphonden van opleidt.
Bij de voordeur van school staat een emmer waar de kinderen hun dopjes (bijv. van het overblijven) in kunnen doen, maar als u thuis met ons wil meesparen, dan kunt u deze op elk moment in de emmer (laten) deponeren.

Samen met BIC hebben we nu ook de mogelijkheid om kunststof (plastic) schrijfmateriaal te laten recyclen. Het gaat dan om (lege) kunststof pennen, vulpennen, stiften, fineliners, markers e.d. (geen potloden dus). De opbrengst hiervan gaat naar een door ons gekozen goed doel. Hiervoor hangt er een bakje in de hal bij de voordeur.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl