Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 29-11-2017

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Sinterklaas
- Onderwijsstaking
- Studiedag
- Enquete
- Kerstviering 21 december
- Groep 1-2
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
Data om te onthouden

1 december: Sinterklaas bezoekt de Meerstromenschool 
Tot 7 december: kerstpakkettenactie (zie de mail van 28 november)
11 december: studiedag. Geen school.
12 december: Stakingsdag????
21 december: kerstviering ('s avonds)

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 14 december

Sinterklaas

Wij ontvingen vandaag deze brief van Sinterklaas:

Beste kinderen van de Meerstromenschool

Nog twee nachtjes slapen en dan kom ik met mijn Pieten naar jullie school in Groede. Er worden echter nog twee koude nachten verwacht en misschien gaat het zelfs vriezen en worden de straten glad. Ook hebben mijn Pieten al gezien dat er veel slik op de wegen ligt en ook dat er in Groede allemaal straten opgebroken zijn.

Daarom lijkt het me niet zo’n goed idee om met mijn paard en ook niet met een auto te komen. Om geen last te hebben van al die gladheid en gerommel in de straten, zal ik dit keer per luchtballon naar jullie toe komen.

Kunnen jullie op de speelplaats een veilige plek maken, waar wij kunnen landen. Bijvoorbeeld met een groot kruis dat we vanuit de lucht goed kunnen zien? Neem vrijdag ook maar je verrekijker mee als je die hebt. Dan kun je ons al van verre zien aankomen!

We zullen rond kwart voor negen landen en als de wind net zo staat als vandaag, dan komen we uit de richting van het noorden of noordoosten. Misschien heeft de juf wel een kompas.

Tot vrijdag! 

Sint en zijn Pieterbazen

Betaling vrijwillige ouderbijdrage

Van heel veel ouders hebben we de vrijwillige ouderbijdrage al ontvangen. Waarvoor dank! Heft u nog niet betaald?
Deze ouderbijdrage is voor de activiteiten, die niet door de overheid vergoed worden en in samenwering met de Activiteitencommissie georganiseerd worden (de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, e.d.). De bijdrage is € 25,00 per kind per jaar. Wilt u zo vriendelijk zijn dit bedrag voor 1 december over te maken rek.no NL92RABO0101243022.
Mocht u om welke redenen dan ook niet in de gelegenheid zijn om deze bijdrage te betalen, gelieve dit aan de directeur kenbaar te maken. Wij zullen daar uiteraard discreet mee omgaan.

Onderwijsstaking

Het Lerarenplatform PO-VO heeft onder voorbehoud voor 12 december 2017 opnieuw een stakingsdag aangekondigd. Het voorbehoud bestaat uit een gesprek dat met de nieuwe minister gepland is op 29 november. Afhankelijk van dit gesprek zal het lerarenplatform op 5 december besluiten of de stakingsdag definitief wordt. Wij zullen deze datum dus moeten afwachten en dan direct beslissen of we wel of niet aan de stakingsdag zullen meedoen en u daarover berichten.

 

 

 

Studiedag

Op 11 december houdt het team van de Meerstromenschool een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij van school.

Enquete

Michelle van Geel, de PABO-stagiaire in groep 5-6, wil in het kader van haar studie een enquete afnemen onder de ouders van de kinderen in groep 5-8. De enquete, die oorspronkelijk al twee weken geleden verstuurd had moeten worden, is door een technisch probleem pas deze week aan u verzonden. Michelle stelt uw medewerking zeer op prijs en wij bevelen deze dan ook aan!

Kerstviering 21 december

Op donderdagavond 21 december houden we onze kerstviering. Details volgen nog, maar in ieder geval kunnen we al melden dat we met de kinderen een kerstmaaltijd houden en daarna in ‘gezinsverband’ en met lampions het dorp in zullen gaan waar op diverse plaatsen van alles te doen of te zien zal zijn. Voor de lampions heeft ieder kind t.z.t. 2 AA-batterijen nodig (penlites), die ze nadien weer terugkrijgen. De kerstmaaltijd zal per groep georganiseerd worden: het is de bedoeling dat in overleg met de leerkrachten de (oudere) kinderen en/of ouders van de groep zelf gerechtjes klaarmaken voor de kerstmaaltijd. De kinderen/ouders mogen hier ook zelf ideeen voor aandragen. De leerkrachten zullen binnenkort de ouders van de eigen groep benaderen met de vraag wie welke bijdrage zou kunnen/willen doen.

Groep 1-2

Op 6 december zal juffr. Anneke haar verjaardag vieren. De kleuters hoeven deze dag geen hapje/drankje mee te nemen.

Groep 5-6

7 december:     groep 5 en 6 verkeerskrant 2
12 december:   groep 5 en 6 toets topografie blok 2
13 december:   groep 5, de tafels van 3 t/m 9
13 december    groep 6, tafels en deeltafels 1 t/m 10
18 december:   groep 5 en 6 toets geschiedenis over blok 2

Groep 7-8

- Woensdag 13 december toets aardrijkskunde 2
- Woensdag 20 december toets topografie 3

De kinderen van groep 7 en 8 hebben een bedankje gehad voor hun inzet voor de Kinderpostzegelactie.
Ze hebben het bedrag van € 2952,56 bij elkaar gebracht.

 

 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom: 

Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen, lege pennen, stiften of markers? Lever ze in op school! Ook lege batterijen mag u op school afgeven.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl