Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 06-02-2017

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Schoolfoto blok
- Toetsen
- Hulp gevraagd
- Nieuwe boeken
- Carnaval
- Cito toetsen
Data om te onthouden

10 februari: ‘Who's got talent’, voor de kleuters (generale repetitie in Nieuwvliet)

11 februari:  ‘Who's got talent’, voor de kleuters (optreden in Nieuwvliet)

21 en 23 februari: Ouderspreekuur kleuters

Meerstromenschool
Toetsen

10 februari: Groep 7/8, toets topo, hoofdstuk 3

10 februari: Groep 5/6, toets verkeerskrantje 3

Week 8 (20 t/m 24 februari): Groep 7, inleveren eerste boekverslag

Week 8 (20 t/m 24 februari): Groep 8, inleveren tweede boekverslag

 

Hulp gevraagd

In de week na de carnavalsvakantie wordt het nieuwe loopbruggetje voor op het plein geleverd. Hiervoor hebben we enkele sterke en handige vaders nodig. We laten de exacte datum nog weten.

Nieuwe boeken

Binnenkort worden er weer nieuwe boeken voor onze schoolbieb aangeschaft. Deze keer focussen we ons op informatieve boeken voor erg goede lezers en op aantrekkelijke boeken voor de kinderen die wat meer moeite met lezen hebben.

Onze dank gaat uit naar de ouders van Kaato, waar wij onlangs mooie boeken van kregen. Bovendien hebben zij ons ook een piano geschonken. Wij zijn hen zeer erkentelijk.

Carnaval

Op vrijdag 24 februari wordt er weer carnaval gevierd op de Meerstromenschool. De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen 's morgens verkleed naar school komen. Groep 5 t/m 8 is 's middags aan de beurt. De overblijvers mogen zich dan tijdens de middagpauze op school omkleden. Het programma volgt in een latere nieuwsbrief.

Cito toetsen

De kinderen zijn momenteel volop bezig met de halfjaarlijkse cito toetsen. Iedereen doet geweldig zijn best. De resultaten komen later tijdens de oudergesprekken aan de orde.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl