Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 01-03-2018

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Filmproject
- Nieuwe digiborden
- Schoolreis
- Hoofdluis
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Leden gezocht voor Activiteitencommissie en hulp bij activitieiten
- Wij recyclen mee
Data om te onthouden

28 maart: Paasbrunch
4 april: schoolvoetbaltoernooi
17 april: schoolreis groep 1-2
8 mei: schoolreis groep 3-8

Goede Vrijdag en Paasmaandag (30 maart en 2 april) zijn de kinderen vrij van school.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 15 maart 2018

Filmproject

De kinderen van de groepen 6 t/m 8 krijgen vandaag een gastles over het maken van een film. Aansluitend aan de gastles wordt de kinderen de mogelijkheid geboden om in de komende weken buiten schooltijd onder professionele begeleiding samen een filmp te maken over Groede. Na afloop van de gastles krijgen de kinderen een folder mee met meer informatie hierover.

Nieuwe digiborden

In de klaslokalen zijn afgelopen maand nieuwe digiborden geplaatst. Deze werken zonder beamer, dus dat betekent een scherper beeld, minder geruis en minder stof. De nieuwe borden zijn, wat beeldformaat betreft, nog tijdelijk, omdat de gewenste grotere maat op dit moment nog niet beschikbaar was. Over een aantal weken zullen er de nieuwe borden dus nog vervangen worden door identieke borden met een groter beeldformaat. 

Schoolreis

Op 17 april gaat groep 1-2 op schoolreis naar Pierewiet. De kosten daarvan zijn € 17,50 per kind.

Op 8 mei gaat groep 3-8 op schoolreis naar Bellewaerde. De kosten daarvan zijn € 27,50 per kind.

Wij vragen u vriendelijke de bijdragen voor de schoolreis voor 1 april over te maken op NL92RABO 0101 2430 22 t.n.v. Scoba inz. Meerstromenschool, onder vermelding van de namen van uw kinderen.

Wilt u op 17 april of 8 mei mee als begeleider dan kunt u zich hiervoor tot 1 april aanmelden. Bij te veel aanmeldingen, zullen we loten (rekening houdend met de ouders, die vorig jaar zijn meegeweest of zijn uitgeloot).

Hoofdluis

I.v.m. de hoofdluis houden we deze weken nog enkele gerichte controles. We zijn blij met de medewerking van alle ouders, die alert reageren. Met de huidige kou vormen mutsen en sjaals een extra risico, maar we hebben er vertrouwen in dat het sein weer snel op groen kan. In geval van neten/luizen wordt u vriendelijk verzocht direct te handelen (en uw kind dus mee naar huis te nemen voor behandeling). In geval van neten moet er ook handelend worden opgetreden, maar dit kan ook dezelfde dag na of buiten schooltijd.

https://www.youtube.com/watch?v=2cmegCfuxj8

Wij vragen met klem om de langere haren van de meisjes (en jongens) op school deze weken niet los, maar in een staart/vlecht te dragen!

Groep 5-6

Voor de knutselles verzamelen we plastic flessen (s.v.p. schoon en zonder etiket).

Op 2 maart krijgen de kinderen van groep 5-6 een gastles over (de verzorging van) planten. Het is de bedoeling dat de kinderen in de periode daarna zelf een kamerplant gaan opkweken en verzorgen. Meer informatie volgt. 

Groep 7-8

6 maart: toets natuur hoofdstuk 3
14 maart: topografie 5
15 maart: woorddictee 5
19 maart: geschiedenis 4
22 maart: zinsdictee 5
28 maart: aardrijkskunde 4
Donderdag 5 april nemen we het theoretisch verkeersexamen af. Informatie volgt nog.
13 april: toets natuur 4

Fleur Manneke is een van de twee winnaars van de regionale voorleeswedstrijd. Zij zal op 14 maart deelnemen aan de Zeeuws-Vlaamse Voorleesfinale in Terneuzen.

Leden gezocht voor Activiteitencommissie en hulp bij activitieiten

Wij zoeken nieuwe leden voor deze Activiteitencommissie. Zij vergaderen ongeveer 3 keer per jaar en regelen daarbuiten waar en wanneer nodig een aantal zaken onderling.

Daarnaast hebben een aantal ouders aangegeven geen deel uit te kunnen/willen maken van de Activiteitencommissie, maar wel bij verschillende activiteiten als hulp ‘oproepbaar' te zijn. Uiteraard kan niet iedereen op elk moment, maar als we een lijst van ouders hebben van enige omvang, dan zijn er wellicht altijd wel een aantal mensen beschikbaar.

Heeft u interesse om deel uit te maken van de Activiteitencommissie of wilt u zich beschikbaar stellen als ‘oproepouder’,
maakt u dit dan s.v.p. even kenbaar. Wilt u eerst nog wat meer informatie, dan horen we dat ook graag.

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom: 

Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen, lege pennen, stiften of markers? Lever ze in op school! Ook lege batterijen mag u op school afgeven.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl