Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 23-08-2019

In deze nieuwsbrief:
- Knallend het schooljaar in!
- Belangrijke data
- Vakanties schooljaar 2019-2020
- Schooltijden
- Gymtijden
- Vrijdag is gruitdag
- AVG
- Schoolgids
- Overblijf
- MR
- Uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes
- Luizenpluizen
- Geen tosti's
- Schooljudo
- E-waste race
- Herhaalde berichten
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
Knallend het schooljaar in!

 

 

Belangrijke data

26 augustus: eerste les schooljudo (groep 3 t/m 8)
26 t/m 29 augustus: avondvierdaagse in Sluis
2 september: tweede les schooljudo
3 september: informatieavond groep 5 en 6, 19.30u
9 september: derde les schooljudo
9 september: informatieavond groep 1 en 2, 19.00u
10 september: informatieavond groep 4, 18.30-19.15u en informatieavond groep 3 19.30u – 20.30u
16 september: vierde (laatste) les schooljudo
16 september: informatieavond groep 7 en 8, 19.00u
10 oktober: tentoonstelling kinderboekenweek, 18.30u – 19.30u
 

Vakanties schooljaar 2019-2020
Vakantie van tot en met
Herfstvakantie 14 oktober 18 oktober
Kerstvakantie 23 december 3 januari
Carnavalsvakantie 24 februari 28 februari
Paasverlof 13 april  
Meivakantie 20 april 5 mei *
Hemelvaart 21 mei 22 mei
Pinksteren 29 mei ** 1 juni
Zomervakantie 13 juli 21 augustus
     
Groep 1 t/m 4 's middags vrij 6, 7 en 9 juli  
Laatste schooldag van het schooljaar '19 -'20 10 juli  
Extra vrij ochtenden voor de kleuters 20 september
15 november
31 januari
27 maart
19 juni
 
Studiedagen 24 juni en  ***  

* Extra dagen aan de meivakantie vast!
** Verlenging pinksterweekend
*** Er zullen twee studiedagen gepland worden komend schooljaar. Één datum nader te bepalen, we streven er naar deze te plannen na de dag van de schoolreis. U wordt t.z.t. middels de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

Schooltijden

We willen u vragen de schooltijden ook door te geven aan anderen die de kinderen brengen en komen ophalen!

Vanaf 19 augustus 2019 zien de schooltijden er als volgt uit.

maandag  8.30u – 12.00u en van 13.00u – 15.00u
dinsdag  8.30u – 12.00u en van 13.00u – 15.00u
woendag  8.30u – 12.15u
donderdag  8.30u – 12.00u en van 13.00u – 15.00u
vrijdag

 groep 1 t/m 4   8.30u – 12.00u
 groep 5 t/m 8   8.30u-12.00u en van 13.00u – 15.00u


 

Gymtijden

Hieronder een overzicht van de gymtijden dit schooljaar.

Welke groep Wanneer
Groep 1 & 2 dinsdag middag 14.00u – 14.45u
Groep 3 & 4

maandag middag 13.00u-13.45u
donderdag middag 13.30u – 14.35u

Groep 5 & 6 maandag middag 14.15u- 15.00u 
vrijdag middag 14.15u -15.00u
Groep 7 & 8 dinsdag middag 13.00u – 13.45u
vrijdag middag 13.00u – 13.45u

Maandag 19 augustus starten de gymlessen, denk aan je gymspullen!  

Vrijdag is gruitdag

 

AVG

Alle ouder(s)/verzorger(s) krijgen begin volgende week een formulier om voor hun kind(eren) in te vullen.
Dit formulier zal vanaf dit schooljaar voor de gehel schoolloopbaan geldig zijn. U hoeft dus niet elk jaar het formulier opnieuw in te vullen.
Mocht u toch uw toestemming willen wijzigen, dan kan dit altijd. U kunt dan een nieuw formulier aanvragen bij de directie.

Schoolgids

Begin volgende week zal de schoolgids digitaal verzonden worden.
Ook zal deze terug te vinden zijn op de website.

Wanneer u ook een papieren exemplaar wilt, dan kunt u er naar vragen op school.

Overblijf

We vinden het ontzettend fijn wanneer kinderen thee willen drinken.
Op school verzorgen we “gewone” thee. Wanneer kinderen een "smaakje” willen dienen ze dit in het vervolg mee te nemen van thuis.

MR

Hans Rosseel heeft zijn lidmaatschap van onze Medezeggenschapsraad beëindigd. Zijn zittingstermijn is verstreken en hij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. We willen hem bij deze nogmaals hartelijk bedanken!

Conno Manneke zet zijn lidmaatschap voort namens de ouders in de Medezeggenschapsraad. Hiernaast mogen we Peter Quaak van harte welkom heten in de Medezeggenschapsraad. Hij was de enige kandidaat die zich heeft aangemeld en zal daarom de tweede persoon bij de oudergeleding worden.

Juf Ellen Stobbelaar en juf Monique Risseeuw zullen namens het team deelnemen aan de Medezeggenschapsraad.

 

Juf Ellen Stobbelaar en Peter Quaak zullen onze school vertegenwoordingen in de GemeenschappelijkMedezeggenschasraad van ons bestuur.

Uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes

Natuurlijk is het leuk om klasgenootjes uit te nodigen voor verjaardagspartijtjes. Wij vragen u echter met klem om de uitnodigingen niet op school/ schoolplein uit te (laten) delen. De leerkracht krijgt dan vragen waarom de één wel is uitgenodigd en de ander niet mag komen. En dat is toch niet aan ons om uit te leggen.

Luizenpluizen

Afgelopen maandag hebben de "luizenmoeders” de kinderen gecontroleerd. We kunnen u vertellen dat er bij niemand luizen geconstateerd zijn! Dat is een goed begin!

Hartelijk dank luizenmoeders!

Geen tosti's

Op vrijdag 11 oktober zijn er geen tosti's i.v.m. te weinig overblijfkrachten.

Schooljudo

Op maandagochtend 26 augustus starten de lessen schooljudo voor de groepen 3 t/m 8.

Groep 7 & 8  van 8.45u tot 9.30u
Groep 5 & 6 van 9.30u tot 10.15u
Groep 3 & 4 van 10.30u tot 11.15u

De kinderen moeten daarvoor maandagmorgen allemaal hun gymkleding meenemen. Schoenen zijn voor de judolessen niet nodig, want de lessen worden op blote voeten gedaan. (voor de andere gymlessen hebben de kinderen hun gymschoenen wel nodig!)

Over de gymkleding gaat een judopak, deze worden versterkt door de organisatie.

De data waarop de Schooljudo zal plaatsvinden zijn:
maandag 26 augustus
maandag 2 september
maandag 10 september
maandag 16 september

E-waste race

GEEF HET DOOR!!

Beste ouders/verzorgers/inwoners van Groede,

Komend schooljaar doet onze school mee met de E-waste race. De E-waste race is een wedstrijd tussen scholen in een regio om zoveel mogelijk elektronisch afval bij elkaar te verzamelen.

Iedereen kent het wel, je hebt nog wat oude elektronica rondslingeren. Een oud telefoontje, kapotte dvd-speler of een oude wekker bijvoorbeeld.

E-waste is alles waar een batterij of stekker in/aan zit.

Heeft u E-waste? Dan kunt u uw oude elektronica vanaf nu bij ons op school inleveren. De raceperiode is van 16 september t/m 11 oktober. Er worden bij ons op school in de week van 9 september kliko-containers geplaatst. Ons doel is zoveel mogelijk E-waste te verzamelen.

Naast de prestatie om zoveel mogelijk afval te recyclen, wordt er op 11 oktober gekeken hoeveel E-waste elke school heeft verzameld en volgt er een prijsuitreiking. De school met de meest verzamelde E-waste wint voor groep 7/8 een schoolreis naar Technopolis.

Dus onze vraag aan u;

Heeft u E-waste? Breng het dan vanaf vandaag naar onze school!
In het halletje bij de binnenkomst staan vanaf morgen blauwe bakken waar u uw E-waste in kunt doen. Bij voorbaat dank voor uw hulp!

We hebben al wat electrische apparaten mogen ontvangen, uw dank hiervoor!

Herhaalde berichten

We willen het herhalen van berichten in de nieuwsbrief beperken.
We zullen dit maximaal één keer doen.

Het is daarom belangrijk dat u data direct noteert.

 

Groep 1-2

Graag de kleuters een tasje mee te geven met daarin een setje verschoonkleding. Dit tasje mag in het vakje van uw kind.

 

Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8

 

 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl