Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 31-08-2018

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Betaling overblijfkosten
- Vrijwillige ouderbijdrage
- Hoofdluiscontrole
- Groep 5-6
- Stakingsdag 12 september
- Fruitdagen
- Verjaardagen
- Wij recyclen mee
Data om te onthouden

3 september 18.30 uur: informatieavond groep 4
3 september 20.00 uur: informatieavond groep 3
4 september 19.30 uur: informatieavond groep 5-6
 

Betaling overblijfkosten

Wilt u deze maand, indien van toepassing, de betaling van de overblijfkosten in orde maken?

Kinderen die overblijven betalen € 2,50 per keer. Er is ook een overblijfkaart van € 20,00 voor 20 keer overblijven, zodat de kostprijs per overblijfbeurt slechts € 1,00 bedraagt. Deze kaarten worden op school bewaard. Als de kaart vol is krijgt uw kind een briefje mee. De kaart blijft geldig zolang de kinderen de school bezoeken. Kinderen die aan het eind van groep 8 de school verlaten, kunnen, indien de kaart niet vol is, het resterende bedrag in de laatste schoolweek terugkrijgen.

Voor kinderen die iedere dag overblijven is er de gelegenheid om een jaarabonnement te nemen.
Het bedrag voor het jaarabonnementen kan overgemaakt worden op de rekening : NL92 RABO 010.12.43.022 Scoba inz. Activiteiten Meerstromenschool

Jaarabonnement

Voor groep 1 t/m 4 (3 x per week),   voor groep 5 t/m 8 (4 x per week)

1e kind            € 65                                         € 85
2e kind            € 55                                         € 75
3e kind            € 45                                         € 65
4e kind            € 35                                         € 55

Vrijwillige ouderbijdrage

Tot op heden betaalde u de vrijwillige ouderbijdrage in twee delen: een keer € 25, 00 voor de ‘overige activiteiten’ aan het begin van het schooljaar en een keer voor het schoolreisje in de tweede helft van het schooljaar (€ 17,50 voor groep 1-2 en € 27,50 voor groep 3-8). Het bedrag voor de schoolreis kon per jaar licht variëren. Berekend over de 8 schooljaren betaalde u totaal € 400 (8x € 25, 2x €17,50 en 6 x €27,50). De inning van deze bijdragen in twee keer kost altijd veel administratieve moeite, er moeten veel herinneringen verstuurd worden en brengt onnodige bankkosten met zich mee.

In overleg met de Medezeggenschapsraad hebben we daarom besloten de gemiddelde kosten van het schoolreisje op te nemen in de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt dan €50,00 voor alle groepen (u betaalt dan berekend over 8 jaren hetzelfde bedrag). Vanaf heden wordt er dus ‘gewoon’ één bijdrage gevraagd en daarbinnen geen onderscheid meer gemaakt tussen de kosten van het schoolreisje en de andere kosten.

Wij verzoeken u vriendelijk de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen voor 1 november en wel via rekeningnummer NL92RABO 0101 2430 22 Scoba inz. Activiteiten Meerstromenschool.

Een aantal ouders heeft uit eigen initiatief al de ‘oude’ vrijwillige ouderbijdrage van €25,00 betaald. Vriendelijk verzoek in dat geval het resterende gedeelte alsnog te betalen.

Ouders van wie de kinderen door omstandigheden niet mee kunnen op schoolreisje, kunnen de gemiddelde kosten van het schoolreisje terug krijgen.

Wij kunnen ons voorstellen dat er gezinnen zijn voor wie het betalen van €50,00 in een keer bezwaarlijk is. In dat geval blijft betalen in twee termijnen mogelijk. Neemt u daarover even contact op met de directeur. Hij zal hier uiteraard vertrouwelijk mee omgaan. 

Hoofdluiscontrole

Helaas hebben we bij de eerste luizencontrole van dit schooljaar moeten constateren dat de school niet hoofdluisvrij is.
De betreffende kinderen worden nu intensief behandeld en gecontroleerd, want we willen er nu echt zo snel mogelijk van af! Als uw kinderen hoofdluis hebben en zij gaan elders spelen of sporten is het goed dit ook daar even te melden, opdat de ouders van de kinderen met wie zij in aanraking komen, er alert op zijn.

Blijft u thuis regelmatig controleren! Weet u niet goed hoe u een hoofdluis of neet (eitje) kunt herkennen, vraag dan op school of een van de luizenmoeders een keer de controle met u te doen! De luizenmoeders verdienen overigens veel complimenten voor de tijd en moeite, die zij momenteel en afgelopen jaar in de controles hebben gestoken!

Wellicht goed om een aantal zaken over hoofdluis nog even op een rijtje te zetten:

-Hoofdluis heeft niets te maken met hygiëne. Zij hebben zelfs een voorkeur voor schoon haar.
-Hoofdluizen houden van broeierige plekjes. Ze zitten dan ook vooral achter de oren en in de nek. Ze houden niet van kou. Als u een knuffel, sjaal of muts een nacht in de vriezer stopt, zijn alle luizen dood. Een uurtje met je blote hoofd in de winterse kou helpt ook!
-Hoofdluizen kunnen niet springen, maar alleen overlopen bij direct contact met het haar.
-De middelen tegen hoofdluis doden de luizen, maar niet de neten. De luizen kunnen dan weliswaar geen nieuwe eitjes leggen, maar de nog aanwezige neten komen binnen twee dagen weer uit. Daarom is herhaling van de behandeling essentieel! Kammen met een fijn stof- of luizenkammetje helpt vaak beter dan shampoos. U kamt de luizen er gewoon uit, maar moet dit wel zeker een week elke dag grondig doen. Als u de haren eerst met conditioner behandelt, gaat het kammen een stuk gemakkelijker. Leg een wit vel papier op tafel, kam de haren naar voren (over het voorhoofd), zodat u op het papier kunt zien of er wat uitvalt.
-Buiten het haar kunnen hoofdluizen ongeveer 2 dagen overleven. Een kussentje bijvoorbeeld, waar een hoofdluis op gekropen is, blijft dus tot twee dagen lang ‘besmettelijk’.
-Neten zitten zeer vast aan een hoofdhaar. Met een kam en zelfs met uw nagels krijgt u deze er niet af. De neten moeten dus gewoon eruit groeien. Treft u in het haar ‘verdachte zaken’ aan , die los zitten, die u er uit kunt kammen of en uit kunt krabben, dan zijn dit geen neten, maar huidschilfertjes, zandkorreltjes, stofjes of andere verdwaalde zaken.
-Niet iedereen die neten heeft, heeft ook hoofdluis. Hoofdluizen leggen hun eitjes zeer dicht tegen de hoofdhuid aan (binnen een centimeter). Als u alleen maar neten aantreft, verder van de hoofdhuid, dan zijn dit oude neten, die geen luizen meer bevatten en is het haar hoofdluisvrij ondanks de neten.

 

Groep 5-6

Juffr. Ellen spaart grote eierdozen (van 10 stuks). Spaart u even mee?

Toetsen:
17 september: Woorddictee blok 1 groep 5
18 september: Woorddictee blok 1 groep 6
18 september: Toets geschiedenis blok 1 groep 5 en 6
19 september: Tafeltoets tafels 1 t/m 6 en 10 groep 5
19 september: Tafeltoets tafels 1 t/m 10 groep 6
24 september: Zinnendictee blok 1 groep 5
25 september: Zinnendictee blok 1 groep 6
4 oktober: Toets aardrijkskunde blok 1 groep 5 en 6
11 oktober: Toets topografie blok 1 groep 5 en 6
 

Stakingsdag 12 september

De lerarenvakbond heeft 12 september uitgeroepen tot stakingsdag voor Zeeland. We hebben als team besloten dit keer niet met de staking mee te doen. Wij blijven achter de doelen van de staking staan (met name vermindering van de werkdruk). Maar de regering heeft vorig jaar toezeggingen gedaan in de vorm van financiële middelen om de werkdruk te verminderen en salarisverhoging. Deze middelen worden, ook op onze school, komend schooljaar ingezet en we willen eerst beoordelen wat het effect van deze inzet is. In die zin vinden we een nieuwe stakingsdag nu wat voorbarig.
12 september hebben de kinderen dus ‘gewoon’ school.  Wel zullen we deze woensdag in een andere vorm onze sympathie met de stakingsdoelen betuigen. 

Fruitdagen

Het afgelopen schooljaar was de woensdag de groente/fruitdag. Dit schooljaar wordt dit de vrijdag. Dus op vrijdag als tussendoortje alleen een gezonde fruit/groentehap meenemen (op de andere dagen is dit uiteraard ook aan te bevelen).

Verjaardagen

De komende weken zijn de jarigen:
31 augustus: Renske van Damme              1 september: Zoë Versluijs 
2 september: Tom v.d. Slikke                      5 september: Madelief Hinneman
12 september: Kynan Groosman                13 september: Sophie v.d. Slikke    

 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afvval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl