Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 25-01-2018

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Leden gezocht voor Activiteitencommissie en hulp bij activitieiten
- Voorleesdagen
- Fruitdagen
- Hoofdluis
- Studiedag (herhaling)
- Onderzoek fruit- en groenteconsumptie groep 1-3
- Groep 1 - 2
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
Data om te onthouden

9 februari: Carnavalsviering
21 februari: Studiedag.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 8 februari 2018

Leden gezocht voor Activiteitencommissie en hulp bij activitieiten

Na 12 jaar lid te zijn geweest van onze Activiteitencommissie stopt Margreet Leenhouts vanwege drukke andere werkzaamheden met haar werk in de Activiteitencommissie. We hebben haar inzet altijd zeer op prijs gesteld en zijn haar daar uiteraard dankbaar voor. Zonder de onbetaalde maar onbetaalbare inzet van ouders, zouden wij een aantal activiteiten met de kinderen niet kunnen organiseren.

Wij zoeken nieuwe leden voor deze Activiteitencommissie. Zij vergaderen ongeveer 3 keer per jaar en regelen daarbuiten waar en wanneer nodig een aantal zaken onderling.

Daarnaast hebben een aantal ouders aangegeven geen deel uit te kunnen/willen maken van de Activiteitencommissie, maar wel bij verschillende activiteiten als hulp ‘oproepbaar' te zijn. Uiteraard kan niet iedereen op elk moment, maar als we een lijst van ouders hebben van enige omvang, dan zijn er wellicht altijd wel een aantal mensen beschikbaar.

Heeft u interesse om deel uit te maken van de Activiteitencommissie of wilt u zich beschikbaar stellen als ‘oproepouder’,
maakt u dit dan s.v.p. even kenbaar. Wilt u eerst nog wat meer informatie, dan horen we dat ook graag.

Voorleesdagen

Deze en volgende week zijn er weer de Nationale Voorleesdagen. Op 30 januari en 1 februari gaan enkele kinderen van groep 7-8 daarom voorlezen bij pzs De Schavuitjes.

Lezen en voorlezen draagt in hoge mate bij aan de taalontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek blijkt:

De gemiddelde omvang van de woordenschat van een kind aan het eind van de basisschool is 15.000 woorden.
Volwassenen hebben een woordenschatomvang van 50.000 tot 100.000 woorden.
Kinderen die buiten school minder dan 5 minuten per week lezen, komen zo per jaar in aanraking met ongeveer 21.000 woorden. Kinderen die 10 minuten per dag lezen, lezen meer dan 600.000 woorden. En kinderen die een uur per dag lezen, zelfs met meer dan 4.000.000. Hoe meer woorden kinderen lezen, hoe vaker kinderen woorden tegenkomen, hoe beter zij deze woorden opslaan en weer kunnen reproduceren.
Een grote woordenschat is een belangrijke basis voor succesvol leren: alle lessen, zelfs de rekenlessen, bedienen zich van taal!

Fruitdagen

Op 26 januari is het weer de laatste vrijdag van de maand en is er dus weer een fruitdag. De kinderen krijgen in het speelkwartier allemaal fruit aangeboden, verzorgd door de Activiteitencommissie.
De volgend fruitdag zal op 23 februari zijn.

Hoofdluis

Ondanks de wekelijkse controle op school zijn we nog niet geheel ‘luisvrij'. Dit kunnen we op korte termijn alleen maar bereiken, als er ook thuis wordt gecontroleerd. Bij het controleren en bestrijden is kammen, kammen en nog eens kammen de beste remedie (meer nog dan luizenshampoos). In bijgaande link treft u een filmpje van het RIVM aan, waarin de aanpak van hoofdluis nog eens duidelijk wordt uitgelegd. We zullen dit filmpje ook met de oudere kinderen op school bekijken.
Wij blijven de komende tijd wekelijks controleren, totdat de school weer luisvrij is. Mochten we ‘verdachte' omstandigheden bij uw kind aantreffen, dan zal de leerkracht persoonlijk contact met u opnemen. In geval van luizen wordt u vriendelijk verzocht direct te handelen (en uw kind dus mee naar huis te nemen voor behandeling). In geval van neten moet er ook handelend worden opgetreden, maar dit kan ook dezlefde dag na of buiten schooltijd.

https://www.youtube.com/watch?v=2cmegCfuxj8

Wij vragen met klem om de langere haren van de meisjes (en jongens) op school deze weken niet los, maar in een staart/vlecht te dragen!

Studiedag (herhaling)

Wij willen dit schooljaar nog 1 keer de mogelijkheid van een studiedag benutten. Deze willen we plannen op woensdag 21 februari 2018. De kinderen hebben die woensdag dan geen school.
We beseffen dat, na de vorige studiedag en de twee stakingsdagen, we een aantal ouders opnieuw belasten met het regelen van opvang voor hun kinderen. Het team wil zich echter, mede door de komst van de nieuwe directeur, bezinnen op de visie van de school en de richting van ontwikkeling in de komende schooljaren en hiervoor willen we tijd en rust nemen en in de waan van de ‘gewone schooldagen’ is hier te weinig gelegenheid voor.

Mochten we in de komende schooljaren weer studiedagen inplannen, dan zullen we de data voorafgaand aan het schooljaar al in het vakantierooster kenbaar maken. 

Onderzoek fruit- en groenteconsumptie groep 1-3

Door een oud-leerling, die nu verpleegkunde studeert in Vlissingen, is het verzoek gedaan of we willen meewerken aan het verspreiden van een vragenlijst t.b.v. haar studieonderzoek. Zij onderzoekt of er een relatie is tussen de groente- en fruitcomsumptie van jonge kinderen en het (destijds) geven van borstvoeding danwel flessenvoeding.
De ouders van de kinderen in de groepen 1 en 3 hebben afgelopen maandag de vragenlijst mee naar huis gekregen. U kunt de ingevulde vragenlijsten in de blanco enveloppe anoniem op school inleveren tot de Carnavalsvakantie.
Dank voor uw medewerking!

 

Groep 1 - 2

We werken vanaf dinsdag 30 januari in de kleutergroep over de letter K van Kok. Kinderen mogen dan spullen meebrengen die beginnen met deze letter.

Groep 5-6

Op vrijdag 2 februari hebben de kinderen van groep 5-6 een aardappel nodig voor de natuurles.

29 januari: toets geschiedenis over blok 3.
6 februari: toets verkeer over krantje 3.
22 februari: toets topografie blok 3.
1 maart: toets aardrijkskunde blok 3.
8 maart:toets natuur blok 3.

Groep 7-8

30 januari: woorddictee thema 4
31 januari: toets aardrijkskunde hoofdstuk 3
5 februari: toets geschiedenis hoofdstuk 3
8 februari: zinnendictee thema 4

1 maart: toets Engels hoofdstuk 3 en 4
6 maart: toets natuur hoofdstuk 3

De kinderen van groep 7 (en enkele kinderen van groep 8 die hun eerste verslag opnieuw moeten maken) leveren in de week van 5 februari hun boekverslag in.

Ook wij hebben ingetekend op een bezoek aan het Watersnoodmuseum. Vanwege de grote vraag kunnen we daar pas in juni terecht.

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom: 

Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen, lege pennen, stiften of markers? Lever ze in op school! Ook lege batterijen mag u op school afgeven.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl