Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 11-01-2018

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Hoofdluis
- Voorstelling Ben van den Akker
- Studiedag
- Onderzoek fruit- en groenteconsumptie groep 1-3
- Groep 1 - 2
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
Data om te onthouden

9 februari: Carnavalsviering
21 februari: Studiedag.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 25 januari 2018

Hoofdluis

Deze week is er bij meerdere kinderen neten en hoofdluis geconstateerd. Deze kinderen zijn er inmiddels allemaal voor behandeld.
Het is belangrijk verdere verspreiding snel tegen te gaan. Daaarom vragen we u om deze weken extra te controleren. Aanstaande dinsdag zullen we de controle bij alle kinderen herhalen.

Wij vragen met klem om de langere haren van de meisjes deze weken niet los, maar in een staart/vlecht te dragen!

Voorstelling Ben van den Akker

Aanstaande dinsdagmiddag 16 janauri krijgen de kinderen een voorstelling, verzorgd door Ben van de Akker.
Hij is wellicht het best te omschrijven als ‘een goochelaar met een boodschap’. Zijn voorstelling is op een luchtige en vrolijke manier christelijk geinspireerd en inspirerend (zie www.benjaminskindershow.be). De voorstelling zal in de gymzaal zijn en is mogelijk gemaakt door stichting ‘de regenboog'  ( www.deregenboogzvl.nl ).

Studiedag

Wij willen dit schooljaar nog 1 keer de mogelijkheid van een studiedag benutten. Deze willen we plannen op woensdag 21 februari 2018. De kinderen hebben die woensdag dan geen school.
We beseffen dat, na de vorige studiedag en de twee stakingsdagen, we een aantal ouders opnieuw belasten met het regelen van opvang voor hun kinderen. Het team wil zich echter, mede door de komst van de nieuwe directeur, bezinnen op de visie van de school en de richting van ontwikkeling in de komende schooljaren en hiervoor willen we tijd en rust nemen en in de waan van de ‘gewone schooldagen’ is hier te weinig gelegenheid voor.

Mochten we in de komende schooljaren weer studiedagen inplannen, dan zullen we de data voorafgaand aan het schooljaar al in het vakantierooster kenbaar maken. 

Betaling vrijwillige ouderbijdrage

Van heel veel ouders hebben we de vrijwillige ouderbijdrage al ontvangen. Waarvoor dank! Voor enkele ouders echter nog deze herinnering: deze ouderbijdrage is voor de activiteiten, die niet door de overheid vergoed worden en in samenwering met de Activiteitencommissie georganiseerd worden (de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, e.d.). De bijdrage is € 25,00 per kind per jaar. Wilt u zo vriendelijk zijn dit bedrag ZO SPOEDIG MOGELIJK over te maken op rek.no NL92RABO0101243022.
 

Onderzoek fruit- en groenteconsumptie groep 1-3

Door een oud-leerling, die nu verpleegkunde studeert in Vlissingen, is het verzoek gedaan of we willen meewerken aan het verspreiden van een vragenlijst t.b.v. haar studieonderzoek. Zij onderzoekt of er een relatie is tussen de groente- en fruitcomsumptie van jonge kinderen en het (destijds) geven van borstvoeding danwel flessenvoeding.
De school heeft haar medewerking toegezegd en dat betekent dat we de vragenlijst na 22 januari onder de ouders van de groepen 1 – 3 zullen verspreiden. Medewerking van u, ouders, is uiteraard anoniem en vrijwillig. De ingevulde vragenlijsten kunnen t.z.t. gewoon weer op school ingeleverd worden.
Verdere informatie zal bij de vragenlijsten worden gevoegd.

Groep 1 - 2

We werken in de kleutergroep met het project WINTER. Onze letter wordt de Ssssss van sok. Kinderen mogen dan spullen meebrengen die beginnen met de letter s.

Groep 5-6

18 januari:   groep 5 en 6 toets natuur over blok 2.
23 januari:  groep 5 en 6 tafeltoets tafels van 1 t/m 10

Groep 7-8

26 januari: topografie toets hoofdstuk 4
30 januari: woorddictee thema 4
31 januari: toets aardrijkskunde hoofdstuk 3
5 februari: toets geschiedenis hoofdstuk 3
8 februari: zinnendictee thema 4

1 maart: toets Engels hoofdstuk 3 en 4
6 maart: toets natuur hoofdstuk 3

De kinderen van groep 7 (en enkele kinderen van groep 8 die hun eerste verslag opnieuw moeten maken) leveren in de week van 5 februari hun boekverslag in.

Op donderdag 25 januari brengen de kinderen van groep 8 een bezoek aan 't Zwincollege.
's Avonds worden de ouders met hun kind(eren) uitgenodigd.

 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom: 

Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen, lege pennen, stiften of markers? Lever ze in op school! Ook lege batterijen mag u op school afgeven.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl