Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 14-12-2017

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Hoofdluis
- Kerstviering 21 december
- Actie kerstpakketten
- Groep 1 - 2
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
Data om te onthouden


21 december: kerstviering ('s avonds)

22 december 12.00 uur – 5 januari 2018: Kerstvakantie

9 januari: laatste stagedag juffr. Michelle van Geel

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 11 januari 2018

Hoofdluis

Deze week is een enkel geval van hoofdluis geconstateerd. De kinderen in de desbetreffende groep zijn daarop direct allemaal gecontroleerd. Wij vragen u ook thuis regelmatig (wekelijks) even de haren van uw kinderen te controleren en direct aan school door te geven als u iets verdachts ziet. Op die manier hopen we e.e.a. in de kiem te kunnen smoren.
Na de kerstvakantie zullen we bij alle kinderen weer een controle uitvoeren. 

Kerstviering 21 december

Op donderdagavond 21 december houden we onze kerstviering. De kinderen worden om 17.15 uur op school verwacht. We beginnen met het kerstverhaal en het kerstdiner. Het diner is samengesteld uit allerlei gerechtjes die door ouders van de betreffende groep zijn klaargemaakt (u heeft daarover een bericht gehad van de groepsleerkrachten). Tussen 18.15 en 18.30 verwachten we de ouders op school. De gezinnen van onze school worden in een aantal groepen ingedeeld. In de loop van volgende week ontvangt u nog een brief met de samenstelling van die groepen. Nadat de ouders hun kinderen met hun lampion uit de groepen hebben opgehaald, verzamelen zij zich op de speelplaats bij hun betreffende groep. Met uw groep gaat u (ongeveer vanaf 18.30 uur) op zoek in Groede naar de figuren van de kerststal. U wordt met uw groep uiterlijk om 19.30 weer op school terug verwacht, waar we u en de kinderen nog wat warms te drinken aan willen bieden. Het is de bedoeling dat de kinderen dan bij uw gezin blijven en niet meer terug de klas in gaan.

Voor de lampionnen heeft ieder kind twee AA-batterijen nodig. Wilt u deze al enkele dagen tevoren meegeven, zodat we van tevoren kunnen controleren of de  lampionnen werken! De batterijen gaan na de kerstviering weer mee naar huis.

Op vrijdagmorgen 22 december mogen de alle kinderen even uitslapen. Zij worden om 9.30 uur op school verwacht

De kerstvakantie begint voor alle kinderen op vrijdag 22 december om 12.00 uur.

Actie kerstpakketten

Wij danken iedereen die bijgedragen heeft aan het samenstellen van kerstpakketten voor mensen die in deze maand een extra beetje aandacht in de vorm van een kerstpakket goed kunnen gebruiken. We hebben namens de Meerstromenschool 6 pakketten kunnen samenstellen.

Betaling vrijwillige ouderbijdrage

Van heel veel ouders hebben we de vrijwillige ouderbijdrage al ontvangen. Waarvoor dank! Heeft u nog niet betaald?
Deze ouderbijdrage is voor de activiteiten, die niet door de overheid vergoed worden en in samenwering met de Activiteitencommissie georganiseerd worden (de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, e.d.). De bijdrage is € 25,00 per kind per jaar. Wilt u zo vriendelijk zijn dit bedrag ZOSPOEDIG MOGELIJK over te maken op rek.no NL92RABO0101243022.
Mocht u om welke redenen dan ook niet in de gelegenheid zijn om deze bijdrage te betalen, gelieve dit aan de directeur kenbaar te maken. Wij zullen daar uiteraard discreet mee omgaan.

Groep 1 - 2

Na de vakantie starten de kleuters met het project WINTER. Onze letter wordt de Ssssss van sok. Kinderen mogen dan spullen meebrengen die beginnen met de letter s.

Groep 5-6

18 december:   groep 5 en 6 toets geschiedenis over blok 2

Groep 7-8

14 december: woorddictee thema 3
20 december: topografie toets hoofdstuk 3
21 december: zinnendictee thema 3

 

26 januari: topografie toets hoofdstuk 4
30 januari: woorddictee thema 4
31 januari: toets aardrijkskunde hoofdstuk 3
5 februari: toets geschiedenis hoofdstuk 3
8 februari: zinnendictee thema 4

1 maart: toets Engels hoofdstuk 3 en 4
6 maart: toets natuur hoofdstuk 3

De kinderen van groep 7 (en enkele kinderen van groep 8 die hun eerste verslag opnieuw moeten maken) leveren in de week van 5 februari hun boekverslag in.
Het is verstandig om in de kerstvakantie je boek te kiezen en eventueel een start te maken met het lezen van dit boek.

Op donderdag 25 januari brengen de kinderen van groep 8 een bezoek aan 't Zwincollege.
's Avonds worden de ouders met hun kind(eren) uitgenodigd.
Na de vakantie krijgt u hier verdere informatie over.

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom: 

Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen, lege pennen, stiften of markers? Lever ze in op school! Ook lege batterijen mag u op school afgeven.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl