Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 08-02-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Wijziging schooltijden
- Pannenkoekenmiddag
- Hulp gevraagd: Pannenkoeken bakken
- Gameverslaving
- Carnaval
- Staking 15 maart
- Fietskeuring
- Gesprekken kandidaatlid voor Algemeen Bestuur
- Tevredenheidsonderzoek
- Bonte avond
- Oproep nieuwe leden AC (herhaald bericht)
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Verjaardagen februari
- Wij recyclen mee
Belangrijke data
 • 12 februari: herkansing fietskeuring (alleen voor wie nog niet is geweest!)
 • 14 februari: Mad Sciense Show groep 1 t/m 8  (8.50u – 9.20u)
 • 22 februari: Volgende nieuwsbrief
 • 22 februari: Letterfeest groep 3 (11.30u)
 • 4 maart t/m 8 maart: Vakantie
 • 11 maart: Generale repetitie Bonte avond ('s avonds)
 • 12 maart: Ouderavond Gameverslaving & Social Media (19.00u – 21.00u Basisschool Op Dreef te Aardenbrug)
 • 14 maart: Bonte avond
 • 15 maart: Staking
 • 26 maart: pannenkoekendag groep 1 & 2
 • 2 april: Bag2school
Wijziging schooltijden

Vanaf volgend schooljaar is er een wijziging in de schooltijden.

Het komt er dan als volgt uit te zien.

maandag        8.30u -12.00u  en van  13.00u-15.00
dinsdag          8.30u - 12.00u en van 13.00u – 15.00u
woensdag       8.30u – 12.15u
donderdag      8.30u – 12.00u en van 13.00u – 15.00u
vrijdag groep 1 t/m 4 8.30u – 12.00u
           groep 5 t/m 8 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 15.00u

Pannenkoekenmiddag

Op dinsdag 26 maart is het weer pannenkoekenmiddag voor de opa's en oma's van de kinderen uit groep 1 & 2.
We starten de middag om 14.00u.

De locatie is de hal van de Meerstromenschool.
In verband met de beperkte ruimte kunnen geen broertjes, zusjes, neefjes nichtjes enz. worden toegelaten. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

In verband met inkoop willen we graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Vandaar dat wij u vriendelijk vragen u vóór 15 maart op te geven via de mail bij juf Anneke. Hierbij graag aangeven welke opa's/ oma's er komen van een bepaalde leerling.

Hulp gevraagd: Pannenkoeken bakken

Op dinsdag 26 maart doen we mee aan de Nationale Pannenkoekendag voor opa's en oma's van de leerlingen van groep 1 & 2!

Om dit te kunnen realiseren hebben we een aantal pannenkoekenbakkers nodig ('s morgens)

Hierbij doen we een oproep wie mee wil helpen bakken voor de Meerstromenschool!

Graag opgeven bij juf Anneke.

Gameverslaving

Carnaval

Op vrijdag 1 maart vieren we Carnaval.

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 komen 's morgens verkleed naar school. Er is voor hen in de loop van de morgen een traktatie met limonade, dus hoeven zij geen tussendoortje mee te nemen.

De kinderen van groep 5 t/m 8 komen 's middags verkleed naar school (er is tijdens het overblijven ook gelegenheid om zich om te kleden). Ook voor hen is er 's middags een traktatie.

Om het voor iedereen een leuk feest te laten zijn, spreken we de volgende regels af:

 • (plastic) wapens, zoals dolken, zwaarden, pistolen e.d. zijn niet toegestaan.
 • confetti en (serpentine-)spuitbussen zijn ook niet toegestaan; gewone serpentines wel
Staking 15 maart

15 maart is uitgeroepen tot landelijke stakingsdag voor het hele onderwijs.
Omdat het merendeel van het personeel van de Meerstromenschool ervoor lkiest om aan de staking deel te nemen, kunnen we deze dag geen onderwijs bieden en is er die dag dus GEEN SCHOOL.

Fietskeuring

Op woensdag 30 januari is de fietskeuring gehouden.

Dit werd mogelijk gemaakt door de hulp van Nicoline, Patrick, Sabrina en meester Frank, Hartelijk dank hiervoor!
De meeste fietsen waren prima in orde. Opvallend is wel dat, evenals vorig jaar, het bij de afgekeurde fietsen ging om het ontbreken van een bel! Met een kleine moeite en met weinig kosten is dit te verhelpen en stelt u uw in staat om nog veiliger aan het verkeer deel te nemen.

Door het slechte weer waren er kinderen die hun fiets niet mee konden nemen.Voor hen is er een eenmalige herkansing op dinsdag 12 februari!

Checklist:
-verlichting : werkt de voor- en achterverlichting? (vooral voor midden- en bovenbouw) Losse verlichting is toegestaan.
-reflectie: is de achter-, zijreflectie op de wielen en trapreflectie in orde? (vooral voor midden- en bovenbouw)
-remmen: werkt de voor- en achterrem?
-banden: hebben vanden voldoende profiel en zijn ze opgepompt?
- zadel: zit het zadel recht, staat het op de juiste hoogte en zit het goed vast?
- stuur: zicht het stuur recht en vast, zitten de handvatten vast?
- spatborden: zijn de spatborden aanwezig en zitten ze goed vast?
- jas-/voetbeschermers: zijn deze aanwezig en zitten ze goed vast?
- ketting: is de ketting strak en is deze gesmeerd?
- bel: heeft de fiets een goedwerkende bel?

Gesprekken kandidaatlid voor Algemeen Bestuur

Naar aanleiding van de oproep hebben zich een aantal kandidaten aangemeld. Bedankt hievoor!
In de komende weken zal er contact met hen worden opgenomen voor een gesprek.
 

Tevredenheidsonderzoek

Ruim de helft van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld, hartelijk dank hiervoor!
Dit aantal is zodanig hoog (representatief) dat we er conclusies aan mogen verbinden.
Eind februari krijgen wij inzicht in de gegevens, waarna we jullie op de hoogte brengen van de conclusies.
 

Bonte avond

Wij willen u vragen alvast de volgende data in uw agenda te noteren!

11 maart: generale repetitie  ('s avonds)
14 maart: BONTE AVOND

Komende Bonte avond is er geen middagvoorstelling, Alle belangstellenden (opa's, oma's enz) zijn daarom ook 's avonds welkom. In verband met de organisatie willen we graag een indruk hebben van het aantal bezoekers. We willen u daarom vragen om vóór 1 maart  bij de leerkacht op te geven met hoeveel personen jullie verwachten te komen.

Entree is uiteraard gratis. wel zal er een kleine verloting zijn en is er in de pauze koffie, thee en frisdrank te koop. Ook zal er een collecte zijn. Dit alles ten goede voor sponsoring van de teams vna onze school die op 17 mei meedoen aan de Miniroparun!

Om er een geslaagde avond van te maken zijn we afhankelijk van hulpouders, wie graag wil helpen kan zich opgeven bij de directie.

Oproep nieuwe leden AC (herhaald bericht)

Beste ouders, voor het organiseren van activiteiten hebben we een Activiteitencommissie.
2 á 3 keer per jaar komen zij bij elkaar om mee te denken en te helpen met het organiseren van activiteiten op school.

In het kader van “vele handen maken licht werk” kunnen we nog wel wat extra ouders gebruiken.

Wanneer u het leuk vindt om bij de Activiteitencommissie aan te sluiten kunt u zich aanmelden bij de directie.

Wanneer u zich niet wilt opgeven voor de Activiteitencommissie, maar wel als “oproepouder" ( incidentele hulp bij activiteiten), dan ook graag aanmelden bij de directie.

Wij horen graag van u!

Groep 3-4

Juf Michelle
Op vrijdag 15 februari is het juf Michelle haar laatste dag bij ons in de groep.
We willen haar bedanken voor de fijne tijd! En willen dan ook van 11.00u – 12.00u die dag een leuk afscheid verzorgen.
Juf Michelle gaat vanaf maart al invallen op een andere school, we willen haar daar dan ook een fijne tijd wensen en veel succes!

Letterfeest groep 3.
Omdat groep 3 binnenkort alle letters kent, willen we dit vieren met een letterfeest!
De ouders van groep 3, die in de gelegenheid zijn, zijn dan ook van harte welkom op vrijdag 22 februari om 11.30u.

 

Groep 5-6

Groep 5 en 6
11 februari: woorddictee thema 5 groep 5
11 februari: gastles schrijver in de klas
12 februari: woorddictee thema 5 groep 6
18 februari: zinnendictee thema 5 groep 5
19 februari: zinnendictee thema 5 groep 6 & toets geschiedenis blok 4
26 februari: voorstelling “De Waanzinnige boomhut” (Scheldetheater; vervoer is geregeld)

Voor de knutselles van a.s. dinsdag 12 februari hebben de kinderen een schone grote petfles (zonder etiket) nodig.
Graag deze fles voorzien van naam.

We wjllen u vragen het lesboek gelijk weer mee terug naar school te geven wanneer de kinderen de toets hebben gehad. De kinderen hebben het nodig voor de volgende lessen.

 

Groep 7-8

Toetsen groep 7/8:
Woensdag 6 februari: toets geschiedenis hoofdstuk 4
Vrijdag 15 februari: toets Engels 2 (Dit zijn hoofdstuk 3 en 4)
Vrijdag 22 februari: toets topografie hoofdstuk 6
Maandag 25 februari: toets aardrijkskunde hoofdstuk 4

 

Uitnodiging adviesgesprekken
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 8 een envelop meegekregen met een uitnodiging voor het adviesgesprek richting het voortgezet onderwijs.
Deze gesprekken vinden plaats op woensdagavond 13 februari en op maandagavond 18 februari.
De exacte datum en tijd staan op de uitnodiging vermeld.
Verder vindt u in deze envelop de aanmeldingsformulieren voor het Zwincollege.
Deze graag invullen en voorafgaand aan het gesprek bij de leerkrachten van groep 8 inleveren (indien van toepassing).
LET OP! Het formulier moet door beide ouders ondertekend zijn.
Het onderdeel ‘Verzoekt tot toelating brugklas’  kunt u na ons schooladviesgesprek  invullen.
Ook verzoeken wij u om bij dit gesprek een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw kinderen mee te nemen.

Verjaardagen februari

In de maand februari zijn de jarigen:

1 februari Nayla Groosman
3 februari Teim Doeze Jager
10 februari Demi van Akkeren
13 februari Senn Radulescu
17 februari Samuël Mazereeuw
18 februari Rif Sweegers
22 februari Yarno Bogema
28 februari Max Mazereeuw

Van harte gefeliciteerd! 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl