Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 16-05-2018

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Groep 1-2
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Mad Science-show
- Nieuwe schoolshirts - sponsoring mogelijk!
- Vakantierooster 2018 - 2019
- Verjaardagen
- Wij recyclen mee
Data om te onthouden


29 mei: kledinginzameling
1 juni: Mini-Roparun groep 7-8
21 juni: Bonte Avond (deze datum komt i.p.v. de eerder vermelde 7 juni)

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 30 mei.

Groep 1-2

We werken nu over dieren en de letter die centraal staat is de A van AAP.

Groep 5-6

Vrijdag 18 mei gaan de kinderen van groep 5-6 op excursie. we doen mee aan een amphiebiieenproject. We vertrekken om 8.40 uur vanaf school en zullen rond 10.30 uur weer terug zijn. De kinderen moeten oude kleding en laarzen aantrekken. Graag schoenen mee naar school, om bij terugkomst op school aan te trekken.

Toetsen:

24 mei: toets verkeer, krantje 5
31 mei: toets aardrijkskunde blok 5
7 juni: toets topografie blok 5
14 juni: toets natuur blok 4

Groep 7-8

18 mei: toets geschiedenis thema 5
22 mei: zinnendictee thema 6
25 mei toets aardrijkskunde thema 5
31 mei: toets Engels 5/6
8 juni: toets topografie hs. 6
14 juni: dictee 7
15 juni: toets natuur thema 5
28 juni: zinnensdictee thema 7 (alleen voor groep 7)

.Bonte avond
Omdat "onze" kinderen, en ook wij, zo ontzettend enthousiast waren over het filmproject kwamen we op het volgende idee:
Zullen we aan Tijl Clement (Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen) vragen of hij voor ons iets zou kunnen betekenen bij de bonte avond? Nou dat kon Tijl wel!
Hij heeft Grietkin Deroo gevraagd om "onze" kinderen van groep 7 en 8 te begeleiden naar een optreden tijdens de Bonte avond. Ze zal hierbij gebruik maken van het talent en de input van de kinderen en zo een up tempo musical regisseren. Zij komt hiervoor 6 hele dagen naar onze school en zal er samen met ons en de kinderen een spetterend en creatief einde van het schooljaar van gaan maken!

 Verkeersexamen
Het verkeersexamen staat gepland op donderdag 7 juni.
Alle kinderen deze dag dus op de (veilige en goedgekeurde) fiets naar school komen!
We zijn nog op zoek naar een ouder(s) die deze dag mee willen fietsen.
Verdere info en exacte tijd volgt nog.

 Schoolkamp
Willen de ouders er aan denken om de bijdrage voor het schoolkamp vóór 7 juni over te maken op rekeningnummer NL92RABO0101243022 t.n.v. Scoba Meerstromenschool  (+naam kind  +schoolkamp).

Afscheid groep 8 woensdag 4 juli
In de brief (die in de gesloten envelop zat, ssssst!) die de kinderen vorige week mee hadden, hebben wij de ouders gevraagd om ons enkele spullen aan te leveren.
Graag vóór 11 juni!

Mad Science-show

Naar aanleiding van de show door de professor van Mad Science hebben zich al meerdere kinderen ingeschreven voor de daarbij behorende lessen in juin. Er is echter een minimale groepsgroote nodig en er is nog plek! Dus inschrijven kan nog. Mocht u onverhoopt de flyer kwijt zijn, vraagt u nog even opschool om een nieuwe.
 

Kledinginzameling

Op dinsdag 29 mei houden we weer een kledinginzameling. De opbrengst is voor de Activiteitencommissie. Deze week ontvangt u weer een inzamelzak, maar u kunt de kleding ook in andere zakken aanleveren. 
U kunt uw zakken vanaf 22 mei op school afgeven. 

Nieuwe schoolshirts - sponsoring mogelijk!

We hebben 6 sponsors gevonden vooronze nieuwe sportshirts. Ze zijn inmiddels in de maak! De shirts zullen we voor het eerst kunnen gebruiken bij de komende Mini-Roparun op 1 juni.

Vakantierooster 2018 - 2019

I.v.m. het plannen van uw vakantie is het wellicht handig om al enkele vakantiedata voor het komende schooljaar te melden:

Herfstvakantie: 15 – 19 oktober 2018
Kerstvakantie: 24 december 2018  t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 4 – 8 maart 2019
Meivakantie: 22 april – 3 mei 2019

Verjaardagen

Deze weken zijn dit de jarigen:

23 mei: Esmee v.d. Bunder                   26 mei: Laut Surewaard      29 mei: Abdumalek Alla Qadar

Allemaal alvast gefeliciteerd!
 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom: 

Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen, lege pennen, stiften of markers? Lever ze in op school! Ook lege batterijen mag u op school afgeven.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl