Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 25-01-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Who's got talent
- Staking 15 maart
- Fietskeuring
- Gezocht: kandidaatlid voor Algemeen Bestuur
- Tevredenheidsonderzoek
- Bonte avond
- Oproep nieuwe leden AC (herhaald bericht)
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Verjaardagen januari.
- Wij recyclen mee
Belangrijke data
 • 26 januari: Who's got talent, Nieuwvliet.
 • 30 januari: fietskeuring groep 1 t/m 8
 • 31 januari: Groep 8 bezoek 't Zwincollege
 • 8 februari: Volgende nieuwsbrief
 • 12 februari: Mad Sciense Show groep 1 t/m 8  (8.50u – 9.20u)
 • 22 februari: Letterfeest groep 3 (11.30u)
 • 4 maart t/m 8 maart: Vakantie
 • 11 maart: Generale repetitie Bonte avond ('s avonds)
 • 14 maart: Bonte avond
 • 15 maart: Staking
 • 2 april: Bag2school
Who's got talent

Op zaterdag 26 januari is het de regionale talentenshow Who's got talent!

Talent is er zeker! Ruim 60 kinderen uit 4 kernen van 3 verschillende scholen en het Zwin geven alles in een spetterende show die volledig wordt begeleid door Kinder DJ Blijwin. 

Het dorpshuis in Nieuwvliet opent om 14.30u haar deuren waarna we starten om 15.00u.

Aansluitend is er een verloting, friet en disco. 

Iedereen (familie, buren, vrienden & leraren) is welkom. De entree is gratis!

Groetjes!
Kindercomité Sinte-Pietertjes

Staking 15 maart

15 maart is uitgeroepen tot landelijke stakingsdag voor het hele onderwijs.
Echter niet alle vakbonden staan achter deze staking. Maar het merendeel van het personeel van de Meerstromenschool heeft ervoor gekozen om mee te staken.

Daardoor kunnen wij deze dag de kinderen geen onderwijs bieden.

Fietskeuring

Op woensdag 30 januari willen we graag een fietskeuring houden voor de hele school.

De fietsen van groep 1 t/m 4 worden “geïnspecteerd” de fietsen van groep 5 t/m 8 worden officieel gekeurd.

We hebben deze ochtend een aantal vrijwilligers gevonden om te helpen. Alvast hartelijk dank hiervoor!

De checklist waarop de fiets gekeurd wordt, wordt besproken in de klas.
Maar we willen jullie natuurlijk vragen de fiets thuis zo goed mogelijk in orde te maken.

Checklist:
-verlichting : werkt de voor- en achterverlichting? (vooral voor midden- en bovenbouw) Losse verlichting is toegestaan.
-reflectie: is de achter-, zijreflectie op de wielen en trapreflectie in orde? (vooral voor midden- en bovenbouw)
-remmen: werkt de voor- en achterrem?
-banden: hebben vanden voldoende profiel en zijn ze opgepompt?
- zadel: zit het zadel recht, staat het op de juiste hoogte en zit het goed vast?
- stuur: zicht het stuur recht en vast, zitten de handvatten vast?
- spatborden: zijn de spatborden aanwezig en zitten ze goed vast?
- jas-/voetbeschermers: zijn deze aanwezig en zitten ze goed vast?
- ketting: is de ketting strak en is deze gesmeerd?
- bel: heeft de fiets een goedwerkende bel?

Gezocht: kandidaatlid voor Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van ons schoolbestuur Scoba bestaat uit een oudervertegenwoordiger namens elke school. Voor de Meerstromenschool is dit momenteel Ron Leenhouts. Omdat zijn laatste kind na dit schooljaar onze school zal verlaten, eindigt ook zijn lidmaatschap van het Algemeen Bestuur. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger namens onze school.
Het Algemeen Bestuur heeft vooral een toezichthoudende en sturende taak als het gaat om de uitvoering van het bestuursbeleid door de scholen en de algemeen directeur. Het Algemeen Bestuur vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Van de kandidaat wordt, naast het deelnemen aan deze vergaderingen, verwacht dat deze beleidstukken kan lezen en beoordelen. Om binding met de eigen school te houden wordt het Algemeen Bestuurslid ook altijd uitgenodigd voor de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad (ongeveer 3 keer per jaar).
Als we tijdig een nieuwe kandidaat kunnen vinden, is er nog de gelegenheid om in de komende maanden de werkzaamheden door Ron te laten overdragen. Wij vragen u uw interesse uiterlijk 31 januari kenbaar te maken.
Heeft u interesse maar wil u eerst nog meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Ron of met meester Frank.
 

Tevredenheidsonderzoek

Alle basisscholen in Nederland zijn verplicht te werken met een zogenaamd ‘Schoolplan'. In dit plan formuleert elke basisschool het gewenste beleid en ambities voor de volgende 4 jaar. Onze school moet dit jaar een nieuw schoolplan schrijven voor de jaren 2019-2023. Om dit schoolplan goed aan te laten sluiten bij de huidige situatie en wensen, wordt er ter voorbereiding op het schrijven van het plan een tevredenheidsenquête gehouden onder de leerkrachten, de leerlingen vanaf groep 6 en de ouders. Op 14 januari zal er aan de ouders per mail een uitnodiging verstuurd worden om deel te nemen aan de tevredenheidsenquête. Dit zal gebeuren naar de bij ons bekend zijnde mailadressen. Sommige gezinnen zullen de uitnodiging mogelijk op meerdere adressen ontvangen. Gelieve per gezin de enquête maar 1 keer in te vullen. Bij gescheiden ouders verzoeken we aan beide ouders de enquete in te vullen. Het invullen van de enquête vraagt wel enige tijd, maar de enquête is voor ons heel belangrijk als bron! Voor de betrouwbaarheid is het ook belangrijk dat minstens 70% van de ouders de enquête invult. Daarom ons uitdrukkelijke verzoek om mee te werken aan de enquête. De enquête kan tot zondag 28 januari ingevuld worden. Mocht u volgende week onverhoopt de uitnodiging tot het invullen niet ontvangen. Laat u ons dit dan even weten!

Al 57% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld, hartelijk dank hiervoor!
 

Bonte avond

Wij willen u vragen alvast de volgende data in uw agenda te noteren!

11 maart: generale repetitie  ('s avonds)
14 maart: BONTE AVOND

Meer informatie volgt in de komende nieuwsbrieven.

Oproep nieuwe leden AC (herhaald bericht)

Beste ouders, voor het organiseren van activiteiten hebben we een Activiteitencommissie.
2 á 3 keer per jaar komen zij bij elkaar om mee te denken en te helpen met het organiseren van activiteiten op school.

In het kader van “vele handen maken licht werk” kunnen we nog wel wat extra ouders gebruiken.

Wanneer u het leuk vindt om bij de Activiteitencommissie aan te sluiten kunt u zich aanmelden bij de directie.

Wanneer u zich niet wilt opgeven voor de Activiteitencommissie, maar wel als “oproepouder" ( incidentele hulp bij activiteiten), dan ook graag aanmelden bij de directie.

Wij horen graag van u!

Groep 3-4

Letterfeest groep 3.
Omdat groep 3 binnenkort alle letters kent, willen we dit vieren met een letterfeest!
De ouders van groep 3, die in de gelegenheid zijn, zijn dan ook van harte welkom op vrijdag 22 februari om 11.30u.

E.H. Commnunie
De lessen m.b.t. de E.H. Communie zullen op de Sint Bavo school te Oostburg gegeven worden van 14.15u tot 15.15u op de volgende donderdagen:

 • 24 januari
 • 31 januari
 • 7 februari
 • 14 februari
 • 21 februari
 • 28 februari
 • 4 april (generale repetitie onder voorbehoud)


 

 

Groep 5-6

Groep 5 en 6
1 februari: toets verkeer krantje 3
6 februari: tafeltoets tafels t/m 10
11 februari: woorddictee thema 5 groep 5
12 februari: woorddictee thema 5 groep 6
18 februari: zinnendictee thema 5 groep 5
19 februari: zinnendictee thema 5 groep 6

We wjllen u vragen het lesboek gelijk weer mee terug naar school te geven wanneer de kinderen de toets hebben gehad. De kinderen hebben het nodig voor de volgende lessen.

 

Groep 7-8

Toetsen groep 7/8:
Maandag 28 januari: zinnendictee thema 4
Dinsdag 29 januari: toets natuur hoofdstuk 3
Woensdag 30 januari: toets verkeerkrant 4 (hiervoor oefenen de kinderen in de klas)
Donderdag 31 januari brengen we een bezoek aan ‘t Zwin
Woensdag 6 februari: toets geschiedenis hoofdstuk 4
Vrijdag 15 februari: toets Engels 2 (Dit zijn hoofdstuk 3 en 4)
Vrijdag 22 februari: toets topografie hoofdstuk 6
Maandag 25 februari: toets aardrijkskunde hoofdstuk 4

 

Bezoek 't Zwincollege
Donderdag 31 januari brengen de kinderen van groep 8 samen met juf Jodie een bezoek aan‘t Zwin.
Ze worden gehaald en gebracht met een bus.

De kinderen hebben hiervoor afgelopen woensdag een uitnodiging voor mee naar huis gekregen.
Op deze dag bekijken de kinderen de school, volgen ze workshops en krijgen een lunch in de aula.
Het is de bedoeling dat de kinderen gymkleren meenemen.

De kinderen moeten deze dag gewoon de normale tijd op school zijn en zijn om 15.15u weer terug op school.

Groep 7 krijgt deze dag les van juf Michelle.

Verjaardagen januari.

In de maand januari zijn de jarigen:

1 januari, Anne Salomé
4 januari, Marit Bogema
5 januari, Jelle Esseling
9 januari, Rick Dieleman
13 januari, Sophie en Yasmin Schanssema
14 januari, Milan Schanssema
19 januari, Aukje van Damme
20 januari, Fieke van Damme
23 januari, Benjamin van de Luijster
28 januari, Roan Boidin
29 januari, Eva Boer
30 januari, Fedde Rosseel
 

Van harte gefeliciteerd! 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl