Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 05-04-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Schoolvoetbaltoernooi
- 8 april / 9 april Filmfestival
- Koningsspelen / sportdag
- Pasen
- Schoolreis
- Studiedag 29 mei
- MONO
- Kledinginzameling
- sponsoring veiligheidshesjes DOW
- Pannenkoekenmiddag
- Rommelmarkt Kindercentrum Kidz
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Voor aanstaande brugklassers
- Wij recyclen mee
Belangrijke data
 • 8 april: filmfestival groep 1 t/m 4 en groep 7 & 8
 • 9 april: filmfestival groep 5 & 6
 • 11 april: Mad science na schooltijd (voor kinderen die zich hebben opgegeven)
 • 12 april: kongingsspelen voor groep 1 t/m 4, sportdag voor groep 5 t/m 8
 • 18 april: paasbrunch
 • 22 april t/m 3 mei: vakantie
 • 14 mei: schoolreis
 • 29 mei studiedag leerkrachten, de kinderen zijn deze dag vrij!
Schoolvoetbaltoernooi

Afgelopen woensdag hebben 2 teams van de Meerstromenschool meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi.

Ze zaten beiden in een poule van 5 teams.

Team Meerstromenschool 1 heeft de eerste plaats behaald. Van harte gefeliciteerd!
Team Meerstromenschool 2 heeft een vierde plaats behaald. Ook van harte gefeliciteerd!

 

8 april / 9 april Filmfestival

Maandag 8 april – Ledeltheater
Bus 1 

Meerstromenschool groep 1 t/m 4
08.15 uur vertrek School → KINDEREN OM 8.10U VERZAMELEN OP HET SCHOOLPLEIN!
08.30 uur aankomst Oostburg , Ledelplein 17
08.45 uur start Film

------------------

Meerstromenschool  groep 7 & 8
10.00 uur vertrek School
10.15 uur aankomst Oostburg , Ledelplein 17
10.30 uur start Film

RETOUR Meerstromenschool  7& 8
11.55 uur einde Film
12.05 uur vertrek Oostburg
12.20 uur aankomst school

Kinderen van groep 7 en 8 blijven daarom maandag 8 april over op school. Graag zorgen voor lunch.

 

Dinsdag 9 april – Ledeltheater
Bus 2

Meerstromenschool  5& 6
10.00 uur vertrek School
10.15 uur aankomst Oostburg , Ledelplein 17
10.30 uur start Film

RETOUR Bus 2
Meerstromenschool  5& 6
11.55  uur einde Film
12.10 uur vertrek Oostburg
12.25 uur aankomst school

Alle kinderen van groep 5 en 6 blijven daarom dinsdag 9 april over op school. Graag zorgen voor lunch.

 

Koningsspelen / sportdag

Op vrijdag 12 april is het voor de groep 1 t/m 4 Koningsspelen en voor groep 5 t/m 8 sportdag.

De koningsspelen voor groep 1 t/m 4 zullen plaatsvinden op school.

De sportdag van groep 5 t/m 8  zal plaatsvinden op de sportvelden van Groede. 

Kinderen worden om 9.15u op het sportveld verwacht. Om 9.30u zal de sportdag starten. Het einde van deze sportieve dag is om 14.00u!

Kinderen nemen hun eigen lunch mee en voldoende te drinken.

Om zowel de koningsspelen als de sportdag te kunnen realiseren hebben we wederom hulp nodig van enkele ouders.
Wie kan er helpen!? Graag even een berichtje aan de leerkracht of directie.

Wij hebben vooralsnog geen aanmeldingen binnen gekregen.

Alvast hartelijk dank!

 

Pasen

Op donderdag 18 april starten we 's morgens met het zoeken naar paaseieren rond de grote kerk.
Groep 1 & 2 zullen van 9.00u tot 9.30u rond de kerk als speurend te vinden zijn. Groep 3 & 4 van 10.00u tot 10.30u.

De Paasbrunch deze dag zal van 12.00u tot 13.00u plaatsvinden en wordt volledig verzorgd door de AC & vrijwilligers.
Alle kinderen zullen omdat het paasbrunch is overblijven deze dag.

Deze dag is het gewoon school tot 15.15u.

Ook op vrijdag 19 april worden gewone lestijden gehanteerd.

Wie wil helpen tijdens het paaseieren zoeken ( zorgen voor de veiligheid rond de grote kerk) graag opgeven bij de kleuterjuffen, de juffen van groep 3 & 4 of de directie.

 

Schoolreis

Op dindag 14 mei gaan we met de groepen 3 t/m 8 op schoolreis naar Bobbejaanland.

Deze datum kunt u vast noteren!

Verdere informatie krijgt u op een volgende nieuwsbrief.

Studiedag 29 mei

Op 29 mei hebben we een studiedag met het team van de Meerstromenschool.

Op deze dag zijn de kinderen vrij!

MONO

Het doel van de MONO-campagne is om minder fietsers (en automobilisten) sociale media te laten gebruiken tijdens het rijden.

Wij hebben rondom veilig deelnemen aan het verkeer gewerkt. Hierbij de vraag aan jullie of jullie mee willen doen met deze actie.

Op donderdag 4 april gaat de kleurplaat mee in de groepen 1 t/m 8. Hierop zit een inleverstrook. Graag dit bespreken met jullie kinderen en wanneer jullie deelnemen aan het project, de strook inleveren op school op maandag 8 april. Er hangen verzamelposters!

Per klas wordt gekeken hoeveel ouders ons project steunen. Wij hopen op jullie medewerking.

 

Kledinginzameling

Er is op dinsdag 2 april 178 KG kleding opgehaald!

Hartelijk dank voor het helpen inzamelen. Het geld zal ten goede komen van de Activiteitencommissie.

sponsoring veiligheidshesjes DOW

Een poos geleden hebben wij bij Dow een aanvraag gedaan of zij veiligheidshesjes wilden sponsoren.

Dow wilde hier graag aan mee werken en op 25 maart zijn de hesjes voor de groepen 5 t/m 8 dan ook aan ons overgedragen door Doug Mcknight, Responsible Care directeur.

Dow, hartelijk dank om onze uitstapjes een stuk veiliger te maken met deze hesjes!

De groepen 1 t/ m 4 hebben een kalender van Dow gekregen.

 

Pannenkoekenmiddag

Wat was het weer een succes!!

Hartelijk dank aan alle “pannenkoekenbakkers”, accordeonist Will & vrijwilligers die helpen op de middag zelf.

Rommelmarkt Kindercentrum Kidz

Groep 1-2

Sam de Waterman

Beste ouders/verzorgers,
Onze namen zijn Amanda, Inge, Lyda, Maaike en Stephanie en wij zijn derdejaars verpleegkunde studenten aan het HZ te Vlissingen. Op donderdag 21 maart 2019 zijn wij in groep 1/2 gestart aan het project ‘Sam de Waterman’. Dit project heeft als doel kinderen op een leuke en speelse manier te stimuleren om water te drinken.

Over Sam
Sam is een heel normaal jongetje die op een dag in een superheld veranderd. Als Sam de Waterman treedt hij verschillende avonturen tegemoet, waarin hij problemen oplost met behulp van water. De verhalen over Sam zijn gebundeld in het Sam de Waterman voorleesboek. Door de verhalen zullen de kinderen een connectie leggen tussen water en stoere, grappige of mooie belevenissen van Sam.

Sam de Waterman methode

De norm van water drinken op scholen en kinderdagverblijven, dat is waar Sam de Waterman naar streeft. In de methode staat het Sam de waterman voorleesboek met verhalen over Sam, zijn vrienden en zijn familie centraal. In Sam’s dagelijks leven gaat er soms iets mis, maar Sam vindt altijd een oplossing en water speelt hierin een erg belangrijke rol! Deze positieve benadering helpt kinderen om water drinken in te bedden in hun consumptiegewoonten. De verhalen over Sam zijn ontwikkeld om voor te lezen tijdens een klassikaal waterdrinkmoment waarbij er uit een speciale Sam beker wordt gedronken. Er ontstaat een ritueel, waardoor kinderen water interessant, leuk en nuttig gaan vinden; kinderen ontwikkelen een positieve attitude ten aanzien van water en water drinken. Als Sam in de klas wordt ingezet, ontstaat er ook een nieuwe norm in de klas: water drinken is normaal. Deze sociale omgeving is cruciaal voor de ontwikkeling van gezonde drinkgewoontes.

Groep 3-4

Veilig en vlot woordjes
Groep 3 heeft afgelopen week de nieuwe veilig en vlot woordjes meegekregen van kern 10. Deze woordjes zullen getoetst worden na de meivakantie.

 

Groep 5-6

Groep 5 en 6

 • 5 april:      Toets Natuur blok 3
 • 10 april:    Tafeltoets alle tafels t.m. 10 voor groep 5
 • 10 april:    Tafel – en deeltafeltoets t.m. 10 voor groep 6
 • 16 april:    Toets geschiedenis blok 5
 • 10 mei:     Toets verkeerskrantje nr 4 groep 5 & 6

Graag in de week van 8 april voor de knutselles een glazen potje meenemen.


 

Groep 7-8

Toetsen groep 7/8:
8 april: aardrijkskunde hoofdstuk 5
15 april:  topografie 7 + groep 8 boekverslag inleveren
6 mei: topografie 8
21 mei: natuur hoofdstuk 5
27 mei: geschiedenis hoofdstuk 6
7 juni: aardrijkskunde hoofdstuk 6
21 juni: Engels hoofdstuk 5/6

Op school doen we mee met het project: ‘Onze school gaat voor MONO’. Op donderdag 4 april hebben de kinderen hier kaarten over mee naar huis gekregen. Op maandag 8 april is het de bedoeling dat de kinderen de kaart met de slogan en het antwoordstrookje (indien van toepassing) weer mee naar school hebben.

 Maandag 8 april: deze morgen gaan we ’s morgens naar de film ‘Superjuffie’ in het Ledeltheater (vervoer is geregeld). De kinderen blijven deze dag overblijven in de klas. Dus graag een lunch meenemen.

Maandag 15 april: de kinderen hebben 3 middelgrote (even grote) glazen potjes nodig (bijv. appelmoes van Hak). Graag zonder etiketten.

Op dinsdag 16 april en woensdag 17 april hebben de kinderen van groep 8 de eindtoets van Cito. Op deze momenten mogen de kinderen een (kleine) mascotte meenemen en eventueel wat extra’s te drinken.

De weken na de meivakantie maken de kinderen van groep 7 de Entreetoets van Cito. Ze zullen na de vakantie starten.

 

 

 

 

Voor aanstaande brugklassers

PLEZIER OP SCHOOL

Tweedaagse training voor aanstaande brugklassers

In de laatste week van de zomervakantie: maandag 12 augustus t/m zaterdag 17 augustus 2019

VOOR WIE?

De succesvolle tweedaagse training Plezier op school is bedoeld voor kinderen uit groep acht die zich niet op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Word jij geplaagd en gepest? Kun je maar moeilijk vriendjes krijgen? Heb je vaak ruzie zonder dat je het wil of sta je vaak alleen? Dan is Plezier op school iets voor jou.

WAT HOUDT HET IN?

Plezier op school is een training in sociale vaardigheden. Je leert positief denken en je leert op een ontspannen en speelse manier deze vaardigheden aan:

> contact leggen met andere kinderen;

> assertief zijn: opkomen voor jezelf;

> omgaan met plagen en pesten;

> aandacht hebben voor non-verbaal gedrag, zoals houding, oogcontact en stemgebruik.

Plezier op school bestaat uit een kennismakingsgesprek, een bijeenkomst voor ouders, de tweedaagse training, een afsluitend gesprek en een terugkombijeenkomst in het najaar van 2019.

WAAROM IN DE VAKANTIE?

De zomervakantie is voor veel kinderen een overgangssituatie. Ze hebben de basisschool verlaten en gaan naar de middelbare school. In zulke overgangssituaties zijn mensen het meest gevoelig voor verandering. De kans is dan het grootst dat ze aangeleerde vaardigheden in praktijk gaan toepassen. Daarom is Plezier op school een goede voorbereiding op een geheel nieuwe start. Uit terugkomavonden blijkt dat de meeste deelnemers zich op hun gemak voelen op de nieuwe school.

WAAR?

Plezier op school wordt gegeven in Goes, Middelburg en Terneuzen.

KOSTEN?

Deelname aan Plezier op school kost € 30,00.

HOE AANMELDEN?

Aanmelden kan tot en met vrijdag 17 mei 2019 via email : preventie@indigozeeland.nl.

In totaal kunnen ongeveer 60 kinderen meedoen. De groepen bestaan uit maximaal twaalf kinderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen: telefoon : 06 – 12 40 21 42 .Of mail naar: preventie@indigozeeland.nl.

Saskia Vermeule

preventiewerker Indigo

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl