Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 05-10-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Betaling vrijwillige ouderbijdrage
- Ontruimingsoefening
- Kinderboekenweek
- Week van de pauzehap
- Jeugd en gezin
- Meesparen schoolbieb
- E-waste
- Sponsorloop
- Bag2school
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
Belangrijke data
7 t/m 11 oktober Week van de pauzehap
10 oktober: Tentoonstelling kinderboekenweek, 18.30u – 19.30u
11 oktober Geen tosti's
Afsluiting E-waste Race
14 t/m 18 oktober: Herfstvakantie
21 oktober Luizenpluizen
31 oktober Kleuters brengen bezoek aan bibliotheek
5 november Bag2school (kledinginzameling)
5 november Nationaal Schoolontbijt
15 november Extra vrij groep 1 & 2
4 december Sinterklaas op de Meerstromenschool
20 december Alle leerlingen vrij om 12.00u
   

 

Betaling vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen u hierbij vriendelijk de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage, bestemd voor de activiteiten van de Aciviteitencommissie te voldoen.
Deze bijdrage bedraagt €50 per kind (schoolreis inbegrepen)

Uit deze bijdrage worden activiteiten bekostigd die niet door de overheid worden vergoed. Vieringen van Sinterklaas, Kerst, Carnaval, schoolreis, voorleesontbijt e.d.

Wij verzoeken u vriendelijk de bijdrage voor 1 november ( i.v.m. de inkoop voor 5 dec.) te voldoen op rekeningnr:

NL 92 RABO 0101243022 t.n.v. Meerstromenschool. Graag de naam van uw kind(eren) noteren bij de betaling.

Betaling in termijnen is mogelijk na overleg, neem hiervoor contact op met juf Ellen Perdaen.

Ontruimingsoefening

Dinsdag 1 oktober hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Alle kinderen en leerkrachten waren vooraf op de hoogte.
We hopen dat het nooit nodig zal zijn, maar het is erg belangrijk dat de kinderen weten wat er in een dergelijke situatie gevraagd wordt, hoe het geluid van het alarm klinkt en waar ze naar toe moeten. De ontruimingsoefening is een onderdeel van ons veiligheidsplan.

Iedereen was binnen 5 min. buiten! We kunnen melden dat we een vlotte en veilige ontruiming hebben gehad!

 

Kinderboekenweek

Van 2 t/m 11 oktober is het Kinderboekenweek. Op school zullen we daar ook aandacht aan besteden. Het thema dit jaar is “Reis mee”.

We sluiten de Kinderboekenweek af met een tentoonstelling op donderdag 10 oktober. U bent dan van harte welkom om te komen kijken van 18.30u tot 19.30u.

Week van de pauzehap

De week van de pauzehap is van 7 t/m 11 oktober.

maandag eigen eten van thuis meenemen
dinsdag watermeloen en banaan
woensdag komkommer, wortel, paprika
donderdag rijstwafel + evt. plakje kaas
vrijdag zelf eten van thuis meenemen; fruit/groente net als anders

Kinderen moeten wel elke dag zelf voor drinken zorgen.

Jeugd en gezin

Van het team “Jeugd en Gezin” kregen we onderstaande tekst met het verzoek deze op te nemen in de nieuwsbrief.
Daar werken we graag aan mee.

Vanaf 1 oktober 2019 zijn wij als team gekoppeld aan alle scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Sluis. Wij werken samen met de pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders van de school en de GGD. Normaal gesproken zitten wij op de locatie aan de Nieuwstraat 2 in Oostburg als toegangsteam voor de jeugdhulp.
Om de drempel tot de toegang jeugdhulp te verlagen en om preventiever te gaan werken kunt u ons dus vanaf 1 oktober op de school, kinderopvang en peuterspeelzaal tegenkomen. Wij staan open voor al uw vragen op het gebied van jeugd.
De komende vier maanden gaan wij samen met de school, kinderopvang en peuterspeelzaal onderzoeken welke (advies)vragen er spelen op scholen en kinderopvang m.b.t. bijvoorbeeld de ontwikkeling,  gedrag van kinderen of vragen vanuit ouders rondom opvoeding en ouderschap.
Iedere school, kinderopvang en peuterspeelzaal heeft een vaste contactpersoon uit ons team.
Vanzelfsprekend zijn wij gebonden aan de Wet op de Privacy en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat er niets wordt besproken, vastgelegd of besloten zonder dat daar eerst met u contact over is geweest en u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Anjo de Bruijckere is onderdeel van het jeugdteam van de gemeente Sluis.
U kunt haar met ingang van 1 oktober 2019 tegenkomen en/of benaderen bij ons op school.

 Één keer per maand zal zij aanwezig zijn op de Meerstromenschool.

Indien u buiten deze dagen om vragen heeft op het het gebied van jeugdhulp, kunt u ons team altijd bereiken via het telefoonnummer 140117 en via het e-mail adres jeugdengezin@gemeentesluis.nl

Meesparen schoolbieb

We kunnen sparen voor gratis kinderboeken! Hiermee kunnen we onze schoolbibliotheek uitbreiden.
Samen met de ouder(s)/verzorger(s) kunnen kassabonnen van kinderboeken, gekocht bij de lokale Bruna-winkel tijdens de Kinderboekenweek, worden gespaard.
Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis kinderboeken kunnen worden uitgezocht bij Bruna.

Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’?

  • Ouders die tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna-winkel  kopen kunnen de kassabon inleveren op school;
  • Ook facturen van boeken die online gekocht zijn kunnen worden ingeleverd;
  • De school verzamelt alle kassabonnen van 2 t/m 13 oktober 2019;
  • De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 15 november 2019 ingeleverd worden bij een Bruna-winkel;
  • De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon;
  • We mogen als school t/m 15 december 2019 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

E-waste

De laatste week!

Wanneer u thuis nog E-waste heeft kunt u dit nog inleveren op school tot en met 10 oktober!

Alvast bedankt!

 

Sponsorloop

Op woensdag 25 september hebben we de sponsorloop gehouden.

We hebben hiermee een fantastisch bedrag van € 1800  opgehaald!

Waarvoor we het geld gaan inzetten gaan we de komende periode bespreken; u hoort van ons!

 

 

 

Bag2school

Dit jaar doen we weer twee keer mee met de kledinginzameling.

Voor een aantal van u is dit wellicht nieuw. We verzamelen oude nog bruikbare kleding en textiel van zowel volwassenen als kinderen.
U kunt dan denken aan nog bruikbare schoenen, shirts, broeken, riemen maar ook lakens en dekens. Deze kunt u inleveren op school. U krijgt daarvoor volgende week een plastic zak waar u deze spullen in kunt doen. Mocht de plastic zak die u krijgt, niet groot genoeg zijn dan mag u ook een andere plastic zak gebruiken. Deze kunt u dan maandag 4 november of dinsdag 5 november voor schooltijd inleveren.

De school krijgt per kilo een bedrag wat we weer aan nieuwe materialen kunnen besteden.

Op dinsdag 5 november wordt de eerste inzameling opgehaald op school.

 

Groep 1-2

Groep 1-2 werkt de komende periode over de letter Z van zon, dit valt onder het thema ruimte

Groep 3-4

De kinderen van groep 3 en 4 hebben de afgelopen weken hard gewerkt voor de tentoonstelling voor de Kinderboekenweek “Reis mee…”. Natuurlijk hopen ze op veel bezoek in hun klas!

Verder gaat groep 3 als een speer vooruit met het lezen; ze schrijven en lezen zelfs al kleine zinnen. Met rekenen kunnen ze al plattegronden en bouwsels aan elkaar koppelen en weten ze wat splitsen is.

Groep 4 weet inmiddels ook al wat werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden zijn en proberen de tafel van 2 onder de knie te krijgen. Dit oefenen ze door verschillende (schone!) paren sokken aan de waslijn te hangen. Hoe leuk is dat!

Dierendag in groep 3 en 4!

Groep 5-6

Toetsen:
Aardrijkskunde blok 1          : 3 oktober
Aardrijkskunde topo blok 1   : 10 oktober
Tafels 2 t.m. 6 (groep 5)      : 10 oktober
Natuur blok 1                      :  28 oktober
Verkeer krantje 1                 :   4 november
Tafels 2 t.m. 6 + 9 (groep 5): 31 oktober
Tafels 2 t.m. 10 (groep 6)    : 31 oktober

Willen de kinderen op de dag van de toets het leerboek terug meenemen naar school.

De kinderen van groep 5/6 hebben tijdens de sponsorloop samen 42 km. gerend. Complimenten hoor!

In de week van 7 t.m. 11 oktober doen we mee aan het project  "Week van de Pauzehap". Op maandag nemen de kinderen zelf hun eigen pauzehap mee. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de kinderen een gezonde pauzehap behorende bij het project. Op vrijdag nemen de kinderen van thuis hun eigen groente/fruithap mee. Ze moeten wel de hele week hun eigen drinken meenemen. 

Groep 7-8

Toetsen
-11 oktober. Toets topografie 2.
- 5 november. Woorddictee 2.
- 6 november. Toets geschiedenis hoofdstuk 2.
- 11 november. Toets aardrijkskunde hoofdstuk 2.
- 15 november. Toets topografie 3.
- 19 november. Zinnendictee 2.
- 26 november. Toets natuur hoofdstuk 2.  

Willen de kinderen op de dag van de toets het leerboek terug meenemen naar school.
Jammer genoeg gebeurt dit nog niet bij alle kinderen. Hierdoor kunnen we niet goed verder tijdens de volgende les.

Wilt u het huiswerk van uw kind controleren op netheid en nauwkeurigheid en of het volledig ingevuld is? Bij een hoop kinderen missen er een aantal onderdelen van de opdrachten.

Planning
- Op 2 oktober is de Kinderboekenweek gestart. Het thema van dit jaar is ‘Reis mee!’. We zijn in de klas al druk bezig met activiteiten rond dit thema. De tentoonstelling is op 10 oktober 18.30 uur.

- Maandag 7 oktober. We hebben een theater voorstelling in het Ledeltheater. We vertrekken deze morgen om 9.30 uur naar Oostburg en vertrekken om 11.00 uur terug naar school.

We willen de ouders van Renske, Lotte, Carice, Miller en Duarte bedanken dat ze willen rijden deze morgen.

De indeling van het vervoer:
Mama Renske: Renske, Zoë, Glenn, Lisa, Elise, Yasmin.
Mama Lotte Soeting: Lotte, Jinke, Eva, Sophie.
Papa Carice: Carice, Bram, Teim, Kynan.
Mama Miller: Miller,Tom, Kyan, Raf.
Mama Duarte: Duarte, Quint, Anouk, Lotte.
Juf Carolien: Lukas, Pieter, Fedde, Lukas H.

- Voor de kinderen die zich hiervoor opgegeven hebben start op donderdag 24 oktober de Franse les.

- Op vrijdag 25 oktober hebben we een gastles van de bibliotheek. Dit ter introductie voor de Voorleeswedstrijd.

- Op maandag 11 november om 20.00 uur is het de informatieavond van ’t Zwin bij ons op school. De ouders van de leerlingen van groep 8 zijn deze avond van harte welkom.

- Op woensdag 20 november is het de Voorleeswedstijd. Er zijn 10 enthousiaste lezers die deze morgen proberen om schoolkampioen te worden. De winnaar zal onze school vertegenwoordigen tijdens de volgende ronde in de bibliotheek van Oostburg.

- Bij de Kinderpostzegelactie hebben de kinderen van onze school ongeveer €2500 opgehaald!

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl