Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 07-06-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Buitenspeeldag Nieuwvliet
- Schoolfeest
- Parking
- Groepsbezetting
- Medezeggenschapsraad (MR) en bestuur
- Verzamelen elektrische apparaten (herhaald bericht)
- Overblijf (herhaald bericht)
- Oproep AC leden (herhaald bericht)
- Vakanties schooljaar 2019-2020
- Oproep luizenpluizers (herhaald bericht)
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
Belangrijke data
  • 4 juli schoolfeest tot 13.00u
  • 4 juli afsluiting schooljaar (ouders en kinderen) 18.30u-20.00u
  • 24-25-26 juni gaat groep 8 op schoolkamp
  • 1 t/m 5 juli groep 1 t/m 4 zomerrooster (alleen ochtenden 8.45u – 12.00u) m.u.v. de donderdag
Buitenspeeldag Nieuwvliet

Schoolfeest

Op donderdag 4 juli houden we het schoolfeest.

Deze dag zullen alle kinderen spelletjes doen onder begeleiding van de kinderen van groep 7 & 8.

We starten deze dag om 8.45u en om 12.30u eten we met alle kinderen frietjes en sluiten we af met een ijsje. Om 13.00u zijn alle kinderen vrij.

De kinderen moeten deze dag wel een pauzehap meenemen.

Parking

De dorpsraad heeft overlegd met de gemeente over het aanleggen van de stoep. Dit wordt op kort termijn in elk geval niet gerealiseerd, omdat de gemeente hier het nut niet geheel van in ziet, omdat de stoep niet doorgelegd kan worden tot de Schuitvlotstraat.

Het parkeren voor de school levert dagelijks gevaarlijke situaties op en daarom willen we u vragen niet langs de stoeprand voor het schoolplein te parkeren. Graag in de vakken parkeren of achteruit parkeren tegen de heg van het kerkhof. Dan hoeft u niet achteruit te rijden bij het wegrijden wanneer alle kinderen naar huis gaan.

De kinderen hebben in de enquete aangegeven dat ze belemmerd worden bij het verlaten van de speelplaats, we willen u daarom vragen de uitgang vrij te houden en niet voor het hek te gaan staan.

Volgende week zullen we met enkele leerkrachten te zien zijn op de parking vanaf 15.00u.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!

 

Groepsbezetting

Groep 1 en 2: maaandag t/m donderdag juf Anneke & vrijdagochtend juf Carolien.
Groep 3 en 4: maandag en dinsdag juf Stephanie & woensdag, donderdag en vrijdag juf Monique.
Groep 5 en 6: maandag, dindag en vrijdag juf Esther & dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend juf Ellen.
Groep 7 en 8: maandag t/m donderdagochtend juf Carolien & maandag t/m vrijdag juf Jodie. Vrijdagochtend van 10.30u tot 12.00u juf Stephanie.

Een dagdeel per week zal juf Monique er zijn om individuele hulp te bieden of om een groep af te splitsen. 
Op woensdag komt juf Tineke van 't Westeinde (welkom op de Meerstromenschool!) om individuele hulp te bieden of een groep af te splitsen.

Op donderdag komt juf Linda als klassenassistent.

 

 

 

Medezeggenschapsraad (MR) en bestuur

Door reorganisatie op bestuursniveau wijzigen de reglementen bij de Medezeggenschapsraad en bestuur. Één van de wijzigingen is dat het zittingstermijn wordt verlengd. De consequentie hiervan is dat het zittingstermijn van de huidige oudergeleding nog één jaar verlengd wordt. Aan het eind van volgend schooljaar is één van deze ouders aftredend/herkiesbaar.

Voor de samenstelling van het bestuur betekent dit dat niet langer elke school een afgevaardigde heeft. Ron Leenhouts treed dit jaar al af. Er zal vooralsnog geen nieuw bestuurslid namens de Meerstromenschool worden voorgedragen.

We danken Ron voor de jarenlange inzet in het Algemeen Bestuur namens onze school.  

Verzamelen elektrische apparaten (herhaald bericht)

Groep 7 en 8 doet mee met een project om (huishoudelijke) elektische aparaten te verzamelen. Iets is een apparaat als er een stekker aan zit of het op een batterij werkt.

Deze zijn vanaf nu in te leveren in de blauwe bakken in het halletje.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Overblijf (herhaald bericht)

Wij willen jullie middels dit schrijven de gang van zaken binnen de overblijf inzichtelijk maken vanwege het toenemende aantal kinderen en de toenemende werkdruk.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben de kinderen de gelegenheid om over te blijven. Per dag (m.u.v. de vrijdag) zijn er 3 overblijfouders die de overblijf verzorgen. Wanneer er iemand van hen verhinderd is, moet er een beroep gedaan worden op de leerkrachten met als gevolg dat zij geen pauze hebben.

Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er gemiddeld 80 kinderen die overblijven. Op vrijdag zijn dit er ongeveer 45 (de kinderen van de onderbouw zijn ’s middags vrij)

Wanneer om 12.00u de bel gaat, gaan de kinderen van de groepen 1,2,3 & 4 eten in de centrale hal onder begeleiding van 2 overblijfouders. De kinderen van groep 5,6,7 & 8 gaan buiten spelen, onder begeleiding van 1 overblijfouder. Om 12.30u vindt de wissel plaats. Kinderen van groep 1,2,3 & 4 die niet klaar zijn, kunnen rustig verder eten.

Bij slecht weer heeft dit als gevolg dat alle 80 kinderen tegelijk binnen moeten eten. En dat de kinderen van groep 1 t/m 6 allemaal in de centrale hal zitten. En de kinderen van groep 7 & 8 in de klas eten onder begeleiding van de leerkracht.

Om de overblijf rustgevender te laten verlopen willen we u vragen uw kind eten mee te geven wat ze ook daadwerkelijk lusten. Vaak krijgen we te horen “dit lust ik niet”. Wat u meegeeft dient te worden opgegeten. Hoeft uw kind van u geen korsten te eten, haal deze er dan thuis af.

We willen u laten weten dat we erg tevreden zijn over het grote aantal kinderen die thee of water drinken. Ondanks dat het thee maken voor ons veel extra werk vraagt zijn we hier trots op! Kinderen krijgen op school de keus uit drie soorten thee, gewone thee en twee wisselende smaakjes. Deze mag u ook van thuis meegeven!  Kinderen hebben vaak drinken van thuis mee, maar wanneer zij thee willen krijgen zij dit ook. Het krijgt de voorkeur boven de “zoete pakjes” en dan laten wie uiteraard in de tas.

Op vrijdag faciliteren wij het maken van tosti’s, de kinderen vinden dit ontzettend leuk, maar het is ook bewerkelijk.  Onze vraag is dan ook om alleen op vrijdag over te blijven wanneer het echt noodzakelijk is; thuis kunnen er natuurlijk ook tosti’s gemaakt worden!

0m 12.45u gaan de kleuters naar het kleuterplein en spelen daar onder begeleiding van hun eigen leerkracht. Ook komt er een leerkracht pleinwacht houden op het grote plein en dit is het moment dat de kinderen van thuis ook weer het plein op mogen omdat de verantwoording dan weer bij de leerkracht ligt.

Wanneer wij geen beroep kunnen doen op voldoende overblijfouders en het aantal overblijvende kinderen blijft stijgen, zullen wij de opvang anders moeten gaan regelen wat ook financiële consequenties zal hebben.

We vragen dan ook graag uw medewerking om uw kind alleen te laten overblijven als hier een goede reden voor is.

En hierbij de oproep: mocht iemand interesse hebben om ons te ondersteunen of u weet iemand, neem contact op!

Oproep AC leden (herhaald bericht)

Graag willen wij onze activiteitencommissie uitbreiden met enkele leden.

Wie interesse heeft, graag opgeven bij de directie.

Als u zich alleen op wilt geven als “hulpouder” voor activiteiten, dan kan dit natuurlijk ook!

 

Vakanties schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie: 14 oktober tot en met 18 oktober

Kerstvakantie:  23 december tot en met 3 januari

Carnavalsvakantie: 24 februari tot en met 28 februari

Paasverlof: 13 april

Meivakatie: 20 april tot en met 5 mei

Zomervakantie start op 13 juli

Er zullen twee studiedagen gepland worden komend schooljaar. Data nader te bepalen, we houden er rekening mee er één te plannen na de dag van de schoolreis.

Enkele vrijdag ochtenden zullen de kleuters vrij zijn.

Oproep luizenpluizers (herhaald bericht)

Volgend jaar willen we het aantal ouders wat helpt met luizenpluizen graag uitbreiden met 4 á 5 personen.

De ouders doen dit elke maandag na de vakantie. Ze starten bij aanvang van de school.
Je hoeft er verder niets voor te kunnen, je wordt geholpen door diegene die dit al doen.

Wanneer u graag helpen wilt of u nu al "luizenmoeder” bent en u volgend jaar graag ook weer helpen wilt, wilt u dit dan doorgeven bij de directie.

Alvast bedankt!

 

Groep 1-2

Groep 1 -2 werkt over "ridders en kastelen".
De letter is de "n" van nar.

Groep 3-4

Klasseboeren.
Op vrijdag 28 juni gaat groep 3 en 4 op bezoek bij het Melkveebedrijf Vesseur te Oostbrug.
We worden daar verwacht om 9.15u
Dit klassenuitje kan doorgaan, we hebben voldoende vervoer! Dank aan de ouders die willen rijden.

Techniek ochtenden.
Woensdag 19 juni en dinsdag 2 juli willen we graag  techniek ochtenden houden voor groep 3 & 4.
We zijn op zoek naar wat ouders die willen helpen. Wanneer u dit leuk vindt kun u zich opgeven bij juf Ellen of juf Monique.

Voor de techniekochtend zijn we nog op zoek naar enkele hulpouders.

Groep 5-6

Groep 5 en 6

  • 13 juni:     Topotoets groep 6
  • 14 juni:     Toets verkeer blok 5
  • 21 juni      Toets natuur blok 4
  • 28 juni      Toets verkeer krantje 5
Groep 7-8

Toetsen:

7 juni: aardrijkskunde hoofdstuk 6
12 juni: Verkeer krantje 5
21 juni: Engels hoofdstuk 5/6

 

Puntjes groep 7/8:

- We zijn enkele aardrijkskunde boeken kwijt. Wilt u thuis eens kijken of er misschien nog een boek ligt?

- Willen de kinderen van groep 7 hun blauwe ‘leermap’ mee naar school nemen?

- Herinnering voor de ouders van groep 8. Mocht u de bijdrage voor het kamp nog niet overgemaakt hebben? Zou u dit zo spoedig mogelijk op het volgende rekeningnummer willen doen? NL92RABO010123022

- Op woensdag 3 juli is de ‘afscheidsavond’ van groep 8. We willen aan u vragen om samen met uw kind iets lekkers voor bij de koffie te maken. Zou u uiterlijk woensdag 12 juni aan ons door kunnen geven wat u kunt maken? Bij voorbaat dank.

 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl