Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 24-05-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Verzamelen elektrische apparaten
- Cultuurmenu groep 3 en 4
- Slippers en sandalen
- expositie cultuurmenu
- Overblijf
- Teamsamenstelling volgend schooljaar
- Oproep AC leden
- Vakanties schooljaar 2019-2020
- Gastles
- Miniroparun
- Oproep luizenpluizers (herhaald bericht)
- Studiedag 29 mei (herhaald bericht)
- Vakantiebieb
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Verjaardagen mei
- Wij recyclen mee
Belangrijke data
  • 29 mei studiedag leerkrachten, de kinderen zijn deze dag vrij!
  • 1 t/m 5 juli groep 1 t/m 4 zomerrooster (alleen ochtenden)
Verzamelen elektrische apparaten

Groep 7 en 8 doet mee met een project om (huishoudelijke) elektische aparaten te verzamelen. Iets is een apparaat als er een stekkeraan zit of het op een batterij werkt.

Deze zijn vanaf nu in te leveren in de blauwe bakken in het halletje.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Cultuurmenu groep 3 en 4

Het cultuurmenu in groep 3 en 4 had als titel “raar is leuk”.

Deze keer werden alle kinderen op een grappige manier op de foto gezet. Er werden rare lessen uitgebeeld die gegeven werden door rare juffen en meesters…

kijk goed naar de foto's … niets is wat het lijkt!

Slippers en sandalen

Stevige Birkenstock en/of Teva slippers of sandalen vinden we verantwoord bij het buiten spelen.

De rubberen strandslippers zijn gevaarlijk, daardoor hebben kinderen regelmatig bloedende tenen. Dit willen we graag voorkomen en daarom vragen we uw medewerking.

expositie cultuurmenu

Overblijf

Wij willen jullie middels dit schrijven de gang van zaken binnen de overblijf inzichtelijk maken vanwege het toenemende aantal kinderen en de toenemende werkdruk.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben de kinderen de gelegenheid om over te blijven. Per dag (m.u.v. de vrijdag) zijn er 3 overblijfouders die de overblijf verzorgen. Wanneer er iemand van hen verhinderd is, moet er een beroep gedaan worden op de leerkrachten met als gevolg dat zij geen pauze hebben.

Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er gemiddeld 80 kinderen die overblijven. Op vrijdag zijn dit er ongeveer 45 (de kinderen van de onderbouw zijn ’s middags vrij)

Wanneer om 12.00u de bel gaat, gaan de kinderen van de groepen 1,2,3 & 4 eten in de centrale hal onder begeleiding van 2 overblijfouders. De kinderen van groep 5,6,7 & 8 gaan buiten spelen, onder begeleiding van 1 overblijfouder. Om 12.30u vindt de wissel plaats. Kinderen van groep 1,2,3 & 4 die niet klaar zijn, kunnen rustig verder eten.

Bij slecht weer heeft dit als gevolg dat alle 80 kinderen tegelijk binnen moeten eten. En dat de kinderen van groep 1 t/m 6 allemaal in de centrale hal zitten. En de kinderen van groep 7 & 8 in de klas eten onder begeleiding van de leerkracht.

Om de overblijf rustgevender te laten verlopen willen we u vragen uw kind eten mee te geven wat ze ook daadwerkelijk lusten. Vaak krijgen we te horen “dit lust ik niet”. Wat u meegeeft dient te worden opgegeten. Hoeft uw kind van u geen korsten te eten, haal deze er dan thuis af.

We willen u laten weten dat we erg tevreden zijn over het grote aantal kinderen die thee of water drinken. Ondanks dat het thee maken voor ons veel extra werk vraagt zijn we hier trots op! Kinderen krijgen op school de keus uit drie soorten thee, gewone thee en twee wisselende smaakjes. Deze mag u ook van thuis meegeven!  Kinderen hebben vaak drinken van thuis mee, maar wanneer zij thee willen krijgen zij dit ook. Het krijgt de voorkeur boven de “zoete pakjes” en dan laten wie uiteraard in de tas.

Op vrijdag faciliteren wij het maken van tosti’s, de kinderen vinden dit ontzettend leuk, maar het is ook bewerkelijk.  Onze vraag is dan ook om alleen op vrijdag over te blijven wanneer het echt noodzakelijk is; thuis kunnen er natuurlijk ook tosti’s gemaakt worden!

0m 12.45u gaan de kleuters naar het kleuterplein en spelen daar onder begeleiding van hun eigen leerkracht. Ook komt er een leerkracht pleinwacht houden op het grote plein en dit is het moment dat de kinderen van thuis ook weer het plein op mogen omdat de verantwoording dan weer bij de leerkracht ligt.

Wanneer wij geen beroep kunnen doen op voldoende overblijfouders en het aantal overblijvende kinderen blijft stijgen, zullen wij de opvang anders moeten gaan regelen wat ook financiële consequenties zal hebben.

We vragen dan ook graag uw medewerking om uw kind alleen te laten overblijven als hier een goede reden voor is.

En hierbij de oproep: mocht iemand interesse hebben om ons te ondersteunen of u weet iemand, neem contact op!

Teamsamenstelling volgend schooljaar

Wij kunnen u vertellen dat volgend schooljaar juf Stephanie Valke ons team komt versterken op de Meerstromenschool!

Oproep AC leden

Graag willen wij onze activiteitencommissie uitbreiden met enkele leden.

Wie interesse heeft, graag opgeven bij de directie.

Als u zich alleen op wilt geven als “hulpouder” voor activiteiten, dan kan dit natuurlijk ook!

 

Vakanties schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie: 14 oktober – 18 oktober

Kerstvakantie:  23 december – 3 januari

Carnavalsvakantie: 24 februari – 28 februari

Paasverlof: 13 april

Meivakatie: 20 april – 5 mei

Zomervakantie start op 13 juli

Gastles

afgelopen maandag hebben de kinderen van groep 7 en 8 een verkeersles “veilig op weg” gekregen.
Het ging hier vooral om gevaren van de dode hoek!

Miniroparun

Vrijdag 17 mei was het de Mini-roparun in West Zeeuws-Vlaanderen. Ongeveer 400 kinderen en 150 begeleiders zijn onze school gepasseerd.
Onze school deed mee met 3 teams.

Hartelijk dank aan de vrijwilligers die hebben meegeholpen om deze dag mogelijk te maken bij ons op school!

We willen alle sponsoren bedanken, zowel de sponsoren die artikelen hebben gesponsord voor tijdens de verloting van de bonte avond als de sponsoren die een bedrag gesponsord hebben.
De opbrengst is: 1650,-
De versnaperingen voor bij de doorkomst zijn gesponsord door Jumbo Breskens! Hartelijk dank hiervoor.

Oproep luizenpluizers (herhaald bericht)

Volgend jaar willen we het aantal ouders wat helpt met luizenpluizen graag uitbreiden met 4 á 5 personen.

De ouders doen dit elke maandag na de vakantie. Ze starten bij aanvang van de school.
Je hoeft er verder niets voor te kunnen, je wordt geholpen door diegene die dit al doen.

Wanneer u graag helpen wilt of u nu al "luizenmoeder” bent en u volgend jaar graag ook weer helpen wilt, wilt u dit dan doorgeven bij de directie.

Alvast bedankt!

 

Studiedag 29 mei (herhaald bericht)

Op 29 mei hebben we een studiedag met het team van de Meerstromenschool.

Op deze dag zijn de kinderen vrij!

Vakantiebieb

Groep 1-2

Groep 1 -2 werkt over "ridders en kastelen".
De letter is de "n" van nar.

Groep 3-4

Klasseboeren.
Op vrijdag 28 juni gaat groep 3 en 4 op bezoek bij het Melkveebedrijf Vesseur te Oostbrug.
We worden daar verwacht om 9.15u
Om dit bezoek mogelijk te maken zijn we op zoek naar vervoer voor 25 leerlingen. 
Wanneer u rijden wilt, graag opgeven bij juf Monique of juf Ellen  

(U moet wel in het bezit zijn van een inzittenden verzekering en de kinderen die u meeneemt vervoeren op de wettelijk verplichte manier. Driepuntsgordels zijn verplicht.)

Techniek ochtenden.
Woensdag 19 juni en dinsdag 2 juli willen we graag  techniek ochtenden houden voor groep 3 & 4.
We zijn op zoek naar wat ouders die willen helpen. Wanneer u dit leuk vindt kun u zich opgeven bij juf Ellen of juf Monique.

Groep 5-6

Groep 5 en 6

  • 6 juni:       Toets topo blok 5
  • 14 juni:     Toets verkeer blok 5
  • 21 juni      Toets natuur blok 4
Groep 7-8

Toetsen:

27 mei: geschiedenis hoofdstuk 6
5 juni: zinnendictee thema 6
7 juni: aardrijkskunde hoofdstuk 6
21 juni: Engels hoofdstuk 5/6

Zwemmen:
Dinsdag 28 mei gaan we zwemmen in Oostburg.
De kinderen krijgen hier een gastles aangeboden van 13.00u tot 14.00u.
We willen deze dag om 12.15u op de fiets vanaf school vertrekken richting Oostburg.
Daarom zullen we deze dag met alle kinderen in de klas eten, zodat we om 12.15u kunnen vertrekken.

Deze dag dus allemaal op de fiets komen, zwemkleding mee en een lunchpakket!

Bezoek Dow en Industrieel Museum:
Maandag 3 juni brengen we een bezoek aan het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent.
De bus zal ons tussen 8.30u en 8.45u op school ophalen (Dus graag op tijd op school!)
De kinderen moeten zelf iets mee te nemen voor in de ochtendpauze, maar voor de lunch wordt gezorgd (broodjes met knakworst).
Na de lunch vertrekt de bus naar Terneuzen waar we een bezoek aan Dow zullen brengen.
Rond 14.00u vertrekt de bus weer richting school.

De vraag vanuit Dow is of alle kinderen deze dag een leeg plastic flesje met dop mee willen nemen. 
Liefst transparant.

Verjaardagen mei

In mei zijn de jarigen:

1 mei: Joris
5 mei: Roemer
7 mei: Quint
9 mei: Thaylen
14 mei: Sanne
16 mei: Line, Silvie
17 mei: Annejet
26 mei: Laut
29 mei: Abdulmalek
 

Van harte gefeliciteerd!

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl