Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 23-02-2017

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Toetsen
- Schoolfoto blok
- Zwangerschapsverlof juf Esther
- Carnaval
- Kleuters
Data om te onthouden

24 februari: Carnavalsviering op de Meerstromenschool

27 t/m 3 maart: Voorjaarsvakantie

13 maart: Start EHBO lessen groep 7-8

5 april: Schoolfotograaf

4 en 6 april: Oudergesprekken, groep 3 t/m 7

Toetsen

24 februari: Groep 7-8, woorddictee, thema 4

10 maart: Groep 7-8, zinnendictee

16 maart: Groep 5-6, toets aardrijkskunde, blok 3 en topo

28 maart: Groep 5-6, toets geschiedenis, blok 3

Meerstromenschool
Zwangerschapsverlof juf Esther

Juf Esther's zwangerschapsverlof start op maandag 27 maart. Zij wordt dan vervangen op maandag en vrijdag door juf Monique Risseeuw. Juf Monique heeft ook vorig schooljaar langdurig bij ons op school vervangen. Zij blijft tot het eind van dit schooljaar.

Wij wensen juf Esther een schattige en vooral gezonde baby toe. En juf Monique wensen we weer een fijne tijd toe op de Meerstromenschool.

Carnaval

De kleuters en groep 3-4 vieren op vrijdagmorgen 24 februari gezamenlijk carnaval. De kinderen mogen verkleed naar school komen en mogen in groepjes van minimaal drie voor elkaar optreden. De kinderen hebben thuis of op school één van de aangeboden liedjes (met dans) gekozen. De meeste liedjes zijn voor de kinderen bekend, maar ze mogen natuurlijk ook thuis oefenen. Voor de kinderen die niets hebben gekozen is er toch een leuk “hossend programma”. We wilen die ochtend geen confetti, serpentine-spuitbussen, wapens, zwaarden e.d. Gewone serpentines zijn wel toegestaan. De kinderen krijgen als traktatie iets te eten en te drinken, ze hoeven dus niets mee te nemen naar school.

Voor groep 5 t/m 8 is het 's middags carnavalsfeest. Zij mogen ook pas 's middags verkleed naar school komen. De overblijvers kunnen zich tijdens de middagpauze omkleden. Voor groep 5 t/m 8 is er 's middags een traktatie. Het programma voor groep 5 t/m 8 ziet er als volgt uit: Spel (dit is nog een verrassing) en de verkiezing van Prins en Prinses Carnaval. We wensen alle kinderen een gezellig carnavalsfeest toe.

Kleuters

De kleuters starten na de voorjaarsvakantie met het thema Lente.

De nieuwe letter is de l van lam.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl