Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 19-04-2018

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Schoolreis
- Rapporten terug
- Mad Science-show
- Aanwezigheid directeur
- Nieuwe schoolshirts - sponsoring mogelijk!
- Groep 7-8
- Verkeersveiligheid voor school
- Vakantierooster 2018 - 2019
- Verjaardagen
- Wij recyclen mee
Data om te onthouden


20 april: Koningsspelen
7 mei: Mad-Science show
8 mei: schoolreis groep 3-8 (u ontvangt van de leerkrachten hierover nog een brief)
29 mei: kledinginzameling
1 juni: Mini-Roparun groep 7-8
21 juni: Bonte Avond (deze datum komt i.p.v. de eerder vermelde 7 juni)

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 17 mei.

Schoolreis

Op 8 mei gaat groep 3-8 op schoolreis naar Bellewaerde. De kosten daarvan zijn € 27,50 per kind.

MAAR …............ voor 20 leerlingen is, ondanks herhaalde oproep, de bijdrage nog NIET BETAALD

Wij vragen u DRINGEND de bijdragen voor de schoolreis ZO SPOEDIG MOGELIJK over te maken op
NL92RABO 0101 2430 22 t.n.v. Scoba inz. Meerstromenschool, onder vermelding van de namen van uw kinderen. Van de bijdragen die tot nu toe zijn gedaan, kunnen we echt niet meer dan 1 bus laten rijden!

De kinderen worden op 8 mei om 8.00 uur op school verwacht. De bus vertrekt om 8.15 uur. We verwachtwen rond 18.00 uur terug te zijn in Groede. De kinderen mogen maximaal € 7,50 meenemen. Als we constateren dat kinderen meer mee hebben, dan nemen we dat in bewaring tot na de schoolreis. We nemen geen kostbare spullen mee (zoals horloge en GSM)! Wat snoep mee mag natuurlijk, maar geen zakken vol. De tassen gaan onderin de bus, want er hoeft in de bus niet gegeten te worden.

 

Rapporten terug

Graag ontvangen we na de meivakantie de rapporten weer terug op school.

Mad Science-show

Op maandagmiddag 7 mei komt een professor van Mad Science een show geven over wetenschap en techniek.  Als vervolg daarop krijgen de kinderen (vanaf groep 3) een flyer mee, waarmee ze zich kunnen aanmelden voor 4 workshops ‘techniek en wertenschap’, die op de dinsdagen in juni na schooltijd op de Meerstromenschool worden aangeboden.

Aanwezigheid directeur

Meester Frank was tot op heden volgens een wisselrooster aanwezig op de Meerstromenschool, maar dit is voor ouders en leerkrachten niet handig gebleken. Daarom is er een nieuwe werkverdeling met de school in IJzendijke gemaakt en zal hij vanaf nu in ieder geval alle dinsdagen en vrijdagen in Groede aanwezig zijn.

Kledinginzameling

Op dinsdag 29 mei houden we weer een kledinginzameling. De opbrengst is voor de Activiteitencommissie. Na de meivakantie ontvangt u weer een inzamelzak, maar u kunt de kleding ook in andere zakken aanleveren. 
U kunt uw zakken vanaf 22 mei op school afgeven. 

Nieuwe schoolshirts - sponsoring mogelijk!

Wij willen voor onze school graag nieuwe schoolshirts (sportshirts) aanschaffen. Daarbij bestaat de mogelijkheid om op de rugzijde de namen/logo's van sponsors af te drukken. Heeft u een bedrijf en wilt u bijdragen in de kosten van de shirts, waarbij uw logo/naam op de shirts wordt afgedrukt, dan vragen wij u dit uiterlijk 20 april kenbaar te maken. Wij kunnen u dan (uiteraard nog vrijblijvend) een voorstel doen. De shirts zouden we dan voor het eerst kunnen gebruiken bij de komende Mini-Roparun op 1 juni.

Groep 7-8

9 mei: dictee thema 6
18 mei: toets geschiedenis thema 5
22 mei: zinnendictee thema 6
25 mei toets aardrijkskunde thema 5
31 mei: toets Engels 5/6
8 juni: toets topografie hs. 6
14 juni: dictee 7
15 juni: toets natuur thema 5
28 juni: zinnensdictee thema 7 (alleen voor groep 7)

Na de meivankantie start groep 7 met de Entree-toets.

Wij missen nog enkele boeken van geschiedenis en aardrijkskunde. Graag thuis even controleren of er nog een boek ligt.

Verkeersveiligheid voor school

Er dreigt soms voor en na schooltijd een chaotische verkeerssituatie (zeker bij slecht weer, als meer kinderen met de auto komen). Auto's worden lukraak neergezet, waardoor de doorstroming belemmerd wordt en de situatie voor overstekende en fietsende kinderen onoverzichtelijk is. Daarom het verzoek uw auto zo veel mogelijk in de parkeervakken te zetten of rechts van de weg. Een verkeersveilige situatie is in het belang van alle kinderen!

Vakantierooster 2018 - 2019

I.v.m. het plannen van uw vakantie is het wellicht handig om al enkele vakantiedata voor het komende schooljaar te melden:

Herfstvakantie: 15 – 19 oktober 2018
Kerstvakantie: 24 december 2018  t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 4 – 8 maart 2019
Meivakantie: 22 april – 3 mei 2019

Verjaardagen

Deze weken zijn dit de jarigen:
19 april: Jessica Heule       1 mei: Joris Overhaus         9 mei: Thaylen Groosman     3 mei: Miriam de Koeijer
5 mei: Roemer Faas           7 mei: Quint Rosseel          14 mei: Sanne Peters      16 mei: Line Sinke en Silvie v.d. Broeke    17 mei: Annejet van Strien

Allemaal gefeliciteerd!
 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom: 

Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen, lege pennen, stiften of markers? Lever ze in op school! Ook lege batterijen mag u op school afgeven.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl