Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 15-08-2018

In deze nieuwsbrief:
- Welkom in het nieuwe schooljaar
- Data om te onthouden
- Wet op de privacy
- Groep 7-8
- Fruitdagen
- Schoolgids
- Stakingsdag 12 september
- Wij recyclen mee
- Verjaardagen
Welkom in het nieuwe schooljaar

Op maandag 20 augustus gaan we weer met frisse moed beginnen en willen er met de inzet van de kinderen en de ouders weer een fijn schooljaar van maken. Zoals het gebruik is op onze school, mogen de ouders aanstaande maandagmorgen even met  hun kinderen meekomen om hun nieuwe leerkracht, klas en plaats te bekijken. U kunt, onder het genot van een kopje koffie/thee, desgewenst weer een bijpraten met andere ouders. We hopen u maandagmorgen te ontmoeten!

Data om te onthouden

27 augustus 20.00 uur: informatieavond groep 7-8
3 september 18.30 uur: informatieavond groep 4
3 september 20.00 uur: informatieavond groep 3
4 september 19.30 uur: informatieavond groep 5-6
 

Wet op de privacy

Vanwege de nieuwe wet op de privacy is het nodig dat alle ouders elk schooljaar expliciet toestemming geven voor het verstrekken van gegevens van hun kinderen aan derden. De kinderen ontvangen daarom in de eerste schoolweek een formulier, waarop u kunt aangeven warvoor u wel (of niet) toestemming geeft. Het is belangrijk dat we dit formulier zo snel mogelijk van alle ouders terugkrijgen!

Op dit formulier vragen we u ook eventuele actuele medische gegevens en noodnummers te verstrekken. 

Groep 7-8

Beste kinderen/ouders van de nieuwe groep 7 en 8,

Hierbij  willen we al een paar dingen vertellen

 • Graag op de eerste schooldag mee naar school nemen:

  een agenda!!
  * eventueel een eigen etui (maakt niet uit welke, als het maar in je kastje past)
  * eventueel stiften (maximaal 10 á 12, want ze moeten in jullie etui passen).
  * eventueel een puntenslijper, maar wél mét opvangbakje.
  * eventueel een schaar (hij moet wel in je schooletui passen).
  * eventueel een prittstift.
 • Andere spullen (potlood, gum, liniaal, nakijkpen, fineliner, kleurpotloden) krijgen jullie van school en mogen niet van thuis meegenomen worden.
 • Op dinsdag en vrijdag hebben we gym. Dus meenemen naar school:
  • gymspullen incl. een deodorant (roller)! Eventueel  een flesje water. De gymspullen vrijdags mee naar huis nemen om te wassen!

 • Verder zijn wij op zoek naar: plastic tasjes, plastic yoghurt/pap emmertjes en kranten.

 • Voor in de pauze mogen de kinderen elke dag iets te eten (liefst fruit/groente!) en te drinken meenemen. Dit doen de kinderen bij binnenkomst in de klas in de bak. Op vrijdag is het fruit/groente dag.

 • Bij warm weer mogen de kinderen een flesje water meenemen. Dit wel vóór de les vullen en niet tijdens de les.

  We hopen er dit jaar met zijn allen een SPEKtaculair schooljaar van te maken!

  Juf Jodie en Juf Carolien

Fruitdagen

Het afgelopen schooljaar was de woensdag de groete/fruitdag. Komend schooljaar wordt dit de vrijdag. Dus op vrijdag als tussendoortje alleen een gezonde fruit/groentehap meenemen (op de andere dagen is dit uiteraard ook aan te bevelen).

Schoolgids

Deze week ontvangt u ook de nieuwe schoolgids via uw mail.

Als u de schoolgids ook in papieren vorm wil hebben, dan moet  u dit even op school laten weten. Wij geven uw kind dan ook een papieren exemplaar mee naar huis.

Graag attentie voor het vakantierooster, zoals deze in de gids is  opgenomen!

Ook graag attentie voor de gymtijden (i.v.m. het wassen van de gymkleding). Wilt u voor het begin van het schooljaar ook even controleren of de gymschoenen nog passen!

Onze directeur is dit schooljaar wekelijks op dinsdag en vrijdag, en om de week op woensdag, op de Meerstromenschool. Op de andere dagen kunt u hem desgewenst bereiken via de mail of op de school  in IJzendijke (tel. 301542). Bij afwezighedi van de directeur is juffr. Ellen de Hamer het eerste aanspreekpunt voor algemene vragen/opmerkingen.

In de schoolgids vindt u ook de gegevens m.b.t. het overblijven. wij vragen u, indien van toepassing, zo snel mogelijk werk te maken van de betaling.

 

 

Stakingsdag 12 september

De lerarenvakbond heeft 12 september uitgeroepen tot stakingsdag voor Zeeland. We hebben als team besloten dit keer niet met de staking mee te doen. Wij blijven achter de doelen van de staking staan (met name vermindering van de werkdruk). Maar de regering heeft vorig jaar toezeggingen gedaan in de vorm van financiële middelen om de werkdruk te verminderen en salarisverhoging. Deze middelen worden, ook op onze school, komend schooljaar ingezet en we willen eerst beoordelen wat het effect van deze inzet is. In die zin vinden we een nieuwe stakingsdag nu wat voorbarig.
12 september hebben de kinderen dus ‘gewoon’ school.  Wel zullen we deze woensdag in een andere vorm onze sympathie met de stakingsdoelen betuigen. 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afvval!

Verjaardagen

In verband met de nieuwe wet op de priacy zullen we de verjaardagen pas weer vermelden als alle toestemmingsformulieren terug zijn.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl