Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 22-11-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Gezonde pauzehap
- Week van het touwtjespringen
- Fietsenkeuring
- Herinnering: Betaling vrijwillige ouderbijdrage
- Oproep nieuwe leden AC
- Flyer Industriëel museum
- Klasbord (herhaald bericht)
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
Belangrijke data
27 november Voorleeswedstrijd groep 8
22 / 28 november Oudergesprekken groep 3 t/m 8
29 november Eerste rapport
4 december Sinterklaas op de Meerstromenschool
19 december Kerstdiner
20 december Alle leerlingen vrij om 12.00u

 

Gezonde pauzehap

De ochtendpauze op school is het moment om even iets te eten en te drinken. Dit is belangrijk om het vol te houden tot de middagpauze. Een pauzehap is daarom niet bedoeld als een hele maaltijd.

Geef uw kind daarom iets mee wat niet te groot is en niet teveel calorieën bevatten.

Op vrijdag is onze zogenoemde “gruitdag”. Op deze dag nemen de kinderen alleen groente of fruit mee voor tijdens de pauzehap. Ook is er de laatste woensdag van de maand een extra fruitdag. Op deze dag ‘trakteert’ de activiteitencommissie.

Tip: Leer kinderen water drinken; het is bijna altijd bij de hand, voordelig, levert geen calorieën en is niet slecht voor het gebit!

We willen geen limonade, frisdranken en sportdranken, omdat deze erg veel suiker bevatten en ontmoedigen pakjes in het kader van duurzaamheid.

Week van het touwtjespringen

Van het sponsorgeld hebben we springtouwen voor in de pauze aangeschaft.

Hier zijn de kinderen enthousiast mee aan de slag gegaan!

Fietsenkeuring

Op woensdag 13 november hebben we de fietsen- en verlichtingskeuring gehouden.

In totaal zijn er 68 fietsen gecontroleerd.

We willen juf Sabrina, juf Esther, mama Joke en papa Dick hartelijk danken voor de hulp!

 

Herinnering: Betaling vrijwillige ouderbijdrage

Al voor 80% van de leerlingen is de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Hartelijk dank hiervoor!

Wij vragen u hierbij vriendelijk de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage, bestemd voor de activiteiten van de Aciviteitencommissie te voldoen.
Deze bijdrage bedraagt €50 per kind (schoolreis inbegrepen)

Heeft u nog niet betaald, maar bent u daartoe wel bereid: 
Wij verzoeken u vriendelijk de bijdrage voor 1 november ( i.v.m. de inkoop voor 5 dec.) te voldoen op rekeningnr:

NL 92 RABO 0101243022 t.n.v. Meerstromenschool. Graag de naam van uw kind(eren) noteren bij de betaling.

Betaling in termijnen is mogelijk na overleg, neem hiervoor contact op met juf Ellen Perdaen.

 

Oproep nieuwe leden AC

Beste ouders, voor het organiseren van activiteiten hebben we een Activiteitencommissie.

2 á 3 keer per jaar komen zij bij elkaar om mee te denken en te helpen met het organiseren van activiteiten op school.

In het kader van “vele handen maken licht werk” kunnen we nog wel wat extra ouders gebruiken.

Wanneer u het leuk vindt om bij de Activiteitencommissie aan te sluiten kunt u zich aanmelden bij de directie.
 

Wanneer u zich niet wilt opgeven voor de Activiteitencommissie, maar wel als “oproepouder" ( incidentele hulp bij activiteiten), dan ook graag aanmelden bij de directie.

Wij horen graag van u!

Tot op heden hebben we nog geen versterking bij de activiteitencommissie of bij de ‘oproepouders’.

Flyer Industriëel museum

Klasbord (herhaald bericht)

Klasbord is een social media tool voor het onderwijs. Hiermee willen we ouder(s) en verzorger(s) foto's uit de groep van hun kind kunnen volgen. Dit kan zowel via de klasbord-app als via de klasbord-website.

  • Wij kunnen u als ouder(s)/ verzorger(s) makkelijk op de hoogte houden binnen een afgesloten en veilige omgeving;
  • u ontvangt een foto of een bericht direct via de klasbord-app of via de klasbord-website;
  • klasbord is een afgeschermde omgeving;
  • om klasbord te kunnen volgen heeft u als volger de unieke klascode nodig en goedkeuring van de leerkracht.

Respecteer de privacy.
Een gedeeld bericht op klasbord kan privacygevoelige informatie bevatten of persoonsgegevens. Om de privacy van iedereen te respecteren is het niet toegestaan om berichten van Klasbord te kopiëren of te verspreiden bijvoorbeeld door het maken van een screenshot.

AVG.
Het kan zijn dat je het als ouder/verzorger liever niet hebt dat er mogelijke persoonsgegevens worden gedeeld die betrekking hebben op jouw kind. Je hebt als ouder te allen tijde het recht om hier bezwaar tegen te maken bij de leerkracht of de directie. We zijn verplicht uw keuze te respecteren en hiermee rekening te houden bij het gebruik van klasbord. Klasbord is opgenomen op het AVG-formulier.

Klasbord vs. de Nieuwsbrief
De nieuwsbrief blijft ons belangrijkste communicatiemiddel naar u als ouders. Blijf deze dan ook goed lezen, zodat u op de hoogte bent van nieuws en activiteiten van onze school. Soms zullen er korte berichten op Klasbord verschijnen. Deze zullen dan ter herinnering zijn of voor bijvoorbeeld een oproep voor knutselmateriaal.

Pilot op de Meerstromenschool
De ouders van groep 1 en 2 hebben de afgelopen periode een mail gekregen van juf Anneke voor Klasbord. Groep 1 en 2 wordt voorlopig als pilotgroep ingezet. Binnenkort ontvangen de ouders van groep 1 en 2 een enquête. Naar aanleiding van de enquête besluiten we of we klasbord inzetten voor de gehele school.

Groep 1-2

Groep 1-2 werkt de komende periode over de letter m van maan. Thema Sinterklaas.

Juf Anneke viert op dinsdag 26 november haar verjaardag. Kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen naar school

Groep 3-4

Groep 3 en 4 zitten volop in de aanloop naar het grote Sinterklaasfeest op 4 december. Voor Sinterklaas en zijn Pieten bereiden zij leuke optredens voor. Natuurlijk mogen zij die dag leuk verkleed naar school komen.
Ook zijn de kinderen druk aan het knutselen en tekenen over Sinterklaas. De klas wordt zo steeds wat gezelliger.
A.s. maandag 25 november komt Tijl Damen optreden voor ons met de ‘Mini-Sintshow’; een kleinschalig,vrolijk, interactief optreden vol aanstekelijke liedjes over Sint en Piet. Wij hebben er al zin in!

Daarnaast gaat het leren natuurlijk nog gewoon door, ook al is stil blijven zitten op een stoel nu wat extra lastiger door het aankomende feest. Daarom doen ze af en toe een activiteit waarbij je mag staan en/ of bewegen. Het is bewezen dat bewegend leren heel erg effectief is en samenwerken met een opdracht ook heel sociaal. Weer eens wat anders!
Groep 3 is bezig aan kern 5 van Veilig Leren Lezen en hebben bijna alle letters geleerd. Met rekenen hebben ze voor het eerst gewerkt met de klok, daarbij gericht op het hele uur.
Groep 4 is nog steeds druk bezig met het inoefenen van de tafels en dit gaat al heel goed. De kinderen merken ook dat als ze de tafels goed kunnen, het oplossen van bepaalde sommen een stuk makkelijker gaat. Bij taal hebben ze de afgelopen periode geleerd wat een zelfstandig naamwoord, lidwoord, werkwoord en bijvoeglijk naamwoord is.

Groep 5-6

Toetsen:
25 november dictee woorden thema 3 gr 5
26 november dictee woorden thema 3 gr 6
28 november topotoets groep 5 en 6 blok 2
2 december dictee zinnen gr 5
3 december dictee zinnen gr 6
10 december toets geschiedenis blok 2
12 december toets tafels 1 t.m. 10
17 december toets natuur blok 2
17 januari toets verkeer krantje 3/4

Willen de kinderen op de dag van de toets het leerboek terug meenemen naar school.


Knutselles herfst:

De kinderen van groep 5/6 hebben prachtige werkstukjes gemaakt. Hieronder kunt u een aantal van deze werkjes bekijken. Wat waren ze trots!

 

Groep 7-8

Toetsen
- 26 november. Toets natuur hoofdstuk 2. 

- De kinderen krijgen pas op donderdag 5 december weer nieuw huiswerk, zodat we kinderen voldoende tijd hebben om hun surprise en hun gedicht te maken.
Wanneer de kinderen materiaal nodig hebben om hun surprise te maken, dan kan dat eventueel op school gevraagd worden. Verdere informatie omtrent de Sinterklaasviering en surprises stond in de brief die de kinderen afgelopen maandag mee hebben gekregen met hun cadeautjes.

We hebben er dit jaar voor gekozen om de cadeautjes centraal op school te bestellen.
We hebben hiervoor gekozen om de volgende redenen;
        - omdat de Intertoys in Oostburg gesloten is;
        - omdat we op deze manier geen verzendkosten hebben;        
        - enkele ouders aangegeven hebben niet ver te willen rijden;
        - enkele ouders aangegeven hebben niet naar verschillende winkels te willen gaan.

Het bestellen in de klas is goed gegaan, ondanks het feit dat het best lastig is om voor € 8,- een cadeautje uit te kiezen. Maar de kinderen hebben goed hun best gedaan en iedereen heeft naar tevredenheid een keuze kunnen maken.
Volgend jaar kijken we of we bij 2 of 3 webwinkels kunnen bestellen, zonder al teveel verzendkosten te moeten betalen.

Planning
- Op woensdag 27 november. Bram, Pieter, Lukas, Carice, Jinke en Fedde zullen deze morgen proberen om schoolkampioen te worden.
De winnaar zal onze school vertegenwoordigen tijdens de volgende ronde in de bibliotheek van Oostburg.

 

 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl