Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 29-06-2018

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Schoolfeest en jaarafsluiting (voorheen barbecue)
- Personeelsbezetting 2018-2019
- Groep 5-6
- Luizenpluizen
- Vakantierooster 2018 - 2019
- Mad science
- Verjaardagen
- Wij recyclen mee
Data om te onthouden


4 juli: afscheidsavond groep 8
5 juli: schoolfeest ('s morgens) en informele jaarafsluiting
6 juli: begin Zomervakantie voor alle kinderen om 12.00 uur

Schoolfeest en jaarafsluiting (voorheen barbecue)

Aanstaande donderdag houden we ons schoolfeest. Omdat ons schoolbestuur Scoba 15 jaar bestaat en dit ook wil vieren met de kinderen, zijn we in de gelegenheid dit op een bijzondere manier te vieren.

Donderdag worden daarom alle kinderen om 8.45 uur bij Groede Podium verwacht. We gaan een spelprogramma doen, waarbij de kinderen in gemengde leeftijdgroepen in circuitvorm allerlei (sport-)spelletjes doen.  Wij zorgen voor drinken en een tussendoortje en tussen de middag krijgen de kinderen allemaal een lekker portie ……….
We sluiten  het schoolfeest om 13.30 uur af en dan kunnen de kinderen dus weer opgehaald worden bij Groede Podium.
Op voorhand willen we de familie van Damme en De zagerij alvast bedanken voor hun medewerking!

´s Avonds geen barbecue, maar een leuke, gezellige inloop. Alle ouders zijn met hun kinderen welkom vanaf 18.30 uur tot ongeveer 20.00 uur. Er is koffie. thee. limonade en een hapje en een drankje. Gedurende de avond worden in enkele lokalen de films vertoond, die de kinderen van groep 6-8 in het voorjaar gemaakt hebben en ook kunt u een ‘imp'ressie-film’ zien, die van een team van onze school tijdens de Mini-roparun gemaakt is. Daarnaast staat op het programma nog een ludiek spelletje, dat we met alle kinderen samen spelen en iets soortgelijks voor de ouders.
En niet te vergeten: ENVELOPPEN TREKKEN! We hebben heel veel leuke prijsjes, waar de kinderen kans op maken als ze een goede enveloppe trekken. De opbrengst van het enveloppentrekken is voor de Activiteitencommissie.
Deze avond kunt u ook alle leerkrachten nog even een handje schudden (zij zijn er vrijdagmorgen niet allemaal meer).

 

Personeelsbezetting 2018-2019

In de vorige nieuwsbrief bent u al geinformeerd over de groepsindeling en personeelsbezetting voor het komende schooljaar.
Aanvullend daarop kunnen we nog melden dat juffr. Martine de Causmaecker, die dit jaar op donderdag op onze school werkte als onderwijsassistent volgend jaar haar dagen op andere scholen zal werken en wij er juffr. Linda Mabesoone op de donderdag als onderwijsassistent voor terug krijgen.

Verder is komende week de laatste werkweek van meester Rini op onze school. Wij danken hem voor zijn inzet voor onze kinderen in het afgelopen (bijna hele) schooljaar!

 

Groep 5-6

Dinsdag 3 juli viert juffr. Ellen haar verjaardag. De kinderen hoeven deze dag geen pauzehap mee te nemen.

Luizenpluizen

Afgelopen week is de laatste luizencontrole van dit schooljaar gedaan. Op een enkel geval zijn we luisvrij en dat is een grote verbetering in vergelijking met de vorige controle. De luizenmoeders hebben een druk jaar achter de rug, want bij vrijwel alle controles werd er hoofdluis aangetroffen. Daarvoor heel veel dank! Uiteraard ook dank aan de ouders, die er alles aan gedaan hebben om hun kinderen luisvrij te krijgen, wat niet altijd even makkelijk en succesvol was.

We hopen het volgend schooljaar op een rustig jaar, maar daarvoor zijn we mede afhankelijk van u, ouders, omdat het begint bij een regelmatige controle door u thuis. 

Vakantierooster 2018 - 2019

I.v.m. het plannen van uw vakantie is het wellicht handig om al enkele vakantiedata voor het komende schooljaar te melden:

Herfstvakantie: 15 – 19 oktober 2018
Kerstvakantie: 24 december 2018  t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 4 – 8 maart 2019
Meivakantie: 22 april – 3 mei 2019

Mad science

De lessen Mad Science zijn achter de rug. We hebben gezien dat de kinderen er van genoten hebben. Voor wie er nog niet genoeg van heeft: Mad Science organiseert ook (vakantie-)zomerkampen in Zeeuws-Vlaanderen. U kunt daarvoor kijken op magazine.mad-science.nl/zomerkamp. U kunt ook op school en flyer vragen of op het prikbord bij de hoofdingang kijken.

Verjaardagen

Deze weken zijn dit de jarigen:

25 juni: Maura du Fosse          28 juni: Lars de Kok                  5 juli: Roos de koeijer         
9 juli: Anna Heule                     12 juli: Jannis de Poorter

Op 26 juni werd Celien Dellaert 4 jaar. Welkom op de Meerstromenschool!

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom: 

Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen, lege pennen, stiften of markers? Lever ze in op school! Ook lege batterijen mag u op school afgeven.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl