Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 16-11-2018

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Schooldammen
- Kerstpakkettenactie
- Bag2school
- Fruitdag
- Hulp gevraagd HERHAALD BERICHT
- Nieuwsbrief
- Sinterklaas
- Schoenmaatjes
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- 'Vrijwillige' ouderbijdrage
- Wij recyclen mee
Belangrijke data
  • 19 en 20 november: rapportgesprekjes
  • 21 november: verjaardag vieren van juf Anneke voor groep 1&2
  • 23 november: rapport voor groep 3 t/m 8
  • 28 november: groep 3 & 4 Museum Schooltijd, Terneuzen
  • 30 november: volgende nieuwsbrief
  • 5 december: Sinterklaas bezoekt onze school
Schooldammen

Afgelopen woensdag hebben drie teams van de Meerstromenschool mee gedaan aan een damtoernooi in Oostburg.
Ze hebben wedstrijden gespeeld over 5 rondes van 25 minuten.

De St. Bavo school uit Oostburg heeft de eerste plaats gewonnen.
En de Meerstromenschool is geëindigd op plaats 4, plaats 8 en plaats 12.

Gefeliciteerd!

Kerstpakkettenactie

Onze school doet dit jaar weer mee aan de kerstpakkettenactie. Deze kerstpakketten gaan naar mensen in onze directe omgeving die een extraatje rond kerst goed kunnen gebruiken.

Elk pakket bestaat uit 14 artikelen van ongeveer 1 a 2 euro. Als u aan ons laat weten voor hoeveel artikelen u wil zorgen, dan krijgt u van ons een ‘boodschappenlijstje. op die manier kunnen we ervoor zorgen dat alle pakketten gelijkwaardig zijn.

De dozen van de kerstpakketten zullen in de klassen staan, zodat de kinderen de meegebrachte spullen er zelf in kunnen doen.

We streven er naar namens onze school minimaal 6 kerstpakketten af te leveren. Dit moeten we doen voor 6 december.

 

Bag2school

Afgelopen woendag hebben ze alle verzamelde kleding opgehaald.

De opbrengst van de kledinginzameling is 204 kg!

Hartelijk dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen.

Fruitdag

Aan het begin van het schooljaar hebben we u bericht dat de wekelijkse fruitdag van de woensdag naar de VRIJDAG is verplaatst. Nog niet iedereen is hieraan gewend, want we zien op vrijdag nog kinderen met koeken, reepjes of andere tussendoortjes.
We zouden het heel fijn vinden als ALLE KINDEREN op de vrijdag fruit als tussendoortje meenemen! Dank voor uw medewerking.

Hulp gevraagd HERHAALD BERICHT

*Op een nog nader te bepalen ochtend in november, willen we, evenals vorig jaar, weer een fietsen- en verlichtingskeuring houden. Wie wil ons daarbij helpen (datum in onderling overleg).

*We zoeken ook ouders die ons willen helpen bij het inpakken van de Sintcadeaus. Dit kan een keer buiten schooluren op school (evt. op de avond van de rapportgesprekjes), maar mag ook gerust thuis gebeuren.

Aanmelden voor hulp kan via de mail of even doorgeven aan de groepsleerkracht.

 

Nieuwsbrief

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen gaat juf Ellen op vrijdagochtend directietaken vervullen.

De nieuwsbrieven zullen daarom voortaan op vrijdag (om de week) verstuurd worden.

 

Sinterklaas

Zoals u heeft kunnen zien op het Sinterklaasjournaal hebben alle basisscholen in Nederland een mysterieus pakketje gekregen van de postbode.

Wij ook! In dit pakketje zaten allemaal mooie plaatjes over Sinterklaas. De kinderen in de groep 1 t/m 4 kunnen die plaatjes sparen. Wanneer ze plaatjes dubbel hebben mogen ze deze ruilen maar niet in de klas. 

Schoenmaatjes

Er zijn 36 dozen ingeleverd voor de actie Schoenmaatjes! Dat is fantastisch! Dank daarvoor.

Groep 1-2

In groep 1 en 2 werken ze de komende weken rond de letter M van “maan”.

Op woensdag 21 november is juf Anneke jarig en viert ze haar verjaardag met de kinderen van groep 1 en 2. De kinderen moeten daarom deze dag geen pauzehap mee naar school nemen.

Groep 3-4

Op woendag 28 november gaat groep 3 & 4 naar het schoolmuseum Schooltijd in Terneuzen.

We vertrekken die dag om 9.20u op school en zullen om 11.30u weer naar school vertrekken vanuit Terneuzen waardoor we verwachten om 12.00u in Groede te zijn.

We hebben al wat aanmeldingen van ouders die willen rijden, maar dit zijn er nog niet voldoende.

Wanneer u zich op wilt geven om te rijden deze dag, graag opgeven bij één van de juffen.

Groep 5-6

Toetsen:

groep 5

maandag 26 november: woorddictee thema 3
maandag 3 december: zinnendictee thema 3

groep 6

dinsdag 27 november: woorddictee thema 3
dinsdag 4 december: zinnendictee thema 3

groep 5 en 6
donderdag 22 november: toets aardrijkskunde blok 2
donderdag 29 november: toets aardrijkskunde topografie blok 2
dinsdag 4 december: tafeltoets alle tafels 1 t/m10
vrijdag 7 december: toets verkeer krantje 2

Groep 7-8


Maandag 19 november: toets aardrijkskunde hoofdstuk 2
Dinsdag 27 november: toets natuur hoofdstuk 2
Woensdag 12 december toets geschiedenis hoofdstuk 3
Woensdag 19 december topotoets hoofdstuk 4

Voorleeswedstrijd.

Afgelopen woensdag was de voorleeswedstrijd op school. Er waren 6 kinderen door de voorrondes, maar uiteindlijk is Jinke onze schoolkampioen van de voorleeswedstrijd.

In de volgende ronde gaat Jinke onze school vertegenwoordigen in de bibliotheek in Oostburg. Ze strijdt daar tegen andere schoolkampioenen uit West Zeeuws-Vlaanderen.
 

Opbrengst postzegelactie.
De postzegelactie was een groot succes. We hebben met zijn allen heel hard ons best gedaan om wat te kunnen betekenen voor anderen. Renske had de hoogste opbrengst van onze school, dit was 875 euro!

Heel erg bedankt voor jullie inzet!
 

 

 

'Vrijwillige' ouderbijdrage

Wij horen wel eens vragen over de vrijwilligheid van de ouderbijdrage. En of die wel zo ‘vrijwillig’ is. Daarom ter toelichting:
Het basisonderwijs in Nederland is en moet gratis zijn. Daarom is het scholen niet toegestaan een verplichte bijdrage van de ouders te vragen. De overheid verzorgt de basisbekostiging van alle scholen. Maar (vrijwel) alle scholen kiezen ervoor om voor de kinderen activiteiten te organiseren, die niet tot het basisprogramma behoren. Deze hebben soms te maken met de identiteit van de school, soms met vieringen en uitstapjes/schoolreisjes, soms met extra aanbod (bijv. techniek, cultuur, sport). Om deze extra activiteiten te bekostigen, mogen scholen wel een vrijwillige bijdrage vragen. Aan de extra activiteiten moeten wel alle kinderen mogen meedoen, ongeacht of ouders de vrijwillige bijdrage wel of niet betalen. Als een groot deel van de ouders de vrijwillige bijdrage niet betaalt, zal de school een aantal activiteiten niet meer kunnen organiseren. Bij een (zeer) gering aantal niet betalende ouders (en dat is bij ons op school het geval) worden de activiteiten op basis van solidariteit door de andere ouders of door de school zelf betaald.
Ouders die de bijdrage wel willen, maar niet kunnen betalen, kunnen vaak een beroep doen op de bijzondere bijstand of bijv. de Stichting Leergeld.

Heeft u nog niet betaald, maar bent u daartoe wel bereid:

Wij verzoeken u dan vriendelijk de vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00 per kind (dit is inclusief de schoolreiskosten) te voldoen voor 1 december en wel via rekeningnummer NL92RABO 0101 2430 22 Scoba inz. Activiteiten Meerstromenschool.

 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afvval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl