Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 22-03-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Evaluatie Bonte avond
- Koningsspelen / sportdag
- Bedankt!
- BSO Kidz!
- Hekwerk schoolplein
- Kledinginzameling
- Burgerschapsvorming: Inzet voor goede doelen
- Boomfeestdag
- Pannenkoekenmiddag
- Gastles tennis 1 april
- Rommelmarkt Kindercentrum Kidz
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Verjaardagen maart
- Wij recyclen mee
Belangrijke data
 • 25 maart: oudergesprekken groep 5 & 6
 • 26 maart: oudergesprekken groep 5 t/m 7
 • 26 maart: pannenkoekendag groep 1 & 2
 • 28 maart: Mad science na schooltijd (voor kinderen die zich hebben opgegeven)
 • 1 april: gastles tennis groep 3 t/m 8 (in de middag)
 • 2 april: Bag2school
 • 3 april: Schoolvoetbaltoernooi
 • 4 april Mad science na schooltijd (voor kinderen die zich hebben opgegeven)
 • 11 april: Mad science na schooltijd (voor kinderen die zich hebben opgegeven)
 • 12 april: kongingsspelen voor groep 1 t/m 4, sportdag voor groep 5 t/m 8
 • 18 april: paasbrunch
 • 22 april t/m 3 mei: vakantie
Evaluatie Bonte avond

Wij hebben vele enthousiaste reactie gehad op de Bonte Avond en ook een aantal kritische opmerkingen.
Fijn dat een aantal ouders deze direct aan de school heeft gericht! Jammer dat we die van anderen via de sociale media moesten vernemen…….
Een van de opmerkingen betrof het gebruik van de kerk in Breskens (i.p.v. in Groede). Deze keuze is gemaakt omdat we meenden dat zo'n 340 toeschouwers moeilijk in de kerk in Groede zouden passen (we hadden daarom vooraf ook het Ledeltheater overwogen). Maar de belangrijkste reden is dat wij als school (als niet commerciële instelling) voor het gebruik van de kerk in Groede een voor de school onverantwoord hoog bedrag moeten betalen. 

De keuze voor de samenwerking met het koor past in het streven van de school om kinderen meer in aanraking te brengen met (lokale) culturele instanties en uitingen. Het project van de Bonte Avond van vorig jaar (samenwerking met een dramadocente om Alice in wonderland te spelen), het filmproject van vorig schooljaar en de samenwerking met het koor dit jaar moet in dit kader begrepen worden. Het koor heeft belangeloos meegewerkt. Omdat we van de kinderen niet konden vragen zich ‘in te passen’ in het repertoire van het koor en van het koor niet konden vragen een groot nieuw repertoire in te studeren, is de keuze gemaakt dat ieder een repertoire naar eigen keuze mocht brengen en dat een aantal  nummers gezamenlijk gebracht zouden worden.

We meenden daarmee echt weer ‘iets anders’ te brengen. Voor volgend jaar zullen we weer op zoek gaan naar een andere vorm en uiteraard laten we daar de evaluatie van dit jaar in meewegen. Overigens hebben we van de kinderen alleen maar positieve reacties gekregen!

Koningsspelen / sportdag

Op vrijdag 12 april is het voor de groep 1 t/m 4 Koningsspelen en voor groep 5 t/m 8 sportdag.

De koningsspelen voor groep 1 t/m 4 zullen plaatsvinden op school.

De locatie & tijd voor de sportdag van groep 5 t/m 8 wordt later aan u bekend gemaakt.

Om zowel de koningsspelen als de sportdag te kunnen realiseren hebben we wederom hulp nodig van enkele ouders.
Wie kan er helpen!? Graag even een berichtje aan de leerkracht of directie.

Alvast hartelijk dank!

 

Bedankt!

We willen de fam. van Damme hartelijk danken voor de schoonmaak van de uitloopmatten bij de deuren van de school en het sponsoren van de traktatie tijdens carnaval! Dank voor het vervoeren van de banken naar de twee kerken in Breskens. ;-)
Dank aan alle sponsoren die prijsjes voor de verloting op de Bonte Avond beschikbaar hebben gesteld. Wij zullen hen ook tijdens de mini-Roparun ‘in beeld’ brengen.

 

BSO Kidz!

Na een drukke schooldag kunnen kinderen lekker bijkomen op onze BSO. Kidz! biedt kinderen een plek waar kinderen lekker zichzelf kunnen zijn. De Buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen vanaf 4 jaar tot dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

Op maandag, dinsdag en donderdag zitten wij voor- en naschools in Groede. Op vrijdag zijn we er alleen voorschools.  Het aantal kinderen per dag is heel verschillend. Dit is van 4 kinderen tot 10 kinderen. Maar ongeveer 6 kinderen per keer. In totaal hebben we al bijna 20 kinderen op de locatie Kidz! in Groede!

De leisters in Groede zijn Linsey, Mariska en Naomi.

Heeft u op woensdag of vrijdag middag opvang nodig? Geen probleem dan halen wij uw kind(eren) op, op school en gaan we naar de locatie in Oostburg.

Wij bieden 5 dagen per week opvang en in de oneven weken zijn wij ook op zaterdag open. Dit is allen op de locatie in Oostburg.

Bij de BSO gaat het om vrije tijd voor kinderen voor en/of na schooltijd. De kleuters worden door de pedagogisch medewerker naar de klas gebracht en opgehaald. De kinderen vanaf groep 3 spelen nog even buiten op het schoolplein tot de bel gaat. In de middag komen de kinderen vanaf groep 3 zelfstandig naar de gezamenlijke ruimte in school waar wij van Kidz! zitten.

De kinderen kunnen zelf een activiteit kiezen die ze willen doen, dit kan zijn: spelletjes, knutselen, met de lego spelen, met de barbies en nog veel meer! Of we gaan met zijn allen lekker naar buiten toe!

Heeft u een vaste dag per week opvang nodig of af en toe een uurtje? Alleen tijdens schoolvakanties of juist niet in de vakanties? Kidz! is een flexibele kinderopvang, wanneer u opvang nodig heeft kunt u het opnemen! Je zit niet vast aan een aantal vaste uren per week of maand.

Voor meer informatie kunt u altijd eens langskomen op de BSO in Groede of even mailen naar info@kindercentrumkidz.nl

Hekwerk schoolplein

Gisteren heeft Firma Hafco een hekwerk geplaatst op onze speelplaats. Zo wordt het voetbalveld afgeschermd en is het veiliger voor de andere spelende kinderen. Het voetbalveld zal nieuwe belijning krijgen, omdat de oude niet goed meer te gebruiken is!

De “kiep” zal waarschijnlijk volgende week verplaatst worden, dan kunnen kinderen op andere plek het schoolplein betreden. Hierdoor moeten ze niet meer over het voetbalveld en wordt dit ook veiliger.

Tegen het herkwerk wordt t.z.t. een heg geplaatst zodat we meer groen krijgen op het schoolplein.

Kledinginzameling

Op 2 april is er weer eeen kledinginzameling. Dinsdag krijgt u via uw kind weer een inzamelzak (maar u mag het ook in andere zakken aanleveren) en deze kunt u vanaf woensdag weer op school afleveren. De opbrengst van de kledinginzameling is voor  de Activiteitencommissie.

Burgerschapsvorming: Inzet voor goede doelen

Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Het is geen vak, maar een taak van de school. Scholen zijn wettelijk verplicht om deze taak uit te voeren, de inspectie ziet hierop toe.
Bij burgerschapsvorming gaat het vooral om de houding en de vaardigheden van de leerlingen. In burgerschapsvorming moet in ieder geval aandacht worden besteed aan de thema's democratie, participatie en normen en waarden. Als het gaat om participatie dan horen daar het zich (belangloos) inzetten voor de eigen leefomgeving en goede doelen bij. Daarin passen bijvoorbeeld activiteiten zoals het meedoen aan de opschoondag, de kinderpostzegelactie, de kerstpakkettenactie en de Mini-Roparun (jaarlijks kiezen we 3 goede doelen). Uiteraard proberen we daarbij de ‘belasting’ van de kinderen en de frequentie passend te houden. Deze overweging heeft ons dit jaar doen besluiten om de Mini-Roparun te verbinden aan de Bonte Avond. Dit leek ons beter dan van de kinderen te vragen weer ‘langs de deuren’ te gaan.

Boomfeestdag

Op de Boomfeestdag zijn er 8 nieuwe bomen geplant! 5 op het grote plein en 3 op het kleuterplein. Bij de opening van de boomfeestdag was de burgemeester aanwezig!
We willen de medewerkers van Natuur & Zo, de burgemeester en de Gemeente Sluis bedanken voor de realisatie van een groener schoolplein!

 

Pannenkoekenmiddag

Op dinsdag 26 maart is het weer pannenkoekenmiddag voor de opa's en oma's van de kinderen uit groep 1 & 2.
We starten de middag om 14.00u.

De locatie is de hal van de Meerstromenschool.
In verband met de beperkte ruimte kunnen geen broertjes, zusjes, neefjes nichtjes enz. worden toegelaten. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Er worden deze middag ongeeer 40 gasten verwacht. We hopen er een fantastische middag van te maken.

Alvast hartelijk dank aan alle “pannenkoekenbakkers”, accordeonist Will & vrijwilligers die helpen op de middag zelf.

Gastles tennis 1 april

Op maandag middag 1 april wordt er een gastles tennis verzorgd door Tennisvereniging Confoza van Groede.

Deze middag zullen groep 3 t/m 8 les krijgen van een tennisleraar.

We willen u vragen de kinderen schoenen mee te geven die geschikt zijn voor op de tennisbaan (gravel is de ondergrond). Gymschoenen mogen, maar dienen dan wel goed schoongemaakt te worden alvorens ze weer in de gymzaal gebruikt worden.

Kinderen die een eigen tennisracket hebben mogen dat natuurlijk meenemen.

 

Rommelmarkt Kindercentrum Kidz

Groep 3-4

Veilig en vlot woordjes
Groep 3 heeft afgelopen week de nieuwe veilig en vlot woordjes meegekregen van kern 10. Deze woordjes zullen getoetst worden op 10 april.

Groep 5-6

Groep 5 en 6

 • 26 maarti: voorstelling “De Waanzinnige boomhut” (Scheldetheater; vervoer is geregeld)
 • 27 maart zinnendictee thema 6 groep 5
 • 28 maart zinnendictee thema 6 groep 6
 • 28 maart topotoets blok 4 groep 5 & 6


We gaan op 26 maart naar de voorstelling van de Waanzinnige Boomhut in het Scheldetheater. We vertrekken om 12.25 uur met de bus vanaf school, dus dan moeten de kinderen van groep 5/6 allemaal overblijven. De voorstelling duurt van 13.30 - 14.30 uur en zullen dus om 15.15 uur weer terug op school zijn.

Groep 7-8

Toetsen groep 7/8:
26 maart: zinnendictee thema 5
27 maart: toets geschiedenis hoofdstuk 5
8 april: toets aardrijkskunde hoofdstuk 5
15 april:  topo 7 + groep 8 boekverslag inleveren

Klasseluch.
Op donderdag 28 maart hebben de kinderen van groep 7/8 een Klasselunch.
De kinderen krijgen deze lunch aangeboden door Albert Heijn.
Alle kinderen van groep 7/8 mogen deze dag dus op school blijven eten.

EHBO.
Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen van groep  7/8 hun examen Jeugd EHBO afgelegd.
Alle kinderen zijn geslaagd! Gefeliciteerd!

 

 

 

 

Verjaardagen maart

In de maand maart zijn de jarigen:

4 maart: Annemarit
5 maart: Laura
8 maart: Liza
20 maart: Jinke
25 maart: Isa & Roos
27 maart: Carice
28 maart: Nikki
29 maart: Anouk &lukas
30 maart: Tuur & Kafka
31 maart: Tom
 

Van harte gefeliciteerd! 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl