Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 11-04-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Koningsspelen / sportdag
- Pasen
- Schoolreis
- Studiedag 29 mei
- MONO
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Voor aanstaande brugklassers
- Wij recyclen mee
Belangrijke data
  • 11 april: Mad science na schooltijd (voor kinderen die zich hebben opgegeven)
  • 12 april: kongingsspelen voor groep 1 t/m 4, sportdag voor groep 5 t/m 8
  • 18 april: paasbrunch
  • 22 april t/m 3 mei: vakantie
  • 14 mei: schoolreis
  • 29 mei studiedag leerkrachten, de kinderen zijn deze dag vrij!
Koningsspelen / sportdag

Op vrijdag 12 april is het voor de groep 1 t/m 4 Koningsspelen en voor groep 5 t/m 8 sportdag.

De koningsspelen voor groep 1 t/m 4 zullen plaatsvinden op school. De kinderen worden op gewone schooltijd, 8.45u, op school verwacht en voor hen is het eind van de schooldag om 12.00u.

De sportdag van groep 5 t/m 8  zal plaatsvinden op de sportvelden van Groede. Kinderen worden om 9.15u op het sportveld verwacht (komen dus niet eerst naar school). Om 9.30u zal de sportdag starten. Het einde van deze sportieve dag is om 14.00u! Kinderen gaan na de sportdag ook niet terug naar school, maar worden, indien nodig, opgehaald bij de sportvelden.

Kinderen die bij Kidz zijn 's morgens, worden door een leerkracht meegenomen naar het sportveld.

Graag deze dag zorgen voor sportkleding en de kleding thuis al aan doen.
Wanneer de kinderen iets in de kleuren oranje, rood/wit/blauw hebben mogen zij dit natuurlijk aan doen!

Vooralsnog geven ze droog weer af!

Kinderen nemen hun eigen lunch mee en voldoende te drinken.

Voor zowel de Kongingsspelen als voor de sportdag hebben wij voldoende begeleiding, hartelijk dank alvast voor uw hulp!

 

Pasen

Op donderdag 18 april starten we 's morgens met het zoeken naar paaseieren rond de grote kerk.
Groep 1 & 2 zullen van 9.00u tot 9.30u rond de kerk als speurend te vinden zijn. Groep 3 & 4 van 10.00u tot 10.30u.

De Paasbrunch deze dag zal van 12.00u tot 13.00u plaatsvinden en wordt volledig verzorgd door de AC & vrijwilligers.
Alle kinderen zullen omdat het paasbrunch is overblijven deze dag.

Deze dag is het gewoon school tot 15.15u.

Ook op vrijdag 19 april worden gewone lestijden gehanteerd.

We hebben voldoende aanmeldingen om de activiteit door te kunnen laten gaan. Bedankt voor het opgeven!

 

Schoolreis

Op dindag 14 mei gaan we met de groepen 3 t/m 8 op schoolreis naar Bobbejaanland.

Op donderdag 16 mei gaat groep 1 en 2 naar Pierewiet

Wilt u op 14 mei of op 16 mei mee als begeleider, dan kunt u zich hiervoor tot en met vrijdag 19 april aanmelden. Bij teveel aanmeldingen zullen we loten, rekening houdend met de ouders die vorig jaar zijn meegeweest of zijn uitgeloot.

 

Studiedag 29 mei

Op 29 mei hebben we een studiedag met het team van de Meerstromenschool.

Op deze dag zijn de kinderen vrij!

MONO

Het doel van de MONO-campagne is om minder fietsers (en automobilisten) sociale media te laten gebruiken tijdens het rijden.

Wat hebben we veel ondertekende briefjes/ tekeningen ontvangen! Hartelijk dank voor jullie medewerking.

     

Op de foto's zijn de kinderen te zien van wie de ouders de briefjes hebben ondertekend en hebben ingeleverd!

 

Groep 1-2

Oproep!

Wie heeft er voor juf Anneke knijpflessen van bijvoorbeeld Heinz of mayonaise.
Juf Anneke gebruikt ze voor verf.

Alvast hartelijk dank!

Groep 3-4

Brieven schrijven.

In groep 4 zijn wij weer een brief aan het schrijven aan onze correspondentieklas, groep 4 van basisschool de Laarhorst! Volgende week doen we ze op de post.

 

Groep 5-6

Groep 5 en 6

  • 16 april:    Toets geschiedenis blok 5
  • 10 mei:     Toets verkeerskrantje nr 4 groep 5 & 6

Graag in de week van 8 april voor de knutselles een glazen potje meenemen.


 

Groep 7-8

Toetsen groep 7/8:
15 april:  topografie 7 + groep 8 boekverslag inleveren
6 mei: topografie 8
21 mei: natuur hoofdstuk 5
27 mei: geschiedenis hoofdstuk 6
7 juni: aardrijkskunde hoofdstuk 6
21 juni: Engels hoofdstuk 5/6

 

Maandag 15 april: de kinderen hebben 3 middelgrote (even grote) glazen potjes nodig (bijv. appelmoes van Hak). Graag zonder etiketten.

Op dinsdag 16 april en woensdag 17 april hebben de kinderen van groep 8 de eindtoets van Cito. Op deze momenten mogen de kinderen een (kleine) mascotte meenemen en eventueel wat extra’s te drinken.

De weken na de meivakantie maken de kinderen van groep 7 de Entreetoets van Cito. Ze zullen na de vakantie starten.

 

 

Voor aanstaande brugklassers

PLEZIER OP SCHOOL

Tweedaagse training voor aanstaande brugklassers

In de laatste week van de zomervakantie: maandag 12 augustus t/m zaterdag 17 augustus 2019

VOOR WIE?

De succesvolle tweedaagse training Plezier op school is bedoeld voor kinderen uit groep acht die zich niet op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Word jij geplaagd en gepest? Kun je maar moeilijk vriendjes krijgen? Heb je vaak ruzie zonder dat je het wil of sta je vaak alleen? Dan is Plezier op school iets voor jou.

WAT HOUDT HET IN?

Plezier op school is een training in sociale vaardigheden. Je leert positief denken en je leert op een ontspannen en speelse manier deze vaardigheden aan:

> contact leggen met andere kinderen;

> assertief zijn: opkomen voor jezelf;

> omgaan met plagen en pesten;

> aandacht hebben voor non-verbaal gedrag, zoals houding, oogcontact en stemgebruik.

Plezier op school bestaat uit een kennismakingsgesprek, een bijeenkomst voor ouders, de tweedaagse training, een afsluitend gesprek en een terugkombijeenkomst in het najaar van 2019.

WAAROM IN DE VAKANTIE?

De zomervakantie is voor veel kinderen een overgangssituatie. Ze hebben de basisschool verlaten en gaan naar de middelbare school. In zulke overgangssituaties zijn mensen het meest gevoelig voor verandering. De kans is dan het grootst dat ze aangeleerde vaardigheden in praktijk gaan toepassen. Daarom is Plezier op school een goede voorbereiding op een geheel nieuwe start. Uit terugkomavonden blijkt dat de meeste deelnemers zich op hun gemak voelen op de nieuwe school.

WAAR?

Plezier op school wordt gegeven in Goes, Middelburg en Terneuzen.

KOSTEN?

Deelname aan Plezier op school kost € 30,00.

HOE AANMELDEN?

Aanmelden kan tot en met vrijdag 17 mei 2019 via email : preventie@indigozeeland.nl.

In totaal kunnen ongeveer 60 kinderen meedoen. De groepen bestaan uit maximaal twaalf kinderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen: telefoon : 06 – 12 40 21 42 .Of mail naar: preventie@indigozeeland.nl.

Saskia Vermeule

preventiewerker Indigo

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl