Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 05-04-2018

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Mini-roparun 1 juni 2018
- Nieuwe schoolshirts - sponsoring mogelijk!
- Filmfestival Zeeuws-Vlaanderen
- Verkeersveiligheid voor school
- Schoolfotograaf
- Schoolreis
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Vakantierooster 2018 - 2019
- Verjaardagen
- Wij recyclen mee
Data om te onthouden

9 april: schoolfotograaf
17 april: schoolreis groep 1-2
20 april: Koningsspelen
8 mei: schoolreis groep 3-8
1 juni: Mini-Roparun groep 7-8
21 juni: Bonte Avond (deze datum komt i.p.v. de eerder vermelde 7 juni)

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 19 april.

Mini-roparun 1 juni 2018

Ook dit jaar willen we met groep 7-8 meedoen aan de Mini-Roparun op 1 juni 2018, onder het voorbehoud van voldoende ouders/volwassenen, die willen begeleiden. De kinderen van groep 7-8 krijgen eerdaags een brief met uitnodiging, uitleg en opgavestrookje. Toch melden we nu alvast de datum, opdat u deze kunt reserveren/noteren. U kunt zich ook nu al opgeven als fiets- of autobegeleider.

Nieuwe schoolshirts - sponsoring mogelijk!

Wij willen voor onze school graag nieuwe schoolshirts (sportshirts) aanschaffen. Daarbij bestaat de mogelijkheid om op de rugzijde de namen/logo's van sponsors af te drukken. Heeft u een bedrijf en wilt u bijdragen in de kosten van de shirts, waarbij uw logo/naam op de shirts wordt afgedrukt, dan vragen wij u dit uiterlijk 20 april kenbaar te maken. Wij kunnen u dan (uiteraard nog vrijblijvend) een voorstel doen. De shirts zouden we dan voor het eerst kunnen gebruiken bij de komende Mini-Roparun op 1 juni.

Filmfestival Zeeuws-Vlaanderen

In het kader van het filmfestival Zeeuws Vlaanderen gaan de groepen 1 t/m 4 op woensdag 11 april met de bus naar Oostburg om naar de film ‘Dikkertje Dap’ te gaan kijken.

De groepen 5 t/m 8 gaan ook naar een film kijken en wel op donderdagmiddag 12 april. De bus vertrekt al om 12.30 uur dus we vragen aan alle kinderen om deze dag op school te lunchen.

Verkeersveiligheid voor school

Er dreigt soms voor en na schooltijd een chaotische verkeerssituatie (zeker bij slecht weer, als meer kinderen met de auto komen). Auto's worden lukraak neergezet, waardoor de doorstroming belemmerd wordt en de situatie voor overstekende en fietsende kinderen onoverzichtelijk is. Daarom het verzoek uw auto zo veel mogelijk in de parkeervakken te zetten of rechts van de weg. Een verkeersveilige situatie is in het belang van alle kinderen!

Schoolfotograaf

In de loop van de ochtend van 9 april komt de schoolfotograaf op school. Er worden dit jaar alleen groepsfoto's gemaakt.

Schoolreis

Op 17 april gaat groep 1-2 op schoolreis naar Pierewiet. De kosten daarvan zijn € 17,50 per kind.

Op 8 mei gaat groep 3-8 op schoolreis naar Bellewaerde. De kosten daarvan zijn € 27,50 per kind.

Wij vragen u DRINGEND doch vriendelijk de bijdragen voor de schoolreis ZO SPOEDIG MOGELIJK over te maken op NL92RABO 0101 2430 22 t.n.v. Scoba inz. Meerstromenschool, onder vermelding van de namen van uw kinderen. Van de bijdragen die tot nu toe zijn gedaan, kunnen we echt niet meer dan 1 bus laten rijden!

Voor de schoolreis van groep 3 t/m 8 hebben zich (te) veel ouders aangemeld als begeleider. Onze regel is dan dat de ouders, die vorig jaar zijn meegeweest als eerste afvallen en dat tussen de andere ouders wordt geloot. De ouders die worden uitgeloot, mogen dan het volgende schooljaar als eerste mee (en doen dan niet mee in de loting). De betreffende ouders krijgen volgende week een persoonlijk bericht.

Groep 1-2

Wij werken deze weken rond het thema ‘familie’. De letter die centraal staat is de R.

Groep 3-4

De winkel is nog in vol bedrijf! Deze en volgende week kunt u nog boodschappen doen.

Op 12 april gaan de kinderen van groep 3-4 met de bus naar een muziekvoorstelling in het kader van het cultuurmenu
De bus vertrek om 8.45 uur, dus de kinderen moeten zeker op tijd op school zijn!

 

 

Groep 5-6

Vrijdag 6 april: Toets topo blok 4
Dinsdag 13 april: toets verkeer krantje 4
Dinsdag 17  april: tafels t/m 10
Dinsdag 19 april: toets aardrijkskunde blok 4

N.a.v, de gastles op 2 maart hebben de kinderen de zorg gekregen voor het opkweken van een geranium. In april volgt er opnieuw een gastles waarin o.a. de vorderingen bekeken worden.  

Groep 7-8

13 april: toets natuur 4
17 – 19 april: Eindtoets voor groep 8

 

Vakantierooster 2018 - 2019

I.v.m. het plannen van uw vakantie is het wellicht handig om al enkele vakantiedata voor het komende schooljaar te melden:

Herfstvakantie: 15 – 19 oktober 2018
Kerstvakantie: 24 december 2018  t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 4 – 8 maart 2019
Meivakantie: 22 april – 3 mei 2019

Verjaardagen

Deze weken zijn dit de jarigen:
30 maart: Tuur Groosman en Kafka Quaak   
31 maart: Tom Weimar en Samantha van Santen
6 april: Michelle de Jong                                  9 april: Estabraq en Sajaa Alaa Qader          
11 april: Mei-Chi van Haren                           19 april: Jessica Heule

Allemaal gefeliciteerd!
Op 25 maart werden Roos en Isa Manneke vier jaar. Welkom in groep 1. 
Nieuw in groep 6 is Lucas Houtzager. Nieuw in groep 8 is Lars de Kok. Welkom op de Meerstromenschool!

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom: 

Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen, lege pennen, stiften of markers? Lever ze in op school! Ook lege batterijen mag u op school afgeven.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl