Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 08-02-2018

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Carnaval
- Hoofdluis
- Groep 1-2
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Leden gezocht voor Activiteitencommissie en hulp bij activitieiten
- Studiedag (herhaling)
- Fruitdagen
- Duurzame Meerstromenschool
- Wij recyclen mee
Data om te onthouden

21 februari: Studiedag.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 maart 2018

Carnaval

Op vrijdag 9 februari vieren we Carnaval.

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 komen 's morgens verkleed naar school. Er is voor hen in de loop van de morgen een traktatie met limonade, dus hoeven zij geen tussendoortje mee te nemen.

De kinderen van groep 5 t/m 8 komen 's middags verkleed naar school (er is tijdens het overblijven ook gelegenheid om zich om te kleden). Ook voor hen is er 's middags een traktatie.

Om het voor iedereen een leuk feest te laten zijn, spreken we een paar regels af:

 – (plastic) wapens, zoals dolken, zwaarden, pistolen e.d. zijn niet toegestaan.
- confetti en (serpentine-)spuitbussen zijn ook niet toegestaan; gewone serpentines wel
- chagrijnige gezichten zijn streng verboden; die worden weggekieteld.

 

Hoofdluis

De hoofdluis lijkt onder controle te zijn. Maar we zullen in de week na de carnavalsvakantie direct weer controleren, om er zeker van te zijn dat zich geen nieuwe gevallen voordoen. Mochten we ‘verdachte' omstandigheden bij uw kind aantreffen, dan zal de leerkracht persoonlijk contact met u opnemen. In geval van luizen wordt u vriendelijk verzocht direct te handelen (en uw kind dus mee naar huis te nemen voor behandeling). In geval van neten moet er ook handelend worden opgetreden, maar dit kan ook dezlefde dag na of buiten schooltijd.

https://www.youtube.com/watch?v=2cmegCfuxj8

Wij vragen met klem om de langere haren van de meisjes (en jongens) op school deze weken niet los, maar in een staart/vlecht te dragen!

Groep 1-2

Na de carnaval beginnen we zoetjesaan te werken over het thema ‘Lente'. De letter die daarbij hoort is de L (van lam), dus de mand mag gevuld worden met spulletjes die met die letter beginnen.

Groep 5-6

22 februari: toets topografie blok 3.
1 maart: toets aardrijkskunde blok 3.
8 maart:toets natuur blok 3.

Groep 7-8

1 maart: toets Engels hoofdstuk 3 en 4
6 maart: toets natuur hoofdstuk 3

Ook wij hebben ingetekend op een bezoek aan het Watersnoodmuseum. Vanwege de grote vraag kunnen we daar pas in juni terecht.

Leden gezocht voor Activiteitencommissie en hulp bij activitieiten

Na 12 jaar lid te zijn geweest van onze Activiteitencommissie stopt Margreet Leenhouts vanwege drukke andere werkzaamheden met haar werk in de Activiteitencommissie. We hebben haar inzet altijd zeer op prijs gesteld en zijn haar daar uiteraard dankbaar voor. Zonder de onbetaalde maar onbetaalbare inzet van ouders, zouden wij een aantal activiteiten met de kinderen niet kunnen organiseren.

Wij zoeken nieuwe leden voor deze Activiteitencommissie. Zij vergaderen ongeveer 3 keer per jaar en regelen daarbuiten waar en wanneer nodig een aantal zaken onderling.

Daarnaast hebben een aantal ouders aangegeven geen deel uit te kunnen/willen maken van de Activiteitencommissie, maar wel bij verschillende activiteiten als hulp ‘oproepbaar' te zijn. Uiteraard kan niet iedereen op elk moment, maar als we een lijst van ouders hebben van enige omvang, dan zijn er wellicht altijd wel een aantal mensen beschikbaar.

Heeft u interesse om deel uit te maken van de Activiteitencommissie of wilt u zich beschikbaar stellen als ‘oproepouder’,
maakt u dit dan s.v.p. even kenbaar. Wilt u eerst nog wat meer informatie, dan horen we dat ook graag.

Studiedag (herhaling)

Wij willen dit schooljaar nog 1 keer de mogelijkheid van een studiedag benutten. Deze willen we plannen op woensdag 21 februari 2018. De kinderen hebben die woensdag dan geen school.
We beseffen dat, na de vorige studiedag en de twee stakingsdagen, we een aantal ouders opnieuw belasten met het regelen van opvang voor hun kinderen. Het team wil zich echter, mede door de komst van de nieuwe directeur, bezinnen op de visie van de school en de richting van ontwikkeling in de komende schooljaren en hiervoor willen we tijd en rust nemen en in de waan van de ‘gewone schooldagen’ is hier te weinig gelegenheid voor.

Mochten we in de komende schooljaren weer studiedagen inplannen, dan zullen we de data voorafgaand aan het schooljaar al in het vakantierooster kenbaar maken. 

Fruitdagen

Op 23 februari is het weer de laatste vrijdag van de maand en is er dus weer een fruitdag. De kinderen krijgen in het speelkwartier allemaal fruit aangeboden, verzorgd door de Activiteitencommissie.
 

Duurzame Meerstromenschool

Deze week is er een bijeenkomst geweest met verschillende partijen (o.a. school, Duurzaam Groede, gemeente, provincie, duurzame PABO) om te praten over verduurzaming van van de school. Het gaat dan zowel om verduurzamen van het gebouw als verduurzamen van het gedrag van iedereen die van het schoolgebouw gebruik maakt.
Er zijn wat eerste afspraken gemaakt, die vooral bestaan uit het in kaart brengen van de huidige situatie van de school om daarop een eventueel actieplan te kunnen baseren. U zult er de komende maanden meer van horen. 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom: 

Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen, lege pennen, stiften of markers? Lever ze in op school! Ook lege batterijen mag u op school afgeven.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl