Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 13-09-2018

In deze nieuwsbrief:
- Groep 1-2
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Hoofdluiscontrole
- Schoolzwemkampioenschappen
- Fototentoonstelling en wedstrijd Groede Podium
- Betaling overblijfkosten
- Vrijwillige ouderbijdrage
- Fruitdagen
- Stichting Mini-Roparun zoekt .....
- Wij recyclen mee
Groep 1-2

Vanaf komende week werken we rond de P van ‘pen’.

Groep 5-6

Juffr. Ellen spaart grote eierdozen (van 10 stuks). Spaart u even mee?

Toetsen:
17 september: Woorddictee blok 1 groep 5
18 september: Woorddictee blok 1 groep 6
18 september: Toets geschiedenis blok 1 groep 5 en 6
19 september: Tafeltoets tafels 1 t/m 6 en 10 groep 5
19 september: Tafeltoets tafels 1 t/m 10 groep 6
24 september: Zinnendictee blok 1 groep 5
25 september: Zinnendictee blok 1 groep 6
4 oktober: Toets aardrijkskunde blok 1 groep 5 en 6
11 oktober: Toets topografie blok 1 groep 5 en 6
 

Groep 7-8

13 september: woorddictee thema 1
14 september: toets topografie hoofdstuk 1
19 september: toets geschiedenis hoofdstuk 1
24 september: toets aardrijkskunde hoofdstuk 1
24 september: zinnendictee thema 1

Hoofdluiscontrole

Bij de hoofdluiscontrole van deze week en vorige week, hebben we GEEN hoofdluis meer aangetroffen. Dat betekent dat de school na vele maanden gelukkig weer hoofdluisvrij en en DAT WILLEN WE ZO HOUDEN.

Daarom, beste ouders, blijf wekelijks controleren. Kam met een fijne kam (stofkammetje; bij elke drogist te krijgen voor nog geen euro!). Meld direct op school als u iets verdachts opmerkt of vraag de luizenmoeders of leerkrachten een keer extra te controleren. Weet u niet goed hoe luizen of neten te herkennen, vraag advies op school.

Schoolzwemkampioenschappen

Begin oktober worden de schoolzwemkampioenschappen weer georganiseerd.
In een aparte mail ontvangt u daar meer informatie over.

Fototentoonstelling en wedstrijd Groede Podium

Aanstaande vrijdag om 16.00 uur wordt in Groede Podium een bijzondere fototentoonstelling geopend. Deze opening is tevens de start van een fotowedstrijd voor kinderen. Zij zijn ook welkom bij deze opening, vooral de kinderen, die meegewerkt hebben aan de fim ‘De bunker'. Meer informatie ontvangt u via een aparte mail.

Betaling overblijfkosten

Heeft u, indien van toepassing, de kosten voor het overblijven inmiddels voldaan?

Voor kinderen die iedere dag overblijven is er de gelegenheid om een jaarabonnement te nemen.
Het bedrag voor het jaarabonnementen kan op school contant betaald worden of overgemaakt worden op de rekening : NL92 RABO 010.12.43.022 Scoba inz. Activiteiten Meerstromenschool

Jaarabonnement

Voor groep 1 t/m 4 (3 x per week),   voor groep 5 t/m 8 (4 x per week)

1e kind            € 65                                         € 85
2e kind            € 55                                         € 75
3e kind            € 45                                         € 65
4e kind            € 35                                         € 55

Vrijwillige ouderbijdrage

Tot op heden betaalde u de vrijwillige ouderbijdrage in twee delen: een keer € 25,00 voor de ‘overige activiteiten’ aan het begin van het schooljaar en een keer voor het schoolreisje in de tweede helft van het schooljaar (€ 17,50 voor groep 1-2 en € 27,50 voor groep 3-8). Het bedrag voor de schoolreis kon per jaar licht variëren. Berekend over de 8 schooljaren betaalde u totaal € 400 (8x € 25, 2x €17,50 en 6 x €27,50). De inning van deze bijdragen in twee keer kost altijd veel administratieve moeite, er moeten veel herinneringen verstuurd worden en brengt onnodige bankkosten met zich mee.

In overleg met de Medezeggenschapsraad hebben we daarom besloten de gemiddelde kosten van het schoolreisje op te nemen in de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt dan €50,00 voor alle groepen (u betaalt dan berekend over 8 jaren hetzelfde bedrag). Vanaf heden wordt er dus ‘gewoon’ één bijdrage gevraagd en daarbinnen geen onderscheid meer gemaakt tussen de kosten van het schoolreisje en de andere kosten.

Wij verzoeken u vriendelijk de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen voor 1 november en wel via rekeningnummer NL92RABO 0101 2430 22 Scoba inz. Activiteiten Meerstromenschool.

Een aantal ouders heeft uit eigen initiatief al de ‘oude’ vrijwillige ouderbijdrage van €25,00 betaald. Vriendelijk verzoek in dat geval het resterende gedeelte alsnog te betalen.

Ouders van wie de kinderen door omstandigheden niet mee kunnen op schoolreisje, kunnen de gemiddelde kosten van het schoolreisje terug krijgen.

Wij kunnen ons voorstellen dat er gezinnen zijn voor wie het betalen van €50,00 in een keer bezwaarlijk is. In dat geval blijft betalen in twee termijnen mogelijk. Neemt u daarover even contact op met de directeur. Hij zal hier uiteraard vertrouwelijk mee omgaan. 

Fruitdagen

Het afgelopen schooljaar was de woensdag de groente/fruitdag. Dit schooljaar wordt dit de vrijdag. Dus op vrijdag als tussendoortje alleen een gezonde fruit/groentehap meenemen (op de andere dagen is dit uiteraard ook aan te bevelen).

Stichting Mini-Roparun zoekt .....

De Stichting Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen zoekt een secretaris of veiligheidscoördinator.
De Stichting organiseert jaarlijks een Mini-Roparun voor scholieren om geld bijeen te brengen voor de verzorging van kankerpatienten (ook en met name in onze regio). De tijdsinvestering is een maandelijkse vergadering in de periode januari-mei. De uit de vergadering voortkomende andere werkzaamheden kunnen in die maanden min of meer naar eigen agenda gepland worden. Voor meer informatie kunt u bij meester Frank terecht.

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afvval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl