Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 15-03-2018

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Filmproject
- Paasbrunch
- Pannenkoekenmiddag
- Schoolreis
- Winkel groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Leden gezocht voor Activiteitencommissie en hulp bij activitieiten
- Verjaardagen
- Wij recyclen mee
Data om te onthouden

28 maart: Paasbrunch
4 april: schoolvoetbaltoernooi
17 april: schoolreis groep 1-2
8 mei: schoolreis groep 3-8

Goede Vrijdag en Paasmaandag (30 maart en 2 april) zijn de kinderen vrij van school.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 29 maart 2018

Filmproject

De kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben zich in zo'n groot aantal aangemeld voor het filmproject, dat er nu twee groepen gevormd worden. Als draaidag staat nog steeds vrijdag 30 maart gepland (de kinderen zijn dan vrij van school i.v.m. Goede Vrijdag).

 

Paasbrunch

Op woensdag 28 maart houden we met de kinderen een Paasbrunch. Vanaf 11.00 uur eten en drinken we vanaf een ‘lopend buffet’. Daar moet natuurlijk het een en ander voor klaasrgemaakt worden. Naast de ouders van de Activiteitencommissie, kunnen we (vanaf 10.00 uur) nog de hulp van enkele andere ouders gebruiken. Graag even een berichtje als u beschikbaar bent.

Pannenkoekenmiddag

Op donderdagmiddag 29 maart is er weer pannenkoekenmiddag voor de opa's en oma's van de kinderen uit groep 1-2. We starten de middag om 14.00 uur in de hal van de Meerstromenschool. Graag willen we vooraf weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Er volgt voor de kleuters nog een aparte brief.

Schoolreis

Op 17 april gaat groep 1-2 op schoolreis naar Pierewiet. De kosten daarvan zijn € 17,50 per kind.

Op 8 mei gaat groep 3-8 op schoolreis naar Bellewaerde. De kosten daarvan zijn € 27,50 per kind.

Wij vragen u vriendelijke de bijdragen voor de schoolreis voor 1 april over te maken op NL92RABO 0101 2430 22 t.n.v. Scoba inz. Meerstromenschool, onder vermelding van de namen van uw kinderen.

Wilt u op 17 april of 8 mei mee als begeleider dan kunt u zich hiervoor tot 1 april aanmelden. Bij te veel aanmeldingen, zullen we loten (rekening houdend met de ouders, die vorig jaar zijn meegeweest of zijn uitgeloot).

Winkel groep 3-4

Binnenkort opent groep 3-4 ongeveer een maad lang een winkeltje in de speelzaal, waar de kinderen spelenderwijs leren wegen, tellen en betalen. Maar ze gaan ook enkele producten (aardappelen, uien e.a.) echt verkopen aan hun ouders.

Heeft u nog iets liggen, wat leuk is als inventaris voor het winkeltje, dan is dat natuurlijk van harte welkom!
Juf Ellen zoekt ook nog een passende naam voor het winkeltje en zal daarvoor een ideeënbus neerzetten.

Groep 5-6

Voor de knutselles van 20 maart hebben de kinderen een schone plastic fles nodig (s.v.p.zonder etiket).

Vrijdag 16 maart: toets geschiedenis blok 4.
Vrijdag 23 maart: toets natuur blok 3
Woensdag 4 april: toets topografie blok 4
Dinsdag 10 april: toets verkeer krantje 4
Dinsdag 17 april: toets aardrijkskunde blok 4
Dinsdag 17 april: tafels t/m 10

N.a.v, de gastles op 2 maart hebben de kinderen de zorg gekregen voor het opkweken van een geranium. In april volgt er opnieuw een gastles waarin o.a. de vorderingen bekeken worden.  

Groep 7-8

15 maart: woorddictee 5
19 maart: geschiedenis 4
22 maart: zinsdictee 5
28 maart: aardrijkskunde 4
Donderdag 5 april nemen we het theoretisch verkeersexamen af. Informatie volgt nog.
13 april: toets natuur 4

Fleur Manneke heeft gisteravond in Terneuzen meegedaan aan de Zeeuws-Vlaaamse finale van de voorleeswedstrijd en…........uit de 12 kandidaten is zij, samen met twee andere Zeeuws-Vlaamse voorlezers, gekozen om verder te gaan naar de Zeeuwse finale in Middelburg op 7 april.

Leden gezocht voor Activiteitencommissie en hulp bij activitieiten

Wij zoeken nieuwe leden voor deze Activiteitencommissie. Zij vergaderen ongeveer 3 keer per jaar en regelen daarbuiten waar en wanneer nodig een aantal zaken onderling.

Daarnaast hebben een aantal ouders aangegeven geen deel uit te kunnen/willen maken van de Activiteitencommissie, maar wel bij verschillende activiteiten als hulp ‘oproepbaar' te zijn. Uiteraard kan niet iedereen op elk moment, maar als we een lijst van ouders hebben van enige omvang, dan zijn er wellicht altijd wel een aantal mensen beschikbaar.

Heeft u interesse om deel uit te maken van de Activiteitencommissie of wilt u zich beschikbaar stellen als ‘oproepouder’,
maakt u dit dan s.v.p. even kenbaar. Wilt u eerst nog wat meer informatie, dan horen we dat ook graag.

Verjaardagen

De komende twee weken zijn dit de jarigen:
20 maart: Jinke Quaak
22 maart: Fleur Manneke       
27 maart: Carice Humbert-Laprade
28 maart: Nikki Busch
29 maart: Anouk Dieleman en Lucas Manneke

Alvast gefeliciteerd!

Nieuw in groep 2 is Tim de Meester. Welkom op de Meerstromenschool!

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom: 

Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen, lege pennen, stiften of markers? Lever ze in op school! Ook lege batterijen mag u op school afgeven.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl