Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 16-08-2019

In deze nieuwsbrief:
- Nieuwe schooljaar
- Belangrijke data
- Nieuwsbrief & schoolgids
- Schooltijden
- Vakanties schooljaar 2019-2020
- Gymtijden
- Luizenpluizen
- Schooljudo
- E-waste race
- Avondvierdaagse
- Overblijven
- Herhaalde berichten
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
Nieuwe schooljaar

Maandag 19 augustus (8.30u) starten we het nieuwe schooljaar.

Afgelopen week zijn wij druk bezig geweest met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar om iedereen weer te kunnen verwelkomen. 

In deze eerste nieuwsbrief willen we u informeren over een aantal praktische zaken.

Maandag 19 augustus bent u vanaf 8.15u van harte welkom op school om uw kind in de klas te brengen. Om 8.40u gaan alle leerlingen buiten in een grote kring staan en starten we gezamenlijk het schooljaar.

 

Belangrijke data

26 augustus: eerste les schooljudo (groep 3 t/m 8)
2 september: tweede les schooljudo
3 september: informatieavond groep 5 en 6, 19.30u
9 september: derde les schooljudo
9 september: informatieavond groep 1 en 2, 19.00u
10 september: informatieavond groep 4, 18.30-19.15u en informatieavond groep 3 19.30u – 20.30u
16 september: vierde (laatste) les schooljudo
16 september: informatieavond groep 7 en 8, 19.00u
10 oktober: tentoonstelling kinderboekenweek, 18.30u – 19.30u
 

Nieuwsbrief & schoolgids

Deze eerste nieuwsbrief (vrijdag 16 augustus) gaat zowel via de mail als op papier (met de gezinsoudsten) mee.
Heeft u de mail met de nieuwsbrief niet ontvangen? Geeft u dat dan door aan juf Ellen, dan passen we dat zo snel mogelijk aan.

Aanmelden, afmelden of wijzigen van een mailadres kunt u doen via directie.meerstromenschool@scoba.nl

Volgende week komt de nieuwe schoolgids uit, deze zal dan op de website van school te vinden zijn. Bij de aanmelding van een nieuwe leerling krijgt u eenmalig een papieren versie. angeven bij de directie van de school.

Schooltijden

Vanaf 19 augustus 2019 zien de schooltijden er als volgt uit.

maandag  8.30u – 12.00u en van 13.00u – 15.00u
dinsdag  8.30u – 12.00u en van 13.00u – 15.00u
woendag  8.30u – 12.15u
donderdag  8.30u – 12.00u en van 13.00u – 15.00u
vrijdag

 groep 1 t/m 4   8.30u – 12.00u
 groep 5 t/m 8   8.30u-12.00u en van 13.00u – 15.00u


 

Vakanties schooljaar 2019-2020
Vakantie van tot en met
Herfstvakantie 14 oktober 18 oktober
Kerstvakantie 23 december 3 januari
Carnavalsvakantie 24 februari 28 februari
Paasverlof 13 april  
Meivakantie 20 april 5 mei *
Hemelvaart 21 mei 22 mei
Pinksteren 29 mei ** 1 juni
Zomervakantie 13 juli 21 augustus
     
Groep 1 t/m 4 's middags vrij 6, 7 en 9 juli  
Laatste schooldag van het schooljaar '19 -'20 10 juli  
Extra vrij ochtenden voor de kleuters 20 september
15 november
31 januari
27 maart
18 juni
 
Studiedagen 24 juni en  ***  

* Extra dagen aan de meivakantie vast!
** Verlenging pinksterweekend
*** Er zullen twee studiedagen gepland worden komend schooljaar. Één datum nader te bepalen, we streven er naar deze te plannen na de dag van de schoolreis. U wordt t.z.t. middels de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

Gymtijden

Hieronder een overzicht van de gymtijden dit schooljaar.

Welke groep Wanneer
Groep 1 & 2 dinsdag middag 14.00u – 14.45u
Groep 3 & 4

maandag middag 13.00u-13.45u
donderdag middag 13.30u – 14.35u

Groep 5 & 6 maandag middag 14.15u- 15.00u 
vrijdag middag 14.15u -15.00u
Groep 7 & 8 dinsdag middag 13.00u – 13.45u
vrijdag middag 13.00u – 13.45u

Maandag 19 augustus starten de gymlessen, denk aan je gymspullen!  

Luizenpluizen

Aanstaande maandag zullen de “luizenpluizers” de kinderen weer controleren.

Wanneer u hierbij wilt helpen, dan bent u natuurlijk van harte welkom. Ze starten om 8.45u. Hoe meer vrijwilligers des te vlotter het gaat.

Schooljudo

Op maandagochtend 26 augustus starten de lessen schooljudo voor de groepen 3 t/m 8.

Groep 7 & 8  van 8.45u tot 9.30u
Groep 5 & 6 van 9.30u tot 10.15u
Groep 3 & 4 van 10.30u tot 11.15u

De kinderen moeten daarvoor maandagmorgen allemaal hun gymkleding meenemen. Schoenen zijn voor de judolessen niet nodig, want de lessen worden op blote voeten gedaan. (voor de andere gymlessen hebben de kinderen hun gymscoenen wel nodig!)

Over de gymkleding gaat een judopak, deze worden versterkt door de organisatie.

De data waarop de Schooljudo zal plaatsvinden zijn:
maandag 26 augustus
maandag 2 september
maandag 10 september
maandag 16 september

E-waste race

GEEF HET DOOR!!

Beste ouders/verzorgers/inwoners van Groede,

Komend schooljaar doet onze school mee met de E-waste race. De E-waste race is een wedstrijd tussen scholen in een regio om zoveel mogelijk elektronisch afval bij elkaar te verzamelen.

Iedereen kent het wel, je hebt nog wat oude elektronica rondslingeren. Een oud telefoontje, kapotte dvd-speler of een oude wekker bijvoorbeeld.

E-waste is alles waar een batterij of stekker in/aan zit.

Heeft u E-waste? Dan kunt u uw oude elektronica vanaf nu bij ons op school inleveren. De raceperiode is van 16 september t/m 11 oktober. Er worden bij ons op school in de week van 9 september kliko-containers geplaatst. Ons doel is zoveel mogelijk E-waste te verzamelen.

Naast de prestatie om zoveel mogelijk afval te recyclen, wordt er op 11 oktober gekeken hoeveel E-waste elke school heeft verzameld en volgt er een prijsuitreiking. De school met de meest verzamelde E-waste wint voor groep 7/8 een schoolreis naar Technopolis.

Dus onze vraag aan u;

Heeft u E-waste? Breng het dan vanaf vandaag naar onze school!
In het halletje bij de binnenkomst staan vanaf morgen blauwe bakken waar u uw E-waste in kunt doen. Bij voorbaat dank voor uw hulp!

We hebben al wat electrische apparaten mogen ontvangen, uw dank hiervoor!

Avondvierdaagse

De avondvierdaagse in Sluis is van 26 t/m 29 augustus 2019.

Kinderen die hieraan willen deelnemen, kunnen dit enkel doen onder begeleiding van hun ouders.

Uzelf en uw kind(eren) kunnen zich inschrijven. Formulieren hiervoor liggen op school.

Verder informatie:
*De kosten voor deelname bedragen €. 4,50 per persoon.
*Alle avonden wordt een traktatie onderweg verstrekt en na afloop is er voor iedere deelnemer een glaasje fris in MFC “De Keure”.
*Het vertrek is dit jaar weer van MFC “De Keure” en aldaar is ook het eindpunt.
*Vertrektijden : 10 km.  18.00 uur
                         5 km.  18.30 uur
*Na afloop kunnen de medailles opgehaald worden in MFC “De Keure”.

Overblijven

In de eerste week van het nieuwe schooljaar vragen we u, middels een brief die de kinderen meekrijgen, kenbaar te maken hoe vaak uw kind per week gaat overblijven. Dit kan natuurlijk altijd nog gewijzigd worden in de loop van het schooljaar.  

Herhaalde berichten

We willen het herhalen van berichten in de nieuwsbrief beperken.
We zullen dit maximaal één keer doen.

Het is daarom belangrijk dat u data direct noteert.

 

Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8

We vragen de kinderen van groep 7 & 8 a.s. maandag al een agenda bij zich te hebben!

 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl