Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 06-09-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Graag op tijd!
- AVG
- Overblijf
- Burgemeester in groep 3 & 4.
- Bag2school
- Sponsorloop
- Groede Festival
- Heilig Vormsel
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Jarigen
- Wij recyclen mee
Belangrijke data

9 september: derde les schooljudo
9 september: informatieavond groep 1 en 2, 19.00u
9 september: containers voor E-waste in de inkomsthal
10 september: informatieavond groep 4, 18.30-19.15u en informatieavond groep 3 19.30u – 20.30u
16 september: vierde (laatste) les schooljudo
16 september: informatieavond groep 7 en 8, 19.00u
18 september: groep 8 naar 't Zwincollege
10 oktober: tentoonstelling kinderboekenweek, 18.30u – 19.30u
11 oktober: geen tosti's
11 oktober: afsluiting E-waste Race
5 november: Bag2school
 

Graag op tijd!

We willen u met klem vragen om op tijd te komen. 

Voor zowel de kinderen als de leerkrachten is het erg vervelend en onrustig.

8.30u

 

AVG

Alle ouders hebben weer een formulier mee gekregen om voor hun kind(eren) in te vullen.
Wanneer u dit nog niet heeft ingevuld en ingeleverd willen we u vragen dit komende week te doen.

Graag de voor- achterzijde van het formulier invullen.

Alvast bedankt!

Overblijf

U heeft in de eerste schoolweek een brief voor de overblijf ontvangen.

Van velen hebben wij deze al ingevuld terug gekregen. Wanneer u dit nog niet heeft gedaan, wilt u dit dan komende week doen?

Ook hebben wij van enkele gezinnen het overblijfgeld al ontvangen. Hartelijk dank hiervoor!

Burgemeester in groep 3 & 4.

Op school hebben we een boek gekregen over energietransitie. Hierin wordt onder de aandacht gebracht hoe we de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen kunnen maken.

In het boek zijn allerlei thema's uitgewerkt: anders wonen, anders eten, anders vervoeren, anders stroom opwekken, duurzaamheid binnen de school en duurzaamheid thuis.

Afgelopen dinsdag heeft de burgemeester, Mevrouw Vermue, in groep 3 en 4 voorgelezen uit dit boek!

Hartelijk dank hiervoor!

Bag2school

Dit jaar doen we weer twee keer mee met de kledinginzameling.

We verzamelen oude nog bruikbare kleding en textiel van zowel volwassenen als kinderen.
U kunt dan denken aan schoenen, shirts, broeken, riemen maar ook lakens en dekens.

De school krijgt per kilo een bedrag wat we weer aan nieuwe materialen kunnen besteden.

Op dinsdag 5 november wordt de eerste inzameling opgehaald op school.

Sponsorloop

Op woensdag 25 september organiseren we op onze school een sponsorloop.

Geld wat hiermee wordt opgehaald komt ten goede aan activiteiten en materialen voor de kinderen.
We willen graag belijning op het schoolplein, extra spelmateriaal, zandloper voor op het kleuterplein en een bijdrage voor het creëeren van schaduwplekken op het schoolplein.

We zullen u t.z.t. informeren wat we gerealiseerd hebben van de opbrengst.

Groede Festival

Op zondagmiddag 8 september valt er in het dorp te genieten van straattheater, acrobatiek, muziek, dans en kunst. De activiteiten in het dorp zijn geschikt voor het hele gezin en zijn gratis te bezoeken. Vanaf 13.00 uur speelt Mees in haar Vogelhuistheater en geeft ze verschillende kindervoorstellingen. Ook kom je de clown Mimo tegen, er is een acrobatiek act met autobanden, een circustheater en onze Groese prijswinnende living statue Amber is van de partij. Het is onmogelijk om alles wat er te zien en te beleven is tijdens Groede Festival uitvoerig toe te lichten. Je kunt het beste gewoon komen kijken en je laten verrassen. Kijk op www.groedefestival.com  en mis dit leuke festival niet! 

Heilig Vormsel

Voor de leerlingen die dit schooljaar in groep 8 zitten, is er de mogelijkheid om het sacrament van het Heilig Vormsel te ontvangen.

Vormselviering
Op zaterdag 13 juni om 16:00 uur is de vormselviering in de parochiekerk te Oostburg.

Vragen/aanmelding
Voor eventuele vragen en opgave voor de informatieavond kunt u contact opnemen met juf Ellen.

Groep 1-2

Graag de kleuters een tasje mee te geven met daarin een setje verschoonkleding. Dit tasje mag in het vakje van uw kind.

 

Groep 3-4

Even voorstellen:

Hoi allemaal!
Ik ben Esther Brakman, ik ben 17 jaar (16 september word ik 18!) en ik woon in Breskens. Ik doe de opleiding onderwijsassistente op Scalda in Terneuzen. Ik zit in mijn 3e jaar van de opleiding en dus mijn laatste jaar. Dit jaar kom ik het hele jaar stage lopen in groep 3-4 op maandag, dinsdag en woensdag bij juf Stephanie en juf Monique. Ik heb er heel erg veel zin in, en de eerste weken vond ik al heel erg leuk. Mochten jullie nog vragen voor mij hebben mag je die altijd stellen!
Groetjes Esther!

Groep 3
In groep 3 hebben we al heel wat letters geleerd! De i, aa, k, m, s, p en de r!

Groep 5-6

Toetsen
-16 sept. woorddictee thema 1 (groep 5)
-17 sept. woorddictee thema 1 (groep 6)
-23 sept. zinnendictee thema 1 (groep 5)
-24 sept. zinnendictee thema 1 (groep 6)
-24 sept. toets geschiedenis thema 1 (groep 5/6)
-3 okt.    toets aardrijkskunde thema 1 (groep 5/6)
-10 okt.  toets topo thema 1 (groep 5/6)
-10 okt.  tafeltoets; tafels 2 tm 6 (groep 5)

Planning
-Op 17 september en 24 september krijgen de kinderen een gastles vanuit het Cultuurmenu. Deze lessen vinden op school plaats.

 

Groep 7-8

Toetsen
- 13 september toets verkeer 1. De kinderen mogen hier op school voor oefenen. Ze krijgen een begrippenblad mee naar huis.
- 13 september toets topografie hoofdstuk 1.
- 16 september woorddictee thema 1
- 17 september toets geschiedenis hoofdstuk 1
- 23 september toets aardrijkskunde hoofdstuk 1
- 25 september zinnendictee thema 1
- 8 oktober toets natuur hoofdstuk 1

Bovenstaande data hebben de kinderen op school in hun agenda geschreven. Deze staan ook op het mededelingenbord in de klas. En voor u ter herhaling/controle/ondersteuning op de nieuwsbrief.

Vanaf 9 september krijgen de kinderen op maandag huiswerk mee. Dit wordt op vrijdag ingeleverd op school. Eerder mag natuurlijk ook. Het huiswerk dat de kinderen mee naar huis krijgen, komt overeen met de lesstof die we op dat moment in de klas behandelen. Wilt u het werk van uw kind controleren op netheid en nauwkeurigheid?

Planning
- Op maandag 9 september krijgen de kinderen hun ‘leermap’ mee naar huis. In deze map zitten alle bladen voor de dictees, kopieerbladen voor de zaakvakken (aardrijkskunde, natuur, topografie en geschiedenis), uitleg voor spreekbeurt/werkstuk etc. Deze map hebben de kinderen nodig om thuis te leren en te oefenen voor de dictees. Ze mogen deze map thuis bewaren.

Een week van tevoren krijgen de kinderen net als in groep 5/6 hun leerboek mee naar huis (natuur, geschiedenis, aardrijkskunde en Engels), maar de kopieerbladen hebben ze dus thuis in hun leermap. Let u erop dat de kinderen deze uit de map halen om te leren?

De dag waarop de toets gepland is, nemen de kinderen hun leerboek mee naar school. Ze mogen eventueel hun leerkopie meenemen om net voor de toets nog even over te lezen.

In de map zit een schema met data voor het boekverslag, spreekbeurt en werkstuk etc. Deze data hebben de kinderen ook in hun agenda geschreven. Noteert u deze data thuis ook?

- Op maandag 16 september is de informatieavond van groep 7/8. Tijdens deze avond mogen de ouders met hun kind naar school komen. De bedoeling van deze avond is dat de kinderen aan hun eigen ouders vertellen hoe het reilt en zeilt in groep 7/8. Vanaf 19.00 uur zijn jullie van harte welkom.

- Op woensdag 18 september brengen de kinderen van groep 8 een bezoek aan ’t Zwincollege in Oostburg. Dit ter voorbereiding voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Zij zullen deze morgen enkele normale lessen vanuit de basisschool volgen en één gastles wordt door het Zwin verzorgd. We vertrekken om 8.25 uur met de bus richting het Zwin en zijn om 12.15 uur terug op school. De kinderen dienen deze morgen een eigen hapje en drankje mee te nemen.

Groep 8 heeft een gastles gehad, zij hebben voorlichting gekregen over verslavingen.
Ze hebben besproken wat roken doet en wat sigaretten inhouden, de gevaren van alcohol zijn besproken en ze hebben diverse filmpjes gezien.
Het doel is kinderen goed te informeren waar ze mee geconfronteerd kunnen worden op het voortgezet onderwijs.
Deze gastles heeft plaatsgevonden in de Schoolbus.

Jarigen

1 september: Zoë Versluijs
2 september: Tom van der Slikke
5 september: Madelief Hinneman
12 september: Kynan Groosman
13 september: Sophie van der Slikke
25 september: Cas Hinneman
30 september: Kyan Boidin

Van harte gefeliciteerd!

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl