Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 20-09-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Wieltjesweek
- Meesparen schoolbieb
- E-waste
- GGD
- Overblijf
- Bag2school
- Sponsorloop
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Jarigen
- Wij recyclen mee
Belangrijke data

25 september: sponsorloop
                        start verkoop Kinderpostzegels
27 september: fruitdag (laatste vrijdag van de maand wordt het fruit geregeld door de Activiteitencommissie)
7 t/m 11 oktober: week van de pauzehap
10 oktober: tentoonstelling kinderboekenweek, 18.30u – 19.30u
11 oktober: geen tosti's
11 oktober: afsluiting E-waste Race
5 november: Bag2school
 

Wieltjesweek

Tijdens de wieltjesweek mag er telkens één groep aan de zijkant van de school steppen en of skaten.
De stepjes van de kleuters worden verzameld op het kleuterplein.
De stepjes van de kinderen van groep 3 t/m 8 worden verzameld achter de fietsenstalling.
Skates van groep 5 t/m 8 worden verzameld in het halletje bij de ingang.

Er zullen in de klassen afspraken gemaakt worden over het gebruik, plaats en omgang. Veiligheid gaat voor alles! Wanneer kinderen beschermers dragen, graag deze voorzien van naam. 

Bij succes herhalen we dit in het voorjaar.

Groep 1 & 2: maandag 23 september en dinsdag 24 september, alleen stepjes zijn toegestaan.
Groep 3 & 4: maandag 23 september, alleen stepjes zijn toegestaan.
Groep 5 & 6: dinsdag 24 september, skates en stepjes zijn toegestaan.
Groep 7 & 8: vrijdag 27 september, skates en stepjes zijn toegestaan.

Meesparen schoolbieb

We kunnen sparen voor gratis kinderboeken! Hiermee kunnen we onze schoolbibliotheek uitbreiden.
Samen met de ouder(s)/verzorger(s) kunnen kassabonnen van kinderboeken, gekocht bij de lokale Bruna-winkel tijdens de Kinderboekenweek, worden gespaard.
Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis kinderboeken kunnen worden uitgezocht bij Bruna.

Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’?

  • Ouders die tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna-winkel  kopen kunnen de kassabon inleveren op school;
  • De school verzamelt alle kassabonnen van 2 t/m 13 oktober 2019;
  • De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 15 november 2019 ingeleverd worden bij een Bruna-winkel;
  • De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon;
  • We mogen als school t/m 15 december 2019 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

E-waste

Wij hebben al heel wat verzameld, wanneer u thuis nog E-waste heeft kunt u dit nog inleveren op school tot en met 10 oktober!

Alvast bedankt!

GGD

Informatiebrief Wormpjes (Aarsmaden)

Wat zijn het?
Aarsmaden zijn kleine wormpjes die in het darmkanaal leven. Ze komen met de ontlasting naar buiten en zijn dan met het blote oog zichtbaar. De wormpjes zijn ongeveer 1 cm lang en wit van kleur. 's Avonds en 's nachts legt het wijfje eitjes rond de anus.

De verschijnselen
Jeuk rond de anus, soms vage buikklachten, buikpijn en/of diarree, oververmoeidheid en prikkelbaarheid als gevolg van slecht slapen door de jeuk. Een infectie is lang niet altijd te herkennen. Soms is een worm of een kluwentje wormen te vinden bij de ontlasting. Dan zijn ze meestal duidelijk zichtbaar. Als u deze wormen ziet, is de diagnose met zekerheid gesteld.

Hoe krijg je het?
Door het (ongemerkt) eten van eitjes via voeding of vanuit de omgeving. Door het krabben rond de anus raken nagels en vingers besmet met eitjes. Deze eitjes kunnen via de vingers in de mond terecht komen en groeien in de darmen uit tot nieuwe wormpjes. Op deze manier houdt het kind de infectie in stand. De eitjes kleven ook aan kleding, beddengoed, meubels en speelgoed. Zo kunnen ook anderen met de eitjes besmet raken. Meestal gaat de besmetting over op het hele gezin. Een kind blijft besmettelijk zolang er wormen in de darmen zijn die eitjes leggen.

Informatie voor kindercentra en scholen over wormpjes
Een goede hygiëne is erg belangrijk.
Gebruik vloeibare zeep en papieren handdoekjes bij het handen wassen na toiletgebruik en voor het eten.
Maak regelmatig speelgoed en meubels schoon met een sopje. Als er geen sopje mogelijk is dan goed stofzuigen.
Houd eventueel toezicht op de nagels (kort houden en borstelen).
Als een kind wormpjes heeft, verwijs het dan via de ouders naar de huisarts.
Als er sprake is van besmetting, licht dan ook de schoonmakers in want ook deurknoppen en wc's dienen goed schoongehouden te worden.

Wering
Kinderen met wormpjes hoeven niet geweerd te worden. De aandoening is niet ernstig en goed te behandelen.


Wat kunt u er zelf aan doen?
Laat kinderen na het buitenspelen grondig hun handen wassen.
Gebruik bij het handenwassen een nagelborstel. Houd de nagels kort.
Was ook de handen na toiletbezoek, vóór het eten en vóór het klaarmaken van eten.
Was rauwe groente en sla grondig vóór verwerken of opeten.
Let op dat eventuele zandbakken ’s avonds en ’s nachts worden afgedekt. Als uw hond of kat last heeft van spoelwormen, kunt u een kuur aanschaffen in de dierenwinkel.


Opmerkingen
Bij een antiwormkuur wordt meestal het hele gezin behandeld. Uitgebreide hygiëne is nodig tot enkele dagen na het starten van de kuur. Bij behandeling zijn de klachten binnen enkele dagen over.


Nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met
de GGD Zeeland, Team Infectieziektebestrijding. Het telefoonnummer is: 0113-249400.
U kunt ons ook per email bereiken: infectieziekten@ggdzeeland.nl.

Uitgave GGD Zeeland
Maart 2016

Overblijf

Van vele gezinnen hebben wij het overblijfgeld al ontvangen. Hartelijk dank hiervoor!

Wanneer u de betaling nog niet heeft voldaan, wilt u dit dan doen vóór 30 september a.s.?

Bag2school

Dit jaar doen we weer twee keer mee met de kledinginzameling.

We verzamelen oude nog bruikbare kleding en textiel van zowel volwassenen als kinderen.
U kunt dan denken aan schoenen, shirts, broeken, riemen maar ook lakens en dekens.

De school krijgt per kilo een bedrag wat we weer aan nieuwe materialen kunnen besteden.

Op dinsdag 5 november wordt de eerste inzameling opgehaald op school.

Sponsorloop

Op woensdag 25 september organiseren we op onze school een sponsorloop.

Op 25 september willen we alle brieven ontvangen; ook wanneer er geen sponsorgeld is opgehaald.

 

Groep 1-2

Groep 1-2 werkt de komende periode over de letter b van boos dit valt onder het thema emoties & gevoelens.

Cultuurmenu, Muziekactiviteit: kleuterrock
Swing je mee? Muzikant en docent Hans van der Werf zorgt er met zijn accordeon voor dat de kleuters de klas uit swingen!

Groep 3-4

In de afgelopen 4 weken hebben de kinderen van groep 3 en 4 judolessen gehad en dat hebben ze zo goed gedaan dat ze een echt judo- diploma verdiend hebben! Proficiat namens de juffen; wij zijn trots op jullie!

Verder hebben de kinderen van groep 3 tot nu toe al 11 letters geleerd waarmee ze al heel veel woordjes kunnen maken en lezen. Knap hoor!

De kinderen van groep 4 weten ondertussen al wat lidwoorden en zelfstandig naamwoorden zijn, wat een woordweb is, hebben al dingetjes in de klas mogen opmeten en zijn zeer enthousiast in “bewegend leren” op de “Doe- dinsdag”, net als de kinderen van groep 3, want die doen al net zo enthousiast mee!

Groep 5-6

Toetsen
-23 sept. zinnendictee thema 1 (groep 5)
-24 sept. zinnendictee thema 1 (groep 6)
-24 sept. toets geschiedenis thema 1 (groep 5/6)
-3 okt.    toets aardrijkskunde thema 1 (groep 5/6)
-10 okt.  toets topo thema 1 (groep 5/6)
-10 okt.  tafeltoets; tafels 2 tm 6 (groep 5)

Planning
-Op 17 september en 24 september krijgen de kinderen een gastles vanuit het Cultuurmenu. Deze lessen vinden op school plaats.

Voor de knutselles hebben de kinderen binnenkort de volgende spulletjes nodig: doppen van flessen, knopen, spijkers, schroeven, boutjes, ijzerdraad, kralen en ander klein materiaal (graag van naam voorzien).

 

Groep 7-8

Toetsen
- 23 september toets aardrijkskunde hoofdstuk 1
- 25 september zinnendictee thema 1
- 8 oktober toets natuur hoofdstuk 1

Willen de kinderen op de dag van de toets het leerboek terug meenemen naar school.
Wilt u het huiswerk van uw kind controleren op netheid en nauwkeurigheid?

Planning
- Maandag 16 september t/m donderdag 10 oktober: E-waste race.
De kinderen van groep 7/8 zijn al fanatiek bezig met de inzameling van E-waste. De komende weken zullen we aan dit project werken d.m.v. promotieactiviteiten en het recyclen van oude elektronische apparaten.

- We zijn in de klas aan het werk rond de Tweede Wereldoorlog en 75 jaar vrijheid.
Op maandagmorgen 23 september gaan we op de fiets naar Groede Podium. Hier is een tentoonstelling in een Duitse bunker. De tentoonstelling omvat de periode 1942 t/m de bevrijding 1944 en bestaat uit originele uniformen, gebruiksartikelen en uitrustingstukken van zowel de Duitse militairen als van de Canadese militairen. In de tweede behandelkamer wordt een film vertoond.

-Op maandag 7 oktober gaan we naar het Ledeltheater in Oostburg. Hier hebben we een theatervoorstelling over het bekroonde boek van Jacques Vriens ‘Oorlogsgeheimen’.
Het is 1943. Het Zuid-Limburgse dorp waar de elfjarige Tuur woont, is bezet door de Duitsers. Tuur en zijn buurmeisje Maartje vinden dit in het begin wel spannend. Maar langzaam maar zeker komen de kinderen erachter dat de bezetters in staat zijn tot de ergste dingen. De volwassenen proberen zoveel mogelijk voor hen geheim te houden: de Engelse piloot die op zolder verstopt zit, wie de Duitsers helpen (zoals hun eigen meester) en wie in het verzet zitten. Maar op een dag vertelt Maartje aan Tuur dat zij zelf ook een groot en gevaarlijk geheim heeft.

Tuur denkt vaak terug aan de oorlog. Aan zijn buurmeisje Maartje.

En het grote geheim…

We zijn nog op zoek naar mensen die deze morgen willen rijden. De voorstelling is van 10.00 tot 11.00 uur. We vertrekken deze morgen om 9.30 uur van school naar Oostburg. Graag aanmelden via uw kind bij de juffen.

-We gaan nog naar een tentoonstelling in het museum het Bolwerk in IJzendijke. Hier is een speciale expositie over de bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen en staat in het teken van 75 jaar bevrijding.
Wegens ziekte van een medewerker van het museum is het bezoek uitgesteld en volgt de datum nog.

- Willen de kinderen hun rapport inleveren op school.

- Dinsdag 24 september hebben we ’s morgens cultuurmenu.
Filmacteren: In deze workshop gaat de leerlingen aan de slag met het onderwerp ‘camera acteren’.

- Woensdag 25 september:       Sponsorloop.

Start verkoop Kinderpostzegels. De kinderen zijn deze morgen om 12.00 uur uit. Op woensdag 2 oktober moeten de Kinderpostzegelsenveloppen ingeleverd worden.

- Vrijdag 27 september: de kinderen van groep 7/8 hebben vandaag ‘wieltjesdag’. Verdere informatie staat in het algemene gedeelte van de nieuwsbrief.

- Op 2 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Reis mee!’. We zijn in de klas al bezig met activiteiten rond dit thema. De tentoonstelling is op 10 oktober.

Jarigen

1 september: Zoë Versluijs
2 september: Tom van der Slikke
5 september: Madelief Hinneman
12 september: Kynan Groosman
13 september: Sophie van der Slikke
25 september: Cas Hinneman
30 september: Kyan Boidin

Van harte gefeliciteerd!

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl