Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 22-02-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Groene(re), veilige school
- Ruimte (gebrek) in school
- HULP voor 't schoolplein
- Pannenkoekenmiddag
- Hulp gevraagd: Pannenkoeken bakken
- Gameverslaving
- Carnaval
- Staking 15 maart
- Bonte avond
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Verjaardagen februari
- Wij recyclen mee
Belangrijke data
 • 4 maart t/m 8 maart: Vakantie
 • 11 maart: Generale repetitie Bonte avond ('s avonds)
 • 12 maart: Ouderavond Gameverslaving & Social Media (19.00u – 21.00u Basisschool Op Dreef te Aardenbrug)
 • 13 maart: Boomfeestdag! Nieuwe bomen op het plein.
 • 14 maart: Bonte avond
 • 15 maart: Staking (leerlingen vrij)
 • 26 maart: pannenkoekendag groep 1 & 2
 • 2 april: Bag2school
 • 3 april: Schoolvoetbaltoernooi
Groene(re), veilige school

Deze weken zijn in school nieuwe en meer afvalbakken in gebruik genomen. Met dank aan de gemeente Sluis. Daardoor kunnen we samen met de kinderen afval beter scheiden. Dit was ook een punt dat de kinderen in de tevredenheidsenquête als belangrijk aangaven.

 

Daarnaast waren er veel wensen voor een veiliger en groener schoolplein. Ook daarvoor wordt er op korte termijn het een en ander gerealiseerd! We hebben ingetekend op een project om schoolpleinen te vergroenen en onze aanvraag is gehonoreerd. Op de Boomfeestdag op 13 maart zullen er zo'n 10 nieuwe bomen op de speelplaats geplant worden. Tegelijkertijd heeft de gemeente toegezegd de toegang tot het plein te zullen veranderen en het plein anders onder te verdelen (met behulp van hagen en extra hekwerk), waardoor de toegang veiliger wordt en het spelen en het ‘betreden’ van de speelplaats verdeeld wordt. 

Zowel de kinderen als de ouders waren ontevreden in de tevredenheidsenquête over de (on-)veiligheid bij de toegang en verlaten van het schoolplein en het ontbreken van een troittoir richting dorp.
Dit laatste hebben we inmiddels in samenspraak met de Dorpsraad bij de gemeente aangekaart.
Fietsende kinderen die het schoolpein verlaten moeten soms sla-om doen door niet correct geparkeerde ouders. Overstekende kinderen (naar wachtende ouders in de auto) worden geconfronteerd met een onoverzichtelijke situatie. Deze situatie is ons aller verantwoordelijkheid!  Ouders klagen over de onveiligheid, maar het zijn ook ouders, die dit veroorzaken. Wij hebben hiervoor (o.a. via deze Nieuwsbrief) herhaaldelijk aandacht gevraagd. Maar wij vinden ook dat ouders elkaar daarop aan mogen spreken! Het zijn uw eigen kinderen die er last van hebben en wie wil niet dat je kinderen elke dag weer veilig thuiskomen…... 

Ruimte (gebrek) in school

Wij hebben in de vorige Nieuwsbrief toegezegd terug te komen op de resultaten van de tevredenheidsenquête die afgelopen najaar is gehouden onder onder meer de ouders. We gaan dat ook nog uitgebreid doen, maar op een punt willen we graag alvast wat helderheid verschaffen. In de enquête wordt meerdere keren opgemerkt dat de school erg vol is en of er hier geen oplossingen voor zijn?

Allereerst: ook het team vindt dat we te weinig ruimte hebben, maar hoeveel invloed hebben we daar zelf op?
De overheid schrijft voor dat een school minimaal 3,5 vierkante meter per kind groot moet zijn. Dit is bruto, dus inclusief gangen, toiletten, hal enz. Toen de school gebouwd werd zaten er ongeveer 70 leerlingen en is er voor gekozen om de oppervlakte te benutten voor 3 kleinere lokalen, 1 groot (kleuter-)lokaal, een brede gang, tussenruimtes tussen de lokalen en een speellokaal. Inmiddels bezoeken ongeveer 105 leerlingen de school. Daarom is de school nu te klein. De overheid redeneert dat het huidige gebouw nog steeds (min of meer) groot genoeg is voor 105 leerlingen en zegt dan dat de school of het bestuur de oplossingen dus inpandig moet oplossen. Als gevolg daarvan hebben we de speelzaal dus in gebruik genomen als leslokaal . De ‘gewone’ klaslokalen kunnen echter onmogelijk vergroot worden en er zijn momenten dat daar toch 25 tot 30 leerlingen bijeen zitten. Het enige wat we dan kunnen doen is zo veel mogelijk ‘onnodig’ meubilair uit de lokalen te halen en ook ruimtes gebruiken die eigenlijk nooit bedoeld of gebouwd zijn als leslokaal (zoals het ‘kleine’ lokaaltje wat oorspronkelijk IB-ruimte was). Daarnaast hebben we ons aannamebeleid aangescherpt: het aantal leerlingen in een lokaal mag maximaal 28 zijn. Als dit aantal is bereikt, nemen we geen nieuwe leerlingen voor die groep meer aan. Een uitzondering maken we voor leerlingen die in Groede/Nieuwvliet komen wonen.

Willen we ‘naar buiten toe’ uitbreiden, dan zijn we o.a. afhankelijk van investeringen die de gemeente moet doen. Die investering vinden de overheden pas verantwoord als we kunnen aantonen dat we de komende 10 à 20 jaar deze ruimte nodig hebben. En u begrijpt dat dit heel moeilijk aan te tonen is en dat het algemene beeld van een vergrijzend Zeeuws-Vlaanderen en teruglopend aantal inwoners van de gemeente Sluis daarbij niet helpt.

Conclusie: wij hebben lang niet alles in eigen hand. We zoeken voortdurend naar hoe we de ruimtes in school zo goed mogelijk kunnen gebruiken. Wij zijn heel blij dat zo veel gezinnen voor onze school kiezen en hun kinderen aan ons willen toevertrouwen, maar dit heeft ook een keerzijde……..

HULP voor 't schoolplein

Graag willen wij op woensdagochtend 6 maart (in de vakantie) wat vaders vragen om te helpen om het schoolplein in orde te maken zodat de bomen op 13 maart geplant kunnen worden.

Deze ochtend zou in elk geval de pingpongtafel een nieuwe plaats moeten krijgen en de schommel op het kleuterplein geplaatst worden.

Wanneer u kunt komen helpen, graag opgeven bij Meester Frank (per mail of telefoon)

Pannenkoekenmiddag

Op dinsdag 26 maart is het weer pannenkoekenmiddag voor de opa's en oma's van de kinderen uit groep 1 & 2.
We starten de middag om 14.00u.

De locatie is de hal van de Meerstromenschool.
In verband met de beperkte ruimte kunnen geen broertjes, zusjes, neefjes nichtjes enz. worden toegelaten. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

In verband met inkoop willen we graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Vandaar dat wij u vriendelijk vragen u vóór 15 maart op te geven via de mail bij juf Anneke. Hierbij graag aangeven welke opa's/ oma's er komen van een bepaalde leerling.

Hulp gevraagd: Pannenkoeken bakken

Op dinsdag 26 maart doen we mee aan de Nationale Pannenkoekendag voor opa's en oma's van de leerlingen van groep 1 & 2!

Om dit te kunnen realiseren hebben we een aantal pannenkoekenbakkers nodig ('s morgens)

Hierbij doen we een oproep wie mee wil helpen bakken voor de Meerstromenschool!

Inmiddels heeft juf anneke al enkele aanmeldingen gekregen. Hartelijk dank hiervoor! Wanneer u ook nog graag helpen wilt kunt u zich nog opgeven bij juf Anneke.

Gameverslaving

Carnaval

Op vrijdag 1 maart vieren we Carnaval.

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 komen 's morgens verkleed naar school. Er is voor hen in de loop van de morgen een traktatie met limonade, dus hoeven zij geen tussendoortje mee te nemen.

De kinderen van groep 5 t/m 8 komen 's middags verkleed naar school (er is tijdens het overblijven ook gelegenheid om zich om te kleden). Ook voor hen is er 's middags een traktatie.

Om het voor iedereen een leuk feest te laten zijn, spreken we de volgende regels af:

 • (plastic) wapens, zoals dolken, zwaarden, pistolen e.d. zijn niet toegestaan.
 • confetti en (serpentine-)spuitbussen zijn ook niet toegestaan; gewone serpentines wel
Staking 15 maart

15 maart is uitgeroepen tot landelijke stakingsdag voor het hele onderwijs.
Omdat het merendeel van het personeel van de Meerstromenschool ervoor lkiest om aan de staking deel te nemen, kunnen we deze dag geen onderwijs bieden en is er die dag dus GEEN SCHOOL.

Bonte avond

Wij willen u vragen alvast de volgende data in uw agenda te noteren!

11 maart: generale repetitie  ('s avonds)
14 maart: BONTE AVOND

Komende Bonte avond is er geen middagvoorstelling, Alle belangstellenden (opa's, oma's enz) zijn daarom ook 's avonds welkom. In verband met de organisatie willen we graag een indruk hebben van het aantal bezoekers. We willen u daarom vragen om vóór 1 maart  bij de leerkacht op te geven met hoeveel personen jullie verwachten te komen.

Entree is uiteraard gratis. wel zal er een kleine verloting zijn en is er in de pauze koffie, thee en frisdrank te koop. Ook zal er een collecte zijn. Dit alles ten goede voor sponsoring van de teams vna onze school die op 17 mei meedoen aan de Miniroparun!

Om er een geslaagde avond van te maken zijn we afhankelijk van hulpouders, wie graag wil helpen kan zich opgeven bij de directie.

Groep 3-4

Veilig en vlot woordjes
Groep 3 heeft afgelopen week de nieuwe veilig en vlot woordjes meegekregen van kern 9. Deze woordjes zullen getoetst worden op


Vandaag was het letterfeest van groep 3, Iedereen in groep 3 heeft een letterdiploma ontvangen!

Gefeliciteerd!

 

Groep 5-6

Groep 5 en 6

 • 26 februari: voorstelling “De Waanzinnige boomhut” (Scheldetheater; vervoer is geregeld)
 • 20 maart woorddictee thema 6 groep 5
 • 21 maart woorddictee thema 6 groep 6
 • 21 maart toets aardrijkskunde blok 4 groep 5 & 6
 • 27 maart zinnendictee thema 6 groep 5
 • 28 maart zinnendictee thema 6 groep 6
 • 28 maart topotoets blok 4 groep 5 & 6
Groep 7-8

Toetsen groep 7/8:
Vrijdag 22 februari: toets topografie hoofdstuk 6
Maandag 25 februari: toets aardrijkskunde hoofdstuk 4
19 maart: Examen EHBO

 

EHBO examen:
De kinderen hebben op dinsdag 19 maart EHBO examen.
Zij zullen steeds in groepjes van drie kinderen naar de gymzaal gaan.
Juf Janny, meester Rob en Renate (de mama van Anne) zullen dan samen met iemand van de EHBO vereniging (een examinator) het examen afnemen. Op het einde van de dag krijgen de kinderen hun diploma.

Op maandag 25 februari en op maandag 11 maart zijn de laatste EHBO lessen.
Wij willen hen langs deze weg enorm bedanken voor het geven van de lessen EHBO.

 

Schooldamtoernooi

Vijf leerlingen van de Meerstromenschool hebben afgelopen woensdag heel goed gepresteerd op het West-Zeeuws-Vlaamse damtoernooi in Oostburg.

Ze zijn in 1e geworden. We zullen deelnemen aan het volgende toernooi in Lewedorp.

De deelnemers die onze school vertegenwoordig hebben, waren Annejet van Strien, Zoë Versluijs, Renske van Damme, Jelle Esseling en Joris Overhaus.
Ze hebben bij elkaar maar liefst 14 keer gewonnen en 2 remises gespeeld.
Voor het toernooi hadden alle deelnemers al vier lessen gevolgd onder leiding van de damclub in Oostburg.
Er gingen in totaal 2 teams door. Dat was ons team en de Sint-Bavo in Oostburg.

Geschreven op 21 feb 2019

Auteurs: Joris Jelle Annejet Renske en Zoë
 

Voorleeswedstrijd.

 Op donderdag 21 februari heeft Jinke Quaak namens onze school meegedaan aan de regionale ronde van de voorleeswedstijd in Oostburg.
Ze heeft deze avond weer prachtig voorgelezen. Samen met één andere kandidaat gaat ze door naar de Zeeuws Vlaamse voorleesfinale in Terneuzen.

 Jinke, gefeliciteerd!

 

Verjaardagen februari

In de maand februari zijn de jarigen:

1 februari Nayla Groosman
3 februari Teim Doeze Jager
10 februari Demi van Akkeren
13 februari Senn Radulescu
17 februari Samuël Mazereeuw
18 februari Rif Sweegers
22 februari Yarno Bogema
28 februari Max Mazereeuw

Van harte gefeliciteerd! 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl